Kirsi Törmi

 • Vieraileva tutkija, Taidekasvatuksen tutkimuksen tk CERADA, Taideyliopisto

Toimenkuva

Tutkijatohtori, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, CERADA (The Center for Educational Research and Academic Development in the Arts)
 

Piileskelevä liike -tutkimushankkeen (2019-2020) tavoitteena on kehittää traumainformoitu ja traumasensitiivinen liike- ja ryhmätyöskentelyn malli tanssitaiteen ja polyvagaalisen teorian ymmärryksen avulla.

Tutkimus kartoittaa osallisuuden, tunnetaitojen ja sosiaalisen sitoutumisen vahvistumisen edellytyksiä viidessä eri ryhmäprosessissa Kajaanissa, Suomussalmella ja Helsingissä. Tutkimushankkeen vetäjänä toimii Kirsi Törmi ja ryhmänvetäjinä toimii  Kirsin ohella kuusi taide- ja/tai terveys- ja sosiaalialan ammattilaista. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Kainuun aikuissosiaalityön (Suomussalmi), Kajaanin nuorisotyön, Myllyhoitoyhdistys ry / Tietoisesti kohti parempaa -hankkeen ja Ensi- ja turvakotien liiton kanssa.    

Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää kehon elävöitymisen mekanismeja ja sen suhdetta osallisuuden ja toimijuuden vahvistumisen prosessiin. Tavoitteena on kehittää traumainformoitu taiteellisen työskentelyn malli, jota voi jatkossa hyödyntää sekä ammattitaiteilijoiden taiteellisissa prosesseissa että erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon viitekehyksissä, kuten jälkihuolto, aikuissosiaalityö, maahanmuuttajatyö / kotouttaminen, mielenterveys- ja päihdetyö.

Esittely

BIO

Kirsi Törmi on Taideyliopiston CERADAn post doc tutkija, joka on toiminut tanssitaiteen parissa laaja-alaisesti tanssijana, koreografina, tuottajana sekä taiteellisena johtajana. Hänen väitöstutkimuksensa ”Koreografinen prosessi vuorovaikutuksena” (2016) pureutui osallistavaan tapaan tehdä koreografiaa. Sosiaalinen eetos, taiteen avulla syvenevä itseymmärrys ja myötätunto sekä taiteen ja elinympäristön suhteen pohtiminen lukeutuvat Kirsin taiteellisiin ja tutkimuksellisiin intresseihin. Kirsi toimii myös hahmoterapeuttina ja työnohjaajana Väestöliitossa, kriisityöntekijänä Kainuun kriisikeskuksessa sekä TRE-ohjaajana ja -kouluttajana eri ympäristöissä.

Kuva: Jonne Räsänen

Opetus

 • opetus- ja luentovierailut 2011-2020 Taideyliopisto
 • luennot eri organisaatioissa ja työyhteisöissä työhyvinvointiin liittyen, mm. työyhteisötaidot, kohtaamisen ja kohtelun taidot, työyhteisön vuorovaikutusrakenteiden tukeminen, työyhteisön turvallisuus, eettisen osaamisen ABC
 • TRE-ohjaajakoulutukset (2020 Oulu ja Joensuu)

Taiteellinen toiminta

Aikaisempi taiteellinen työ alkaen 1998

2002 – 2011 Routa Companyssa:

 • tanssijana mm. Reijo Kelan, Petri Kekonin, Mikko Orpanan ja Sonja Pakalénin teoksissa, ks. esim. Reijo Kela, Routii  
 • koreografina monipuolisissa konteksteissa: tanssin ammattilaisten, nuorten, teatterin, oopperan, yritysten parissa, ks. esim. Herkules-ooppera Helsingin Juhlaviikoille 2006, teos Kainuun muuttoliikkeestä -950 (2007), Kierrätyskeskus Entringin työntekijöiden kanssa tehty teos Kierto (2012),

Freelancer koreografina mm.

 • Kansallisteatterissa 2016 ensi-illan saanut näytelmä Fragile
 • 2016 POST 

Freelancer-tanssijana mm.

 • Faravidin maa 1999, kor. Paula Tuovinen
 • Nicaraguaan saakka ulottuva esityskiertue 1998-1999 Tommi Kitin teoksella, joka perustui Eero Hämeeniemen luotsaaman Nada-yhtyeen levynjulkistamiskonserttiin

Tanssija-koreografina Tanssiteatteri Minimissä 1999-2000

Oulun läänin läänintaiteilijana 2002-2004

Portfolio

Tutkimus ja julkaisut

JULKAISUT (valikoidut)

 • Monni, Kirsi ja Törmi, Kirsi (toim.). 2019. Yhteisö ja taide: teemoja ja näkökulmia 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään, Teatterikorkeakoulu, Taideyliopisto, Helsinki: Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 71, verkossa: disco.teak.fi/yhteiso-ja-taide.
 • Törmi, Kirsi. 2017. Dancing with the nervous system – Working with victimisation in Gestalt Therapy. Suljettu arkisto GIS, Denmark (Gestalt Institute of Scandinavia).
 • Törmi, Kirsi. 2011. ”Tutki itseäsi, löydät muut.” Nykykoreografin jalanjäljissä – 37 tapaa tehdä tanssia, toim. Hannele Jyrkkä, 240–246. Helsinki: LIKE.

Asiantuntijuusalueet

 • vuorovaikutus
 • koreografia
 • tanssitaide
 • polyvagaalinen teoria
 • autonominen hermosto
 • toimijuus
 • osallisuus
 • traumainformoitu
 • traumasensitiivinen
 • hahmoterapia
 • gestalt
 • TRE

Verkkosivut