Sävellys ja musiikinteoria

Oletko kiinnostunut säveltäjän ammatista tai kiehtovatko sinua musiikin teoreettiset ja historialliset kysymykset? Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelma tarjoaa monipuolisen koulutuksen, jossa käytännön muusikkous on vahvasti läsnä.

Koulutus pähkinänkuoressa

  • Tutkinto: Musiikin kandidaatti + musiikin maisteri
  • Tutkinto-ohjelman laajuus: 180 op ja 120 op
  • Taiteenala: Musiikki
  • Koulutuksen järjestäjä: Sibelius-Akatemia
  • Seuraava mahdollinen hakuaika: Tammikuussa 2019
  • Opintojen aloitus: Vuosittain keväisin. Opinnot alkavat elokuussa.
  • Tutkinto-ohjelmista vastaava henkilö: Ainejohtaja Minna Holkkola
  • Tutkinto-ohjelmien muut vastuuhenkilöt/pääopettajat: Professori Veli-Matti Puumala (sävellys) ja professori Lauri Suurpää (musiikinteoria)

Koulutuksen tavoite ja uramahdollisuudet

Voit opiskella pääaineenasi joko sävellystä tai musiikinteoriaa. Kummassakin saat valmiudet toimia syvällistä musiikin tuntemusta vaativissa asiantuntijatehtävissä sekä musiikkipedagogina. Opinnot antavat laajan kontekstitietoisen musiikillisen sivistyksen, jonka pohjalta voit osallistua rakentavaan keskusteluun sekä musiikkiyhteisössä että muussa yhteiskunnassa. Jos opiskelet pääaineenasi sävellystä, saavutat valmiudet toimia asiantuntevana ammattisäveltäjänä. Säveltäjäksi Sibelius-Akatemiasta valmistuneita toimii monipuolisesti myös muun muassa opettajina, muusikkoina ja kirjoittajina. Jos pääaineesi on musiikinteoria, voit työskennellä monipuolisissa musiikin asiantuntijan ja vaativissa musiikkipedogin tehtävissä. Musiikinteoria pääaineenaan valmistuneita ammattilaisia työskentelee muun muassa opettajina, toimittajina, tutkijoina ja muusikkoina.

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Sekä sävellyksen että musiikinteorian koulutuksen ytimessä ovat satsioppi, musiikkianalyysi, soitinnus, elektroakustinen musiikki ja instrumenttiopinnot. Kandidaattivaiheessa perehdyt musiikinteoriaan, säveltapailuun ja musiikkianalyysiin. Lisäksi opintoihisi kuuluu sivuaineopintoja, joihin sisältyy ainakin instrumentti- ja/tai lauluopintoja sekä musiikinhistorian opintoja. Opintoihisi kuuluu myös pakollisia kieliopintoja. Maisterivaiheessa syvennyt yhä enemmän pääaineeseesi ja perehdyt aiempaa syvällisemmin musiikin tutkimukseen

 

Koulutus tarjoaa valmiudet myös jatko-opintoihin. Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa jatkotutkintoina musiikin lisensiaatintutkinnon (MuL, mus. lis.) ja musiikin tohtorintutkinnon (MuT, mus. toht.).

Tutustu satsiopin opintoihin

Tutustu satsiopin opintoihin

Teksti: Olli Väisälä

 

Satsiopilla on sävellyksen ja musiikinteorian opinnoissa perinteisesti vahva sija. Periaatteessa satsioppia on kaikki toiminta, jonka tarkoituksena on auttaa hallitsemaan erilaisia sävellyksellisiä keinovaroja sekä ymmärtämään niiden suhdetta musiikilliseen ilmaisuun, tyyliin, laatuun ja elämykseen. Keskeisenä menetelmänä on syventyminen valikoimaan historiallisesti merkittäviä tyylejä siten, että ohjelmiston tarkka analyyttis-elämyksellinen tutkiminen asettuu vuorovaikutukseen omien satsitöiden (tyyliharjoitusten) kirjoittamisen kanssa.

 

Satsin kirjoittaminen antaa "esimakua säveltämisestä”, mutta ilman henkilökohtaisen ilmaisutavan etsimisen velvoitetta. Satsiopinnoissa harjoitettu analyysi on kokonaisvaltaista ja käytännönläheistä, koska ymmärtämisen mittana on kyky itse tuottaa tutkitun kaltaista satsia.

 

Kandidaattiopinnoissa yksivuotista satsiopin perusteet -kurssia seuraa kaksivuotinen satsioppi 1; maisteriopintoihin sisältyy yksi- tai kaksivuotinen satsioppi 2. Satsioppi 1 ja 2 -kursseilla opetus perustuu opettajan ja opiskelijan kahdenväliseen kommunikaatioon; satsiopin perusteissa on myös ryhmäopetusta.

 

Karkeasti ottaen kurssien painopiste suuntautuu yksityiskohtaisten sääntöjen merkityksen omaksumisesta kohti laajempaa ja vaikeammin formalisoitavaa taiteellis-esteettistä ymmärrystä. Satsiopin perusteet -kurssin tarkoituksena on omaksua hyvät perusvalmiudet perinteisen harmonian ja kontrapunktin rikkaan ilmiökentän hallinnalle. Satsioppi 1 -kurssissa aiheina ovat yleensä Bach- ja Palestrina-tyyli, ja satsioppi 2 -kurssilla voidaan käsitellä mitä moninaisimpia tonaalisia tai post-tonaalisia aiheita (kuten Schumannia, Debussytä, Bartókia, Schönbergiä vain muutamia esimerkkejä mainitaksemme).

Vaikka satsitöiden päätarkoitus on toimia apukeinona tyyleihin syventymisessä, analyysissä ja säveltämisen harjoittelussa, niistä tulee usein myös taiteellisesti nautittavia, ja niitä on aika ajoin esitetty erityisissä satsikonserteissa. Ohessa nuotti- ja äänite-esimerkkejä vuosien 2016–2018 satsikonserteista. (Esiintyjät ovat suurelta osin aineryhmän vapaaehtoisia, ja esitykset on järjestetty vähin harjoituksin.

 

1. Maleena Linjama: Benedictus, Palestrina style Nuotti PDF-muodossa | Kuuntele

2. Niilo Junnikkala: Fugue, Bach style Nuotti PDF-muodossa | Kuuntele

3. Antti Korhola: Fugue, Bach style Nuotti PDF-muodossa | Kuuntele

4. Cecilia Oinas: Sonata in F, Moderato, Haydn style Nuotti PDF-muodossa | Kuuntele

5. Antti Korhola: Farewell, Schumann style Nuotti PDF-muodossa | Kuuntele

6. Lauri Supponen: A Vendre, Debussy style Nuotti PDF-muodossa | Kuuntele

7. Criostóir Ó Loingsigh: Bulgarian Dance, Bartók style Nuotti PDF-muodossa | Kuuntele

8. Pekka Koivisto: Lydian or Mixolydian, Bartók style Nuotti PDF-muodossa | Kuuntele

9. Sakari Kervinen: Kinderstück, Webern style Nuotti PDF-muodossa | Kuuntele

10. Antti Viljanen: Aktaion & Diana, Stravinsky style Nuotti PDF-muodossa  | Kuuntele

Opettajat

Ainejohtaja
 
Professorit
 
 
Lehtorit
Marika Haapanen, vara-ainejohtaja
Aarre Joutsenvirta
Cecilia Oinas
 
Tuntiopettajat
Fiona Chow
Niilo Junnikkala
Tiina Koivisto
Kai Lindberg
Veijo Murtomäki (emeritusprofessori), musiikinhistoria
Johan Tallgren
Niilo Tarnanen
Matthew Whittall, sävellys
Timo Virtanen
Mioko Yokoyama
 

Lisätietoa sävellyksen opettajista myös Music Finlandin sivuilta

AIkamme musiikkia ja puhetta -luentosarja

Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmän perinteinen Aikamme musiikkia ja puhetta –luentosarja esittelee nykysäveltäjiä, muusikoita ja taiteilijoita, jotka vierailevat viikoittaisilla luennoilla kertomassa teoksistaan, työstään, niiden synnystä ja taustoista. Luennot järjestetään Musiikkitalon auditoriossa torstaisin ja niille on yleisöllä vapaa pääsy. Tilaisuuksia isännöi lehtori Tapani Länsiö. Katso luentosarjan kauden ohjelma täältä 

Hakeminen

Sävellyksen ja musiikinteorian pääaineopintoihin hakevat arvioidaan eri valintaryhmissä. Hakija voi hakea samana vuonna molempiin pääaineisiin. Koulutuksen lähtötaso edellyttää Sibelius-Akatemian muita koulutusohjelmia parempia perusvalmiuksia musiikinteoriassa ja säveltapailussa sekä länsimaisen taidemusiikin tuntemusta. Sävellyksen pääaineeseen hakevilta edellytetään myös luovaa musikaalisuutta. Taideyliopiston www-sivuilla on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saa myös käsityksen kokeissa vaadittavasta osaamisesta.
 

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

Ainejohtaja Minna Holkkola

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi