Kirjoittamisen opinnot

Kirjoittamisen opintokokonaisuus järjestää kursseja kolmella osa-alueella, jotka ovat

  • mediasensitiivinen kirjoittaminen
  • taiteesta kirjoittaminen
  • kirjoittaminen perinteisissä genreissä

Kirjoittamisen opintokokonaisuus lähti liikkeelle Taidekirjoittamisen hankkeena Teatterikorkeakoulussa vuonna 2012 ja vuodesta 2013 alkaen se on edistänyt pysyviä rakenteita kirjoittamisen koulutukselle Taideyliopistossa. Kirjoittamisen opintokokonaisuuden pohjalta on kehitetty uusi kirjoittamisen maisteriohjelma, jonka opetus käynnistyy Teatterikorkeakoulussa syksyllä 2019.

Kirjoittaminen nähdään riippumattomana ja itsenäisenä taidemuotona, jonka kehittyminen on itseisarvoista. Kirjoittamisen opettaminen edellyttää aikaa, työrauhaa ja pitkäjänteisyyttä.

Lukuvuoden 2018-2019 opetusohjelman löydät Taideyliopiston WebOodista (ei vaadi sisäänkirjautumista).

Kirjoittamisen opintokokonaisuuden tarjonnasta on mahdollisuus saada räätälöidysti opintopisteitä sivuainekokonaisuuden verran. Opintosuunnittelussa avustaa opintokokonaisuudesta vastaava lehtori Jusa Peltoniemi ja suunnittelija Anna Heikkilä.