Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Maarit Ruikka

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dekaani kaudella 1.9.2018–30.8.2023.

  • Dekaani
    Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
  • Yhteydenotot johdon assistentin kautta:
Maarit Ruikan kuva

Ennen valintaansa dekaaniksi Maarit Ruikka toimi Teatterikorkeakoulussa ohjaajantaiteen professorina. Hän on tehnyt ohjauksia laitosteattereihin, ammatillisille teatteriryhmille, radioon, tanssiteatteriin ja vapaille ryhmille.

Peruskoulun luokanopettajan tutkinnon suorittanut Ruikka opiskeli Teatterikorkeakoulun ohjauksen koulutusohjelmassa vuosina 1989–92. Hän on toiminut myös luokanopettajana sekä tuntiopettajana Teatterikorkeakoulussa.

Ruikka toimii dekaanina kaudella 1.9.2018 – 30.8.2023.

Yhteydenotot johdon assistentin kautta