Taideyliopisto tarjoaa luentosarjan oopperasta kokonaistaideteoksena

Taideyliopisto käynnistää useita taiteenlajeja yhdistävän oopperaluentosarjan. Lokakuussa käynnistyvä kokonaisuus pureutuu oopperaan kokonaistaideteoksena ja käsittelee sitä sekä musiikin, teatterin että kuvataiteen näkökulmista. Luennoilla perehdytään myös oopperan erityiskysymyksiin.

Luentosarjan tavoitteena on antaa oopperasta taidemuotona kokonaisvaltainen ja kaikkia sen osa-alueita käsittelevä kokonaiskuva. Sen teemoina ovat muun muassa oopperan skenografia, valaistus, puvustus sekä näyttämön kehitys. Aiheina ovat myös sukupuoli oopperassa, Wagnerin käsitteistö ja suomalaisen oopperan fennomaaniset juuret. Luennoitsijoina toimii joukko suomalaisia ooppera-ammattilaisia ja tutkijoita, kuten Jukka Miettinen, Tiina Rosenberg, Sofia Pantouvaki, Laura Gröndahl, Tarja Ervasti, Silja Rantanen, Eero Tarasti ja Liisamaija Hautsalo.

Taideyliopiston oopperaluennot ovat avoimia kaikille. Ensimmäinen luentokerta pidetään 21.10., jolloin Jukka Miettinen valottaa näyttämöä ja näyttämökoneiston kehitystä oopperan näkökulmasta.

Askeleita kohti yhteisiä oopperaopintoja

Taideyliopisto rahoittaa vuoden 2013 aikana yliopiston sisäisiä hankkeita, joilla tuetaan uusien taiteidenvälisten yhteistyöalueiden syntymistä. Oopperaluentosarja on osa hanketta, jonka tavoitteena on muun muassa kartoittaa akatemioiden oopperakoulutukseen käytettäviä resursseja ja osaamista.

- Luentosarja on ensimmäisiä askeleita kohti Taideyliopiston yhteisiä oopperaopintoja. Päämääränä on jatkossa luoda akatemioille myös oopperakoulutukseen liittyviä pysyviä yhteistyömalleja, kertoo Sibelius-Akatemian tutkijatohtori Liisamaija Hautsalo.

Taideyliopiston oopperaluennot – Musiikki, teatteri ja kuvataide kokonaistaideteoksessa

SYKSY 2013

  • 21. ja 28.10. 2013 klo 17.15–20.00, Teak auditorio 1, Näyttämön ja näyttämökoneiston kehitys, Jukka Miettinen
  • 18.11. 2013 klo 13.30–16.45, Teak auditorio 1, Sukupuoli näyttämöllä, Tiina Rosenberg

KEVÄT 2014

  • 13. ja 20.1. 2014 klo 17.15–20.00, Teak auditorio 1, Designing Characters, Dressing Performers, Sofia Pantouvaki
  • 27.1. ja 3.2. 2014 klo 17.15–20.00, Teak auditorio 1, Skenografian nykysovellutuksia, Laura Gröndahl
  • 3.3. ja 10.3. 2014 klo 17.15–20.00, Teak auditorio 1, Esittävän taiteen valaistuksen historiaa, Tarja Ervasti
  • 17.3.2014 klo 17.15–20.00, Musiikkitalon auditorio. Kuvataide kokonaistaideteoksessa. Le Paradesta Seitsemään kuolemansyntiin, Silja Rantanen
  • 24.3.2014 klo 17.15–20.00, Musiikkitalon auditorio. Richard Wagner ”reconstructed”, Eero Tarasti
  • 31.3. 2014 klo 17.15–20.00, Musiikkitalon auditorio. Fennomania ja suomalaisen oopperan synty, Liisamaija Hautsalo

Teatterikorkeakoulun auditorio (Haapaniemenkatu 6)
Musiikkitalon auditorio (Töölönlahdenkatu 16 C)

Lisätiedot:

Tutkijatohtori Liisamaija Hautsalo, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, , puh. 040 532 3425

Yliopistonlehtori Ville Sandqvist, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, , puh. 0400 792 090