Avoimen yliopiston väylä Taidejohtamisen ja yrittäjyyden koulutusohjelmaan 

Keväällä 2021 taidejohtamisen ja yrittäjyyden opiskelijaksi voi hakea suorittamalla alan opintoja avoimessa yliopistossa.

Opiskelijoita ulkona. Kuva: Veikko Kähkönen.

Väyläopinnot

Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voit hakea tutkinto-opiskelijaksi ns. Avoimen väylää pitkin. Avoimen yliopiston väyläopinnot hyväksi luetaan osaksi tutkintoa.

Väyläopintoja ovat:

Väyläopinnoiksi voit myös yhdistää opintojaksoja yllä olevista opintokokonaisuuksista vähintään 20 opintopisteen verran. Löydät ajankohtaiset väyläopinnot Avoimen kampuksen kurssikalenterista oppiaineet -haulla: Arts management, avoimen yliopiston väyläopinnot.

Omien opintojesi suoritustilanteen voit tarkistaa osoitteesta avoin@uniarts.fi.  

Hakuprosessi

Koulutusohjelma valitsee opiskelijat valintaperusteiden mukaisesti osana yhteishaun opiskelijavalintaansa. Taidejohtamisen ja yrittäjyyden maisteriohjelmaan valitaan joka toinen vuosi noin 15 opiskelijaa, joista avoimen yliopiston väylän kiintiö on enintään kolme opiskelijaa. Haku väylältä tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu yhteishaun sähköisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa.

Suoritettujen väyläopintojen lisäksi hakijan tulee täyttää muut maisteriohjelman hakuehdot ja suorittaa hyväksytysti englanninkielinen soveltuvuusosio (haastattelu ja kirjallinen tehtävä) sekä liittää hakemukseen curriculum vitae. Maisteriohjelmassa vaaditaan sujuvaa englannin kieltä. 

Mihin Taidejohtamisen ja yrittäjyyden koulutusohjelmasta voi työllistyä?

Opinnoissa perehdyt johtamiseen, taloudenhallintaan, viestintään ja alan akateemiseen tutkimukseen. Ne auttavat sinua toimimaan taiteen ja kulttuurin eri aloilla sekä kulttuurikentän vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Valmistumisen jälkeen voit työskennellä mm. orkesterin johdossa, markkinoinnissa, museokuraattorina tai tuottajana taidealoilla ja tutkimuskeskuksissa. Voit myös työllistyä kuntien ja hallitusten tutkimustehtäviin sekä taiteeseen liittyvien ammattiliittojen johtamiseen. Moni valmistunut työskentelee myös yrittäjänä omistamassaan levy-, tuotanto- tai kustannusyhtiöissä. 

Avoimen yliopiston väylien kehittäminen

Taideyliopisto on mukana Toinen reitti yliopistoon (TRY) -hankkeessa. Hankkeen aikana pilotoidaan uusia reittejä yliopistoon. Avoimena yliopisto-opetuksena suoritettavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa osaamista ja korkeakoulukelpoisuutta sekä edellytyksiä menestyä yliopisto-opinnoissa.  

Yhteystiedot

Lisätietoja avoimen yliopiston väylästä:   
mari.karjalainen@uniarts.fi 
Puh. 050 384 3452