Photo: Eeva Anundi / Uniarts Helsinki

Musiikkiteatterin opintokokonaisuus

Musiikkiteatterin opintokokonaisuus on Taideyliopiston maisteriopiskelijoille tarkoitettu syventävä opintokokonaisuus, jonka antaa opiskelijalle perusvalmiudet toimia esiintyjänä musiikkiteatterissa.

Musiikkiteatterin opetus toteutetaan ryhmäopetuksena. Opetus muodostuu tanssin, laulun, äänenkäytön, ensemble-laulun ja näyttelijäntaiteen kursseista. Musiikkiteatterin vastuuopettajana toimii Markku Luuppala, ja muut opettajat ovat Taideyliopiston lehtoreita ja vierailevia asiantuntijoita. Kevätlukukaudella 2019 musiikkiteatteriopinnoissa opettavat mm. Reeta Vestman, Samuel Harjanne ja Reija Wäre.

Opintokokonaisuuden suunnittelun perustana on käytetty Teatterikorkeakoulun ja Sibelius-Akatemian opintotarjontaa kokoamalla niistä jo olemassa olevia kursseja musiikkiteatterin opintotarjottimelle. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille kattavat perusvalmiuden musiikkiteatterin esittämiseen. Opiskelijan opintokokonaisuus (10–30 op) kootaan kunkin opiskelijan henkilökohtaisten oppimistarpeiden mukaan. Tavoitteena on, että opintokokonaisuuteen valitut opiskelijat muodostavat toimivan ensemblen. 

Musiikkiteatterin opintokokonaisuuden opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. Seuraavan kerran soveltuvuuskokeet järjestetään maaliskuussa 2019, jolloin valitaan opiskelijat syksyllä 2019 alkavaan opetukseen. Vuonna 2019 mukaan voivat hakea myös muut kuin Taideyliopiston tutkinto-opiskelijat, sillä osa kurssipaikoista on varattu avoimen yliopiston opiskelijoille. Hakuaika opintoihin on 1.-17.2., ja lisätietoja hakemisesta löydät Taideyliopiston avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoja
Anna Heikkilä, suunnittelija, Avoin kampus, puh. 0400 792 083