Taideyliopiston Kuvataideakatemian varhaisin edeltäjä oli Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulu, joka perustettiin vuonna 1848. Ensimmäiset kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävät taiteilijamme Albert Edelfeltistä Axel Galléniin, Helene Schjerfbeckistä Ellen Thesleffiin opiskelivat Taideyhdistyksen piirustuskoulussa.  

Vuodesta 1939 akatemia toimi Suomen Taideakatemian säätiön alaisuudessa nimellä Suomen Taideakatemian koulu. Koulu on saanut valtionapua vuodesta 1963 lähtien, mutta täyden vastuun kuvataiteen ylimmästä opetuksesta valtio otti vuonna 1985, jolloin perustettiin Kuvataideakatemia jatkamaan Suomen taideakatemian koulun toimintaa. 

Kuvataideakatemia muuttui korkeakouluksi vuonna 1993 ja vuonna 1998 siitä tuli yliopisto. Vuoden 2009 alussa voimaanastuneen uuden yliopistolain mukaan Kuvataideakatemiasta tuli julkisoikeudellinen yliopisto. Vuoden 2013 alusta Kuvataideakatemia on ollut osa Taideyliopistoa Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun rinnalla.

Rehtorit

Rehtorit

Rehtorit

Kuvataideakatemian ja sen edeltäjien Suomen taideakatemian ja Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulun rehtoreina on toiminut merkittäviä taiteilijoita ja taide-elämän vaikuttajia.

Bernd A. Godenhjelm 1848-69
Carl (Eneas) Sjöstrand 1863-81 ja 1902
Fredrik Ahlstedt 1881-93
Elin Danielson 1894-95
Theodor Decker (tarkastaja) 1895-97
Albert Gebhard 1897-1907
Väinö Blomstedt 1907-18
Yrjö Ollila 1918-21
Alvar Cawen vt. 1920-22
Uuno Alanko 1923-39
Per (Åke) Laurén 1939-41
Aarre Heinonen 1941-56
Erkki Koponen 1956-65
Tapani Jokela 1965-73
Göran Augustson 1973-74
Jaakko Sievänen 1974-83
Matti Kujasalo 1983-88
Juhana Blomstedt 1987-88
Lauri Anttila 1988-94
Outi Heiskanen 1994-95
Ilkka Juhani Takalo-Eskola 1995-97
Erkki Soininen 1997-2000
Mika Hannula 2000-05
Mauri Ylä-Kotola 2005-06
Maria Hirvi-Ijäs 2007-09
Markus Konttinen 2010-12