Kuvataideakatemian Kuvataiteen tohtoriohjelman opiskelijavalinta 2019

Taideyliopiston Kuvataideakatemian kuvataiteen tohtoriohjelman opiskelijavalintaprosessi 2019 on päättynyt. Kuvataideakatemian dekaani on päättänyt Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksen esityksen mukaisesti hyväksyä seuraavat 5 hakijaa (aakkosjärjestyksessä) suorittamaan kuvataiteen tohtorin tutkintoon johtavia opintoja Kuvataideakatemiassa syksystä 2019 alkaen ja seuraavat 3 hakijaa hyväksytään varasijoille seuraavassa järjestyksessä: 

Caldas, Bruno
Faber, Jack
Gaál, Miklos 
Myllylä, Salla
Seppälä, Mia

Varasijalla:
1) Herrera Luque, Inmaculada
2) Carvalho, Marcio
3) sekä yksi henkilö, joka ei ole antanut lupaa nimensä julkaisuun verkossa.

OIKAISUOHJE 
Tähän päätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 pykälän nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen
 julkistamisesta. 

Oikaisupyynnön sisältö
Valintapäätökset perustuvat niihin tietoihin, jotka hakija on toimittanut Taideyliopistolle tietojen toimittamiseen varattuna aikana. Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat, joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama. Oikaisupyynnössä tulee mainita hakukohde (tai hakukohteet), jota oikaisupyyntö koskee. Mikäli toimitat oikaisupyynnön sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko- / aiheriville, mitä akatemiaa vaatimus koskee.

Oikaisupyynnön toimittaminen
Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon. Oikaisupyynnön on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnön lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisupyyntö toimitetaan osoitteeseen: 

Taideyliopisto / kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C
00097 Taideyliopisto

Valituskielto 
Päätökseen, johon yliopistolain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa ennen oikaisumenettelyä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta.