Klassiset instrumentit: harmonikka

Sibelius-Akatemian arvostetulla harmonikkaluokalla voit opiskella kansainvälisessä mutta samalla intiimissä ilmapiirissä alan huippuammattilaisten opastuksella.

Koulutus pähkinänkuoressa

  • Tavoitetutkinto: Musiikin kandidaatin ja maisterin tutkinto, Musiikin maisterin tutkinto
  • Tutkinnon laajuus: Kandi + maisteri, 180 + 150 op. (3v. + 2,5v.), Maisteri, 150 op (2,5v.)
  • Taiteenala: Musiikki
  • Järjestäjä: Sibelius-Akatemia
  • Seuraava hakuaika: tammikuu 2019
  • Opinnot alkavat: lukuvuoden alussa elokuussa
  • Tutkinto-ohjelmasta vastaava henkilö: Vastuuopettaja Matti Rantanen
  • Muut vastuuhenkilöt/pääopettajat: yliopistonlehtori, harmonikkapedagogiikan vastuuopettaja Helka Kymäläinen sekä pianon, kitaran, kanteleen ja harmonikan ainejohtaja Niklas Pokki

Koulutuksen tavoite ja uramahdollisuudet

Koulutuksen tavoitteena on löytää persoonallisuuttasi kunnioittava laaja ammattitaito ja sitä parhaiten palveleva opintokokonaisuus. Valmistuttuasi sinulla on tiedot ja taidot työskennellä muun muassa vaativissa solistitehtävissä, pedagogina tai kamarimuusikkona. Laajat musiikilliset yleissivistävät opinnot tarjoavat sinulle pohjan myös muunlaisiin urapolkuihin.

Sibelius-Akatemian vuonna 1977 käynnistynyttä klassista harmonikkaluokkaa pidetään yhtenä alansa merkittävimmistä..Luokalla ovat opiskelleet lukemattomat kansainvälisillä areenoilla menestyneet harmonikkataiteilijat kuten Mika Väyrynen, Janne Rättyä, Mikko Luoma, Veli Kujala, Niko Kumpuvaara, Ari Lehtonen, Heidi Luosujärvi, Vincent Lhermet ja Ivan Sverko.  Kansainvälinen opiskelijavaihtotoiminta on erittäin aktiivista.

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Koulutuksen ytimessä ovat monipuoliset, eri tyylilajit ja aikakaudet kattavat solistiset opinnot sekä laaja-alaiset pedagogiikan taidot. Opinnoissasi perehdyt myös kamarimusiikkiin, prima vista -soittoon, vapaaseen säestykseen ja improvisointiin sekä harmonikan historiaan ja ohjelmistotuntemukseen. Opintojasi täydentävät lisäksi säännöllisesti järjestettävät seminaarit ja mestarikurssit.

 

Kandidaattivaiheessa opiskelet solistisen ohjelmiston ohella musiikin teoriaa ja säveltapailua, musiikin historiaa, kamarimusiikkia sekä kahden vuoden ajan myös kattavasti harmonikkapedagogiikkaa harjoitellen viikoittain oman harjoitusoppilaan kanssa. Lisäksi opintoihisi kuuluu pakollisia kieliopintoja.

 

Maisterivaiheessa jatkat solistisia opintojasi, opiskelet kamarimusiikkia, yleismusiikillisia aineita ja viestintätaitoja sekä kehität työelämä- ja opiskelutaitoja. Lisäksi voit opiskella valinnaisina opintoina haluamiasi kursseja 30 opintopisteen verran. Voit valita esimerkiksi opettajan pedagogiset opinnot, jotka suorittamalla saat opettajan yleisen kelpoisuuden.

 

Hakeminen

Seuraava hakuaika Taideyliopistoon on tammikuussa 2019. Ohjeet hakemiseen ja akatemiakohtaiset valintaoppaat löytyvät Hae opiskelijaksi -sivulta.

Jatko-opintomahdollisuudet


Valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus pyrkiä jatkamaan opintoja musiikin alan tohtoriohjelmassa ja suuntautua tieteellisiin, taiteellisiin tai soveltaviin tohtoriopintoihin. Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa jatkotutkintoina musiikin lisensiaatintutkinnon (MuL, mus. lis.) ja musiikin tohtorintutkinnon (MuT, mus. toht.).

Yhteystiedot

Prof. Matti Rantanen, matti.rantanen@uniarts.fi
MuT Helka Kymäläinen, helka.kymalainen@uniarts.fi
Ainejohtaja, MuT Niklas Pokki, niklas.pokki@uniarts.fi