Global Music

Oletko kiinnostunut laajasti eri musiikkityyleistä, musiikin hyödyntämisestä eri kulttuureissa ja yhteiskunnan eri osa-alueilla ja musiikin tekemisestä erilaisista perinteistä ja kulttuuritaustoista tulevien kanssa? Sibelius-Akatemia tarjoaa kaksi eri Global Music -koulutusohjelmaa. 5,5-vuotinen koulutusohjelma johtaa sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon, 2,5-vuotinen ohjelma johtaa maisterin tutkintoon. Maisteriohjelma järjestetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja Royal Academy of Musicin yhteistyönä Suomessa ja Tanskan Aarhusissa. Molemmissa opetuskieli on englanti.

Opiskelu

Global Musicin (GLOMAS) koulutuksen keskiössä on kulttuurinen moninaisuus. Tavoitteena on kasvattaa monitaitoisia, visionäärisiä muusikkoja ja pedagogeja, joilla on vahva globaaliin tietoisuuteen perustuva vastuuntunto. GLOMAS-opintojen avulla opiskelijat kehittävät kykyään esiintyä, viestiä, tehdä yhteistyötä ja ohjata toimintaa laaja-alaisesti erilaisissa musiikin ja kulttuurin konteksteissa ja yhteiskunnassa. Koulutuksessa hyödynnetään monialaisia ja poikkitaiteellisia yhteistyömenetelmiä sekä taiteellisia ilmaisumuotoja, jotka voivat olla niin perinteisiä kuin modernejakin. Opiskelijana pääset inspiroitumaan kulttuurisen monimuotoisuuden antamista mahdollisuuksista ja saat tukea oman ainutlaatuisen taiteellisen ja pedagogisen identiteettisi muodostamisessa maailmanlaajuisessa kontekstissa.

 

Opinnoissa kehitetään etenkin taitoja, jotka ovat keskeisiä kulttuurirajat ylittävissä musiikkiympäristöissä. Erityisinä huomion kohteina ovat improvisaatio ja kehollinen musiikin kokeminen. Opinnot kattavat myös ammattimuusikon uralle oleellisia teemoja, kuten musiikin johtamista, projektinhallintaa, yrittäjyystaitoja sekä soveltavaa tutkimusta. Opettajina toimii sekä Sibelius-Akatemian eri alojen asiantuntijoita että vierailevia pedagogeja ja artisteja. Opiskelijana voit valita kursseja myös muista Taideyliopiston akatemioista – Teatterikorkeakoulusta ja Kuvataideakatemiasta.Opintoihin kuuluu sekä henkilökohtaista opetusta että ryhmäopetusta. Osana opintoja opiskelijat muodostavat lisäksi kulttuurirajat ylittävän taidekokoonpanon ja kartuttavat työnäyteportfoliotaan uusilla teoksilla yhteistyön ja esiintymisten kautta. 

 

Opiskeleminen Sibelius-Akatemian maisteriohjelmassa on erittäin joustavaa. Kokeneen opintopalveluhenkilökunnan avustamana sinulla on mahdollisuus valikoida mieleisesi kurssit laajasta tarjonnasta ja laatia itsellesi sopivan opintosuunnitelman. Kandidaattivaiheen opinnot on määritelty tarkemmin, mutta voit silti räätälöidä lukujärjestystäsi ja päättää valinnaisista kursseista omien mieltymyksiesi mukaan. Kaksi ja puoli vuotta kestävän maisteriohjelman aikana saat kokea opiskelijaelämää kahdessa eri pohjoismaassa, Suomessa ja Tanskassa, ja kehittää ja syventää musikaalista identiteettiäsi samalla kun kartutat tietoa pohjoismaisista monikulttuurisista musiikkipiireistä. Perehdyt laajasti eri perinteisiin ja toteutat maisterin tutkinnon päätteeksi omiin kiinnostuksen kohteisiisi ja kenttätyöhön perustuvan lopputyön. Maisteriohjelmaa olennaisesti määrittävä lopputyö vaatii erityistä oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta. Sekä kandidaatti- että maisterivaiheessa sinulla on myös mahdollisuus osallistua kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja opintomatkoille ulkomaille.

 

GLOMAS-ohjelmasta valmistuneella on hyvät valmiudet luoda kansainvälistä uraa monitaitoisena esiintyjänä, yhteistyökumppanina, projektijohtajana, pedagogina ja luovana yrittäjänä.

Opintojen päätavoitteet

Opintojen päätavoitteet

Ohjelma antaa valmiudet kansainvälisen muusikon uralle ja sen tavoitteina on:

• Kehittää esiintyjän ja muusikon taitojasi kansainvälisessä kontekstissa

• Kehittää omaa henkilökohtaista taiteellista identiteettiäsi

• Antaa sinulle tilaisuuksia tehdä yhteistyötä eri taiteenlajien ja kulttuurien parissa, ja samalla luot uusia teoksia

• Kouluttaa sinua johtamaan luovia prosesseja, jotka edistävät kulttuurien ja taiteenlajien välistä yhteistyötä

• Antaa sinulle pedagogista koulutusta, jonka avulla osaat opettaa ja johtaa projekteja yhteisötaiteen parissa (esim. kouluissa, maahanmuuttajayhteisöissä, sairaaloissa).

• Auttaa sinua kehittämään luovia yrittäjyystaitoja ja ajattelutapoja esimerkiksi liittyen projektinhallintaan, apurahahakemusten kirjoittamiseen, promoamiseen, uuden median hyödyntämiseen, portfolion laatimiseen ja joustavien työelämätaitojen hankkimiseen.

Tulevia tapahtumia

Hakeminen

Koulutusohjelmaan haetaan jokaisen yhteistyöoppilaitoksen omien käytäntöjen mukaisesti. Pyrkiä voivat kandidaatin (Bachelor) tutkinnon jo suorittaneet. 

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Lehtori Nathan Riki Thomson
 

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi