Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan erikoistumiskoulutus

Kaksivuotinen erikoistumiskoulutus päättyy keväällä 2020. Tutustu koulutuksen sisältöön ja tavoitteisiin.

Tanssijoita harjoituksissa. Kuva: Veikko Kähkönen

Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen (40 op) tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia taidealojen osaajia soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija- ja kehittämistehtäviin.

Koulutus syventää ja laajentaa taidealan ammattilaisten, taiteilijoiden ja taidepedagogien erityisosaamista soveltavassa ja osallistavassa taidetyössä, taiteellis-pedagogisten projektien rakentamisessa, sekä taiteellis-tutkimuksellisten palvelujen kehittämisessä.

Koulutus valmentaa moniammatilliseen yhteistyöhön ja uutta luovien taidesisältöisten palvelukonseptien kehittämiseen erilaisissa toimintaympäristöissa, yhteisöissä ja organisaatioissa.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutuksen kohderyhmänä ovat taiteilijat, taidepedagogit ja taidealojen ammattilaiset taiteiden ja taidekasvatuksen eri osa-alueilta. Edellytyksenä on maisteritason taidealan tutkinto sekä alan kehittämiseen soveltuva työkokemus.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on:

 • Syventää ja monipuolistaa yhteisöllistä ja osallistavaa taidetyötä hyödyntävää osaamista ja toimintamalleja erilaisissa ympäristöissä ja erilaisten kohderyhmien kanssa
 • Syventää taiteilijoiden ja taidepedagogien erityisosaamista taidelähtöisessä työelämän ja organisaatioiden kehittämisessä
 • Vahvistaa jo ammatissa toimivien taidealan ammattilaisten taitoja suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää taiteellisia, taiteellis-pedagogisia ja taiteellis-tutkimuksellisia palveluja asiakas- ja tarvelähtöisesti
 • Syventää oman taiteellista osaamisen ja taiteellisten kompetenssien soveltamista eri konteksteihin ja toimiseen eri kohderyhmien kanssa
 • Kehittää soveltavan ja osallistavan taiteen projektien rakentamistaitoja sekä vahvistaa kehittäjä- ja johtamisosaamista moniammatillisessa yhteistyössä
 • Syventää yrittäjämäistä osaamista ja kestävää palvelutuotannon rakentamista omalla soveltavan ja osallistavan taiteen erityisalueella

Koulutuksen sisältö

Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Koulutus koostuu kaikille yhteisistä moduuleista (30 op) ja opiskelijan omaan työhön liittyvästä kehittämisprojektista (10 op).

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:

 1. Perehtyminen soveltavan ja osallistavan taiteen erityisalueisiin eri toimintaympäristöissä
 2. Syventävä perehtyminen soveltavan ja osallistavan taiteen menetelmiin, toimintatapoihin ja eettisiin kysymyksiin
 3. Syventyminen moniammatilliseen yhteistyöhön erilaisissa työympäristöissä ja ammatillisissa toimintakulttuureissa
 4. Taidelähtöisten palvelujen tuotteistaminen ja markkinointi
 5. Tutkimuksellisuuden hyödyntäminen soveltavan ja osallistavan taiteen käytännöissä ja kehittämisessä

Toteutus

Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusjaksoja, verkko-opintoja, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä etätyöskentelyä sekä työpaikalla tai opiskelijan itse hankkimassa organisaatiossa toteutettava kehittämisprojekti. Koulutuksessa hyödynnetään mentorointia työssäoppimisen ja asiantuntijuuden kehittymisen arvioinnin tukena.

Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Kouluttajina toimivat soveltavan ja osallistavan taiteen kärkiasiantuntijoita toteuttajayliopistoista sekä soveltavan ja osallistavan taiteen työelämäkentältä ja yrityksistä.

Koulutus järjestetään taidealojen yliopistojen yhteistyönä. Toteutuksessa ovat mukana Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta, Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunta. Koulutusta koordinoi Taideyliopisto.

Koulutus alkoi syyskuussa 2018 ja päättyy toukokuussa 2020.

Hakukohteet

Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan erikoistumiskoulutus

Tavoitetutkinto

Erilliset opinnot

Yksikkö

Avoin kampus

Hakukielet

suomi (fi)

Vastuuhenkilöt

Taideyliopiston Avoin kampus
Projektipäällikkö Sirke Pekkilä
puh. 050 5262 004
sirke.pekkila@uniarts.fi