Tanssinopettajan maisteriohjelma MA

Kaksivuotinen tanssinopettajan maisteriohjelma antaa vankan perustan omakohtaiselle ja kriittiselle ajattelulle ja taiteellis-pedagogisille käytännön taidoille, ja siinä korostuu pohtiva, kyseenalaistava ja uutta luova asennoituminen taiteen ja taidepedagogiikan käytäntöön. Tanssinopettajat työskentelevät taiteen perusopetuksessa, peruskouluissa ja lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa sekä monilla muilla tahoilla.

 

Ajankohtaista tanssinopettajan maisteriohjelmassa

Opiskelu

Tanssinopettajan maiste­riohjelmassa opiskellaan ryhmässä ja itsenäisesti. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan riskejä, tekemään rohkeita valintoja ja etsimään uutta, kuitenkin edeten opetussuunnitelman mukaan. Tanssinopettajan maisteriohjelma on turvallinen konteksti tutkivalle oppimiselle. Innostus, kannustus ja kunnioitus ovat koulutuksen kantavia perusteita.

Tanssinopettajan maisterin tutkinto

Tanssinopettajan maisterin tutkinto

TUTKINTOVAATIMUKSET (2016-2020)

 

1. Taidepedagogiikka (20 op)
T-PA01O Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet*, 4 op 
T-PA02O Taideopettajuuden kokemuksellinen perusta*, 6 op 
T-PB01O Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa*, 3 op 
T-B02O Taideaineiden erityispedagogiikka*, 4 op 
T-PB03O Dialogisuus taideopetuksessa*, 3 op 

 

2. Tutkiva oppiminen (10 op)
T-PC01O Taidepedagogi tutkijana*, 5 op 
T-PC02O Taidepedagogiikan seminaari*, 5 op

 

3. Tanssitaiteen praktiikat (10 op)
T-PE01a Tanssitaiteen praktiikat 1, 4 op
T-PE02a Tanssitaiteen praktiikat 2, 3 op
T-PE03a Tanssitaiteen praktiikat 3, 3 op 

 

4. Keholliset praktiikat (10 op)
T-PD01  Keholliset praktiikat 1, 3 op
T-PD02  Keholliset praktiikat 2, 4 op
T-PD03  Keholliset praktiikat 3, 3 op

 

5. Opetusharjoittelu (20 op)
T-PF01O Opetusharjoittelu 1*, 10 op
T-PF02O Opetusharjoittelu 2*, 10 op 

 

6. Taiteellis-pedagogiset tapahtumat (20 op)
T-PG01O Ryhmä taiteellisena toimijana*, 4 op
T-PG02 Taiteellis-pedagogisen tapahtuman suunnittelu ja toteutus 1, 6 op
T-PH01  Opinnäyteseminaari, 3 op
T-PH02  Taiteellis-pedagogisen tapahtuman suunnittelu ja toteutus 2, 6 op
T-PH03O Kansainvälinen toiminta*, 3 op 

 

7. Liikkuvuusopinnot (10 op)

T-PI01O Taiteiden välistä akateemista keskustelua*, 3 op
T-PI02 Vapaasti valittavat opinnot, 7 op

 

8. Opinnäyte (20 op)
T-PJ01 Opinnäytteen osiot, 20 op 
T-PJ02 Kypsyysnäyte 

 

* Osa opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Arvot
Tanssinopettajan maisteriohjelmassa opiskelu on avoin vuorovaikutus- ja oppimisprosessi, jossa astutaan kohti tuntematonta, otetaan riskejä ja kokeillaan uusia tapoja toimia. Opiskelu tapahtuu kannustavassa ilmapiirissä, jonka perustana on kuunteleminen, kohtaaminen, kokonaisvaltaisuus ja kriittisyys.
Käytännöt
Tanssinopettajan maisteriohjelmassa opiskelu perustuu läsnäoloon, sitoutumiseen ja vuorovaikutukseen. Tutkintovaatimukset antavat mahdollisuuden opintojen joustavalle suunnittelulle, ja vuoden opetusohjelma tarkentaa niitä. Viikoittainen ”lukujärjestys” sisältää viimeisimmät muutokset ja ajankohtaiset tapahtumat. Taiteellis-pedagoginen tapahtuma on suurehko ja keskeinen kokonaisuus ensimmäisen vuoden lopulla ja toisen vuoden alussa. Tutustu oheisesta linkistä taiteellis-pedagogisen tapahtuman käsitteeseen ja menneisiin tapahtumiin.
Yhteistyö
Tanssinopettajan maisteriohjelma toimii laajassa kotimaisessa ja kansainvälisessä verkostossa. Taideyliopiston sisäisiä kumppaneita ovat muun muassa Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmä ja CERADA (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) ja sen yhteydessä toimiva Suomen taidekasvatuksen observatorio. Tärkeimpiä yhteistyötahoja koulutuksen toteuttamisessa ovat Aalto-yliopiston Taiteen laitos ja Tampereen Yliopisto. Opetusharjoittelun toteuttamisessa yhteistyötä tehdään kotimaisesti ja kansainvälisesti. Keskeisiä kansainvälisiä kumppaneita ovat University of Auckland (National Institute for Creative Arts and Industries, Dance Studies Department) sekä Al Harah -teatteri Palestiinassa.
Materiaalipankki
Maisteriohjelman materiaalipankki sisältää julkaisuja, luentotaltiointeja, videoita, opinnäytteitä, väitöskirjoja ja listat valmistuneista opiskelijoista.

Opettajat

Tanssipedagogiikan professori

Eeva Anttila


Tanssipedagogiikan lehtori

Liisa Jaakonaho


Taidepedagogiikan lehtori

Taneli Tuovinen

 

Tanssinopettajan ja teatteriopettajan ohjelmien vierailevia opettajia, taiteilijoita ja luennoitsijoita 2019–2020:

Tomi Slotte Dufva, Susanna Hast, Tiina Jalkanen, Kristiina Junttila, Outi Järvinen, Heli Kauppila, Pauliina Kettunen, Pia Lindy, Kirsi Monni, Gesa Piper, Hanna Pohjola, Nicholas Rowe, Mariana Siljamäki, Kenneth Siren, Isto Turpeinen.

 

Tanssinopettajan ja teatteriopettajan ohjelmien vierailevia opettajia, taiteilijoita ja luennoitsijoita 2018–2019:

Anders Carlsson, Raisa Ekoluoma, Sanna From, Gabriele Goria, Sami Henrik Haapala, Sini Haapalinna, Marja-Leena Juntunen, Suvi Kajaus, Katri Kauppala, Heli Kauppila, Sanna Kivijärvi, Tuija Kokkonen, Alex Komlosi, Maiju Kopra, Helena Korpela, Maria Nurmela, Liisa Pentti, Gesa Piper, Hanna Pohjola, Pilvi Porkola, Camila Ribeiro, Liisa Risu, Leena Rouhiainen, Nicholas Rowe, Kenneth Siren, Timothy Smith, Yuko Takeda, Isto Turpeinen.

Hakeminen

Seuraava hakuaika Tanssinopettajan maisteriohjelmaan on tammikuussa 2020.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Suunnittelija
Justiina Westerinen