Sävellys ja musiikinteoria

Oletko kiinnostunut säveltäjän ammatista tai kiehtovatko sinua musiikin teoreettiset ja historialliset kysymykset? Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelma tarjoaa monipuolisen koulutuksen, jossa käytännön muusikkous on vahvasti läsnä.

Koulutus pähkinänkuoressa

  • Tutkinto: Musiikin kandidaatti + musiikin maisteri
  • Tutkinto-ohjelman laajuus: 180 op ja 120 op
  • Taiteenala: Musiikki
  • Koulutuksen järjestäjä: Sibelius-Akatemia
  • Seuraava mahdollinen hakuaika: Tammikuussa 2019
  • Opintojen aloitus: Vuosittain keväisin. Opinnot alkavat elokuussa.
  • Tutkinto-ohjelmista vastaava henkilö: Ainejohtaja Minna Holkkola
  • Tutkinto-ohjelmien muut vastuuhenkilöt/pääopettajat: Professori Veli-Matti Puumala (sävellys) ja professori Lauri Suurpää (musiikinteoria)

Ajankohtaista

Koulutuksen tavoite ja uramahdollisuudet

Voit opiskella pääaineenasi joko sävellystä tai musiikinteoriaa. Kummassakin saat valmiudet toimia syvällistä musiikin tuntemusta vaativissa asiantuntijatehtävissä sekä musiikkipedagogina. Opinnot antavat laajan kontekstitietoisen musiikillisen sivistyksen, jonka pohjalta voit osallistua rakentavaan keskusteluun sekä musiikkiyhteisössä että muussa yhteiskunnassa. Jos opiskelet pääaineenasi sävellystä, saavutat valmiudet toimia asiantuntevana ammattisäveltäjänä. Säveltäjäksi Sibelius-Akatemiasta valmistuneita toimii monipuolisesti myös muun muassa opettajina, muusikkoina ja kirjoittajina. Jos pääaineesi on musiikinteoria, voit työskennellä monipuolisissa musiikin asiantuntijan ja vaativissa musiikkipedogin tehtävissä. Musiikinteoria pääaineenaan valmistuneita ammattilaisia työskentelee muun muassa opettajina, toimittajina, tutkijoina ja muusikkoina.

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Sekä sävellyksen että musiikinteorian koulutuksen ytimessä ovat satsioppi, musiikkianalyysi, soitinnus, elektroakustinen musiikki ja instrumenttiopinnot. Kandidaattivaiheessa perehdyt musiikinteoriaan, säveltapailuun ja musiikkianalyysiin. Lisäksi opintoihisi kuuluu sivuaineopintoja, joihin sisältyy ainakin instrumentti- ja/tai lauluopintoja sekä musiikinhistorian opintoja. Opintoihisi kuuluu myös pakollisia kieliopintoja. Maisterivaiheessa syvennyt yhä enemmän pääaineeseesi ja perehdyt aiempaa syvällisemmin musiikin tutkimukseen

Koulutus tarjoaa valmiudet myös jatko-opintoihin. Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa jatkotutkintoina musiikin lisensiaatintutkinnon (MuL, mus. lis.) ja musiikin tohtorintutkinnon (MuT, mus. toht.).

AIkamme musiikkia ja puhetta -luentosarja

Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmän perinteinen Aikamme musiikkia ja puhetta –luentosarja esittelee nykysäveltäjiä, muusikoita ja taiteilijoita, jotka vierailevat viikoittaisilla luennoilla kertomassa teoksistaan, työstään, niiden synnystä ja taustoista. Luennot järjestetään Musiikkitalon auditoriossa torstaisin ja niille on yleisöllä vapaa pääsy. Tilaisuuksia isännöi lehtori Tapani Länsiö. Katso luentosarjan kauden ohjelma täältä 

Hakeminen

Sävellyksen ja musiikinteorian pääaineopintoihin hakevat arvioidaan eri valintaryhmissä. Hakija voi hakea samana vuonna molempiin pääaineisiin. Koulutuksen lähtötaso edellyttää Sibelius-Akatemian muita koulutusohjelmia parempia perusvalmiuksia musiikinteoriassa ja säveltapailussa sekä länsimaisen taidemusiikin tuntemusta. Sävellyksen pääaineeseen hakevilta edellytetään myös luovaa musikaalisuutta. Taideyliopiston www-sivuilla on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saa myös käsityksen kokeissa vaadittavasta osaamisesta.
 

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Ainejohtaja Minna Holkkola

Vara-ainejohtaja Riitta Valkeila

 

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi