Musiikkikasvatus

Tähtäätkö monipuoliseksi muusikoksi, haluatko korkeatasoiseksi musiikkikasvattajaksi tai musiikkikasvatuksen alan huippututkijaksi? Silloin musiikkikasvatuksen opinnot ovat juuri sinua varten.

Koulutus pähkinänkuoressa

 • Tavoitetutkinto: Musiikin kandidaatin ja maisterin tutkinto, Musiikin maisterin tutkinto Tutkinnon laajuus: Kandi + maisteri, 180 + 150 op. (3v. + 2,5v.), Maisteri, 150 op (2,5v.)
 • Taiteenala: Musiikki
 • Järjestäjä: Sibelius-Akatemia
 • Opetuskieli: suomi, ruotsi
 • Seuraava hakuaika: tammikuu 2019 
 • Opinnot alkavat: lukuvuoden alussa elokuussa
 • Tutkinto-ohjelmasta vastaavat henkilöt: Ainejohtajat Aija Puurtinen, Katri Liira

Koulutuksen tavoite ja uramahdollisuudet

Musiikkikasvatuksen koulutusohjelmasta valmistuttuasi sinulla on laaja musiikillinen yleissivistys, musiikkiaineiden laaja hallinta ja monipuolinen musiikkipedagoginen ammattitaito. Soittajana ja laulajana hallitset eri musiikkityylejä useilla instrumenteilla. Osaat johtaa kuoroa ja erilaisia yhtyeitä sekä sovittaa materiaalia eri kokoonpanoille, eritasoiset oppijat huomioiden. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta ja oppimista ja hyödyntää alan tutkimusta opetuksessa ja sen kehittämisessä. Tunnet opetustyön eettiset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet.

 

Musiikkikasvatuksen koulutusohjelmasta valmistuneet työskentelevät ensisijaisesti peruskoulun ja lukion musiikinopettajina mutta myös muissa musiikkipedagogista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä, kuten musiikkiopistojen opettajina. Kontaktit kouluihin ja muihin tuleviin työnantajiin ovat tiiviit jo opiskeluvaiheessa. Suoritat opintojen aikana muun muassa kolme harjoittelujaksoa kouluissa, joissa pääset käytännössä harjoittelemaan ja hiomaan didaktisia taitoja. 

 

Koulutus tarjoaa sinulle valmiudet toimia myös muissa musiikkialan tehtävissä, esimerkiksi muusikkona, säveltäjänä, sovittajana tai ääniteknikkona. Koulutuksen jälkeen voit pyrkiä myös tutkijan uralle tai suunnata musiikkialan yrittäjäksi.

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Ensimmäisen kolmen vuoden aikana kandidaatin opinnoissa opiskelet musiikkiaineita, opettajan pedagogisia opintoja sekä tutkijan taitoja, joiden harjaannuttaminen jatkuu maisterivaiheessa. Lisäksi opintoihisi kuuluu valinnaisia opintoja ja mahdollisia sivuaineopintoja, esimerkiksi musiikkiteknologiaa tai vapaan säestyksen pedagogiikkaa. Voit valita opintojaksoja Sibelius-Akatemian lisäksi myös muiden akatemioiden tarjonnasta sekä yhteisestä tarjonnasta. Opintoihin kuuluu myös kieliopintoja.

Maisteriopinnoissa jatkat musiikkiaineiden opintoja, opettajan pedagogisia opintoja (sekä tutkimusopintoja. Valinnaiset opinnot muodostavat vähintään viidesosan maisterivaiheen opinnoista. Opintojesi aikana osallistut erilaisiin musiikillisiin projekteihin muusikkona, yhtyeen johtajana, musiikin säveltäjänä ja sovittajana. Lisäksi saat kokemuksia opetustyöstä koulussa ja muissa oppilaitoksissa sekä yhteistyöstä kulttuurialan eri toimijoiden kanssa.

Opettajat

Päätoimiset opettajat

Heimonen Marja, yliopistonlehtori
Juntunen Marja-Leena, professori
Järvelä Aili, lehtori (ma)
Liira Katri, lehtori, ainejohtaja
Lindholm Marina, lehtori
Mäkinen Toni, lehtori
Partti Heidi, professori (vs)
Perkiö Soili, lehtori
Puurtinen Aija, lehtori, ainejohtaja
Seppänen Mikko, lehtori
Tabell​ Max, lehtori
Tikkanen Riitta, lehtori

Tutkimus ja jatko-opinnot

Koulutuksen jälkeen sinulla mahdollisuus jatkaa opintoja musiikkikasvatuksen tai muun musiikin alan tohtoriohjelmassa.

Musiikkikasvatuksen tutkijat ovat mukana mm. seuraavissa tutkimusverkostoissa:

 • Nordplus
 • NNMPF
 • Hollo-Instituutti
 • ICON

Musiikkikasvatuksen tutkimushankkeita

Musiikkikasvatuksen strategia

Musiikkikasvatuksen strategia

Vuonna 2014 Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmä

 • Tarjoaa laadukasta ja laaja-alaista taiteellista ja pedagogista koulutusta sekä tutkimusta musiikkikasvatuksen eri osa-alueilla.
 • Kouluttaa luovia pedagogeja ja tutkijoita, jotka kykenevät kriittiseen reflektioon ja yhteisöllisyyteen
 • On profiloitunut yliopiston sisällä edustaen vahvinta asiantuntemusta pedagogisessa tutkimuksessa ja käytäntöjen kehittämisessä.
 • Perustaa toimintansa strategisen johtamiseen, joka tunnustaa tutkimukseen perustuvan laadunarvioinnin merkityksen koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa.
 • Tekee laaja-alaista yhteistyötä yliopiston sisällä ja yhteiskunnan eri sektorien sekä muiden taiteenalojen edustajien kanssa
 • Huomioi toiminnassaan yhteiskunnan jatkuvan muutoksen, monikulttuurisuuden ja erilaisten oppijoiden tarpeet.
 • On verkottunut kansallisesti ja kansainvälisesti perus- ja jatkokoulutuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan alueilla.
 • On aktiivinen tekijä osallistavan taiteellisen toiminnan kehittämisessä ja monipuolisessa toteuttamisessa
 • Perustaa toimintansa elinikäisen oppimisen periaatteeseen
 • Tukee ruotsinkielisen musiikkikasvatuksen ja musiikkikasvatustutkimuksen kehittämistä.
 • Edistää toiminnassaan koko työ- ja opiskelijayhteisön hyvinvointia.

Musiikkikasvatuksen tapahtumia

Hakeminen

Musiikkikasvatuksen opintoihin valinnan yleisenä edellytyksenä on, että hakijalla on riittävät musiikilliset valmiudet sekä koulutettavuus alalle. Kokeissa tarkastellaan hakijan yleisiä musiikillisia valmiuksia, instrumenttien hallintaa sekä soveltuvuutta koulutusalalle monien erilaisten tehtävien avulla.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Ainejohtajat Aija Puurtinen, Katri Liira
Aineryhmän varajohtaja Toni Mäkinen
Professori Marja-Leena Juntunen

 

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi