Taideyliopisto tähtää Suomen kiinnostavimmaksi yliopistoksi ja eurooppalaiseksi edelläkävijäksi

Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu ovat valmistelleet yhteistyössä Taideyliopiston alustavan strategiaperustan vuosille 2013–2016. Valmisteluprosessiin ovat osallistuneet akatemioiden henkilöstö, opiskelijat ja sidosryhmät.

Taideyliopiston perustehtävänä on antaa taiteen ylintä opetusta, harjoittaa taiteellista toimintaa sekä tutkimusta. Taideyliopisto vaalii taiteen ja tutkimuksen vapautta ja perinteitä sekä haastaa olemassa olevia ajattelu- ja toimintatapoja ja instituutioita. Taideyliopisto edistää yksilön ja yhteisöjen havainto- ja kuvittelukykyä, taitoja ja hyvinvointia.

Tavoitetilan 2017 mukaan Taideyliopisto on Suomen kiinnostavin yliopisto ja eurooppalainen edelläkävijä taiteen, koulutuksen ja tutkimuksen kohtauspaikkana. Taideyliopisto profiloituu kansainväliseksi taiteen, koulutuksen ja tutkimuksen vuorovaikutusta vahvistavaksi vapaan taiteen yliopistoksi, jolla on merkittävä rooli yhteiskunnan kehittämisessä.

Strategiaperusta sisältää myös alustavat valinnat kuudesta strategisesta kehittämisalueesta, jotka ovat taiteellisen profiilin ja koulutuksen edellytysten vahvistaminen akatemioissa, uuden taiteen ja uusien yhteistyöalueiden mahdollistaminen, kansainvälinen vuorovaikutus, vahvan tutkimusprofiilin luominen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä johtamisen ja laatutyön merkittävä tasonnosto.

Alustava strategiaperusta muodostaa Taideyliopiston valmisteluvaiheen keskustelupohjan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Taideyliopiston välisille tulosneuvotteluille keväällä 2012. Taideyliopistolle syksyllä 2012 valittava hallitus ja rehtori päättävät Taideyliopiston lopullisesta strategiasta ja sen toimeenpanosta.

Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu antoivat myös yhteisen lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi Taideyliopistosta.
Taideyliopisto aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Nykyisten yliopistojen henkilöstö ja opiskelijat siirtyvät Taideyliopistoon sen aloittaessa toimintansa. Opiskelijoita on yhteensä noin 2000 ja henkilötyövuosia noin 600.

Lisätiedot:
Markus Konttinen, Kuvataideakatemian rehtori, puh. 050 350 8929, markus.konttinen@kuva.fi
Gustav Djupsjöbacka, Sibelius-Akatemian rehtori, puh. 040 5957564, gustav.djupsjobacka@siba.fi
Paula Tuovinen, Teatterikorkeakoulun rehtori, puh. 040 5838549, paula.tuovinen@teak.fi

Asiasanat