Lasse Riutamaa

  • Yliopisto-opettaja, T/Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma
    Tuntiopettaja, S/Laulu
    Tuntiopettaja, T/Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma