Praxis-maisteriohjelma

Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma kouluttaa taiteen ammattilaisia, joiden toiminnassa ja ajattelussa taiteen välittämisen, kuraattorin ja taiteilijan roolit yhdistyvät taiteen julkisen esittämisen kautta. Ohjelman suorittaneet opiskelijat valmistuvat kuvataiteen maistereiksi. Kaksivuotisen maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä.

Opiskelu

Praxis-maisteriopintojen tavoitteena on opiskelijan ajattelun kehittyminen suhteessa taiteen esittämiseen, välittämiseen ja yhteiskuntaan. Tavoitteena on ymmärtää taidemaailman toimintaa ja taustavoimia sekä luoda erilaisia aktiivisia toimijuuksia taiteen kentälle.

 

Praxis-opinnoissa opiskelijat kouluttautuvat yhdessä taideopiskelijoiden kanssa. Praxis kouluttaa taiteen ammattilaisia, joiden toiminnassa ja ajattelussa taiteen välittämisen, kuraattorin ja taiteilijan roolit yhdistyvät taiteen julkisen esittämisen kautta. Opintojen tavoitteena on kouluttaa moninaisiin taiteen kentän tehtäviin ammattilaisia, jotka pystyvät käyttämään taitojaan ja tietojaan kriittisesti ja oivaltavasti.

 

Praxis-opinnot tarjoavat perustiedot sekä taiteen teoriasta ja filosofiasta että taiteen julkisen esittämisen käytännöistä. Praxis-opinnoissa tarjotaan myös mahdollisuus työskennellä taiteilijoiden kanssa erilaisissa taiteen julkisissa esittämistiloissa kuten näyttelytiloissa, julkisessa tilassa, katalogien parissa ja digitaalisissa ympäristöissä.

 

Praxis-opetus linkittyy tiiviisti Kuvataideakatemialla esittämiskäytäntöjen ja tilallisuuden opetukseen, jossa käsitellään laajasti taiteen esittämisen ja kokemisen konteksteja kognitiivisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen toiminnan näkökulmista.

 

Praxis-ohjelman suorittaneet opiskelijat valmistuvat kuvataiteen maistereiksi.

 

Kaksivuotisen maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä. Ohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita joka toinen vuosi. 

Kuvataiteen maisterin tutkinto

Kuvataiteen maisterin tutkinto

Kuvataiteen maisterin tutkinnon (KuM/MFA, ylempi korkeakoulututkinto) tavoitteena on tarjota opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti ja analyyttisesti taiteilijana yhteiskunnassa ja maailmassa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Sen tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta. Kuvataiteen maisteri hallitsee syvällisesti taiteellisten välineiden käytön ja ymmärtää niiden ajankohtaisen merkityksen ja historian. Hänellä on valmius toimia kuvataiteen asiantuntijana ja kehittäjänä sekä valmiudet taiteelliseen jatkokoulutukseen.

Hakeminen

Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmasta kiinnostuneet hakevat opiskelemaan erillisen maisterivalinnan kautta suorittamaan 2-vuotisia kuvataiteen maisterin tutkintoon johtavia opintoja. Ohjelmaan voivat hakea alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan suorittaneet hakijat. Ohjelman laajuus on 120 opintopistettä. 
 

Hakuaika Praxis-ohjelmaan on parhaillaan käynnissä ja päättyy 22.10.2018.

Opettajat

Kuvataideakatemian opettajat ovat ansioituneita taiteilijoita, jotka toimivat aktiivisesti kansainvälisen taiteen kentällä. Vakituisten opettajien antamaa opetusta täydennetään vierailevien suomalaisten ja ulkomaisten tuntiopettajien asiantuntemuksella. Vierailevat opettajat ohjaavat temaattisia työpajoja ja erikoiskursseja ja heidän opetuksensa antaa opiskelijoille mahdollisuuden teknisten taitojen laajentamiseen. He toimivat myös opinnäytteiden ohjaajina, asiantuntijoina ja tarkastajina.

 

Kuvataideakatemian opetuksessa korostetaan henkilökohtaista kahdenkeskistä opetusta, joka tapahtuu opiskelijan työhuoneella sekä yhteisissä studio- ja työsalitiloissa. Opiskelijat saavat opetusalueilla henkilökohtaiset vastuuopettajansa, jotka seuraavat heidän opintojaan muita opettajia lähemmin.

Osaamisensa ja ammatillisen verkostonsa kautta opettajakunta kokonaisuudessaan tutustuttaa opiskelijat kuvataiteen kotimaiseen ja kansainväliseen kenttään ja tarjoaa hyvän ammatillisen pohjan taiteilijana toimimiselle.

Praxis-maisteriohjelman professori Anna-Kaisa Rastenberger

Praxis-maisteriohjelman professori Anna-Kaisa Rastenberger

Anna-Kaisa Rastenberger on työskennellyt kuraattorina, kirjoittajana, tutkijana ja opettajana kotimaassa ja ulkomailla sekä vuodesta 2009 Suomen Valokuvataiteen museon intendenttinä. Hänellä on laaja kokemus näyttelyhankkeista, kuratoriaalisista käytännöistä ja kansainvälisistä nykytaiteen esittämistilanteista. Rastenberger on kiinnostunut taiteen esittämisen käytännöistä sekä fyysisissä että digitaalisissa ympäristöissä. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta taidehistorian oppiaineesta.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Professori
Anna-Kaisa Rastenberger
+358 41 514 1991
 

 

Lisää Praxis-ohjelmasta