Koreografian maisteriohjelman taiteelliset projektit

1. Sooloprojekti

Ensimmäisen vuoden syksyn taiteellinen projekti on soolokoreografia. Se nivoutuu opintojaksoon, joka koostuu kompositio-käsitteen käytännön ja teorian opinnoista. Projektin aikana opiskellaan taiteellisen prosessin suunnittelua ja toteutetaan pienimuotoiset sooloteokset.

 

2. Demo-esitykset

Ensimmäisen vuoden kevään projekti on work-in-progress-esitysten sarja. Se liittyy opintojaksoon, joka koostuu nykykoreografian taiteellisia kysymyksiä, työtapoja ja menetelmiä käsittelevistä työpajoista, ja se toteutetaan yhdessä Tanssijantaiteen maisteriohjelman opiskelijoiden kanssa.

3. Yhteistyöprojekti

Toisen opiskeluvuoden syksyllä tehdään taiteellinen yhteistyöprojekti Tanssin koulutusohjelman (BA) sekä Teatterikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston esityssuunnittelun koulutuohjelmien kanssa (valo-, ääni- ja pukusuunnittelu sekä näyttämölavastus). Se linkittyy opintojaksoon, joka koostuu nykykoreografian ja nykyesityksen taiteellisia kysymyksiä, työtapoja ja menetelmiä käsittelevistä työpajoista ja seminaareista. 

Katso Sanni Prihan ja Jaakko Ruuskan ohjaama The Collaboration -dokumenttielokuva yhteistyöprojektista vuodelta 2016.

4. Taiteellinen opinnäyte

Neljäs projekti on opiskelijan opinnäytteen taiteellinen osa. Siinä opiskelija osoittaa, että kykenee itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn. Hän kykenee luomaan teoksen, joka kattaa kaikki koreografisen työn vaiheet ja antaa käsityksen opiskelijan valmiuksista toimia ammattikoreografina ja mahdollisuuksista löytää oma laatunsa taiteilijana.

Selaa uutisia koreografian opinnäytteistä