Avoimen yliopiston opintoihin liittyvät periaatteet ja maksut

Tietoa opintomaksuista, opetukseen osallistumisesta sekä opintosuorituksista avoimen yliopiston opinnoissa.

Opintoneuvonta

Opettajat antavat henkilökohtaista opintoneuvontaa opetuksen yhteydessä ja vastaavat opintojen sisältöihin ja suorittamiseen liittyviin kysymyksiin. Avoimen yliopiston toimisto vastaa opetuksen käytännön järjestelyjä koskeviin kysymyksiin: avoin@uniarts.fi.

Opiskelutaidot.fi -sivuilla on materiaalia avoimen yliopiston opiskelijan opiskelutaidoista, blogeja sekä tietoa opiskelutaitoilloista, joihin voi osallistua verkon kautta.

Erilaisista opiskelumahdollisuuksista ja avoimen yliopiston toiminnasta Suomessa saat tietoa Opintopolku-verkkopalvelusta. Aikuiskoulutustuesta, opintovapaasta ym. opintososiaalisista asioista saa ajankohtaista tietoa TE-toimistosta, Kansaneläkelaitoksesta ja Työllisyysrahastosta.

Opiskelu yhteistyöoppilaitoksissa

Kesäyliopistot ja kansanopistot järjestävät Taideyliopiston avoimen yliopiston opetusta eri puolilla Suomea. Opettajina ovat Taideyliopiston omat opettajat tai muut yliopiston hyväksymät alan ammattilaiset ja asiantuntijat. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus taiteen yliopistotasoisiin opintoihin mahdollisimman laajasti. Löydät opintotarjonnan kurssikalenteristamme valitsemalla järjestäjäksi Kesäyliopistot ja kansanopistot. Saat lisätietoa opinnoista, ilmoittautumisesta ja maksuista kustakin oppilaitoksesta.

Opintomaksut

Taideyliopiston avoin yliopisto perii opintomaksun opintopalveluista ja erillisen maksun mahdollisista opetuksen erityisjärjestelyistä ja oppimateriaaleista. Opintomaksu määräytyy opintojen laajuuden mukaan ja on 15€ opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohden.

Taideyliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ja henkilökunta saavat avoimen yliopiston opintomaksuista 50% alennuksen. Lisäksi erikseen määritellyt opintojaksot ovat läsnäoleviksi ilmoittautuneille tutkinto-opiskelijoille maksuttomia. Taideyliopiston jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevilta ei peritä avoimen yliopiston opintomaksua.

Opintomaksu voidaan palauttaa osallistumisen peruutuksen yhteydessä vain sairastapauksessa lääkärintodistuksella tai jos kurssi perutaan avoimen yliopiston toimesta. Katso tarkemmat peruutusehdot sivulta Näin haet avoimen yliopiston opetukseen.

Taideyliopiston avoimen yliopiston opintomaksuissa noudatetaan valtion maksuperustelakia 21.2.1992/150 sekä valtioneuvoston asetusta yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista 17.12.2009/1082.  

Osallistuminen opetukseen

Opintojaksoilla edellytetään aktiivista läsnäoloa ja osallistumista opetukseen. Läsnäolovaatimus on n. 80%. Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan opetukseen riittävästi, hänen tulee selvittää opettajan kanssa, onko mahdollista suorittaa lisätehtäviä korvatakseen poissaolot. Jos poissaoloja on yli 50% opetuksesta, niitä ei voi korvata tehtävillä.

Avoimen yliopiston opiskelijat kuuluvat Taideyliopiston työtapaturmavakuutuksen piiriin. Lisätietoa tapaturmavakuutuksesta saat avoimen yliopiston henkilökunnalta.

Palaute

Opintojakson päättyessä opiskelijoita pyydetään usein täyttämään palautelomake. Palautteita käytetään opetuksen ja opintojen sisällön kehittämiseen. Palautetta avoimen yliopiston palveluista ja opinnoista voi lähettää myös sähköpostitse avoimen yliopiston toimistoon.

Opintorekisteri ja tietosuoja

Opiskelija merkitään opintorekisteriin, kun hän on ilmoittautunut opetukseen ja saanut opinto-oikeuden. Avoimen yliopisto-opetuksen kaikki opintosuoritukset kirjataan Taideyliopiston opintorekisteriin. Mikäli haluat päivittää muuttuneita henkilötietojasi rekisteriin, ole yhteydessä avoimen yliopiston toimistoon. Opintorekisterin tietoihin sovelletaan tietosuojalain ja -asetuksen säännöksiä.

Opintosuoritusotteen lataaminen

Kun opintosuorituksesi on arvioitu, saat ladattua virallisen, sähköisesti varmennetun opintosuoritusotteen opintotietojärjestelmä Pepistä. Katso tarkemmat ohjeet Artsista (vaatii kirjautumisen). Näet opintosuorituksesi myös valtakunnallisessa Oma Opintopolku -palvelussa.

Tulostathan tarvittavan suoritusotteen hyvissä ajoin ennen opiskeluoikeutesi päättymistä. Jälkikäteen voit tarvittaessa pyytää opintosuoritusotteita ja todistuksia avoimen yliopiston toimistosta sähköpostitse. Todistusten toimitusaika on 1–2 viikkoa (lukuun ottamatta lomakausia kesällä ja vuoden vaihteessa). Niitä pyydettäessä on opintomaksun oltava suoritettu.

Opintojen liittäminen osaksi tutkintoa

Opiskelija voi halutessaan yhdistää avoimen yliopiston opintosuoritukset osaksi tutkintoaan sen mukaan, miten vastaanottava oppilaitos tai yliopisto päättää suoritusten vastaavuudesta. Avoimen yliopiston opinnot on suunniteltu Taideyliopiston tutkinto-opintoja vastaaviksi. Taideyliopiston akatemioiden osastot/opetusneuvostot hyväksyvät avoimen yliopisto-opetuksen tutkintovaatimukset ja aineryhmät/opetusneuvostot hyväksyvät opettajat.

Opiskelu avoimessa yliopistossa ei johda tutkintoon, vaan yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi on pyrittävä pääsykokeen kautta. Arts managementin maisteriohjelmaan on avoimen yliopiston väylä.

Avoimen yliopiston järjestyssäännöt

Taideyliopiston avoin yliopisto soveltavaa Taideyliopiston tutkinto-opiskelijoille laadittuja ohjeita ja sääntöjä myös avoimen yliopiston opiskelijoihin siltä osin kuin se on mahdollista. Lisäksi opiskelijoita koskevat avoimen yliopiston järjestyssäännöt. Tutustu avoimen yliopiston järjestyssääntöihin.