Kirsi Heimonen

  • Yliopistotutkija, Taiteellisen tutkimuksen tk CfAR, Taideyliopisto
    Vieraileva tutkija, Tutkimus Teatterikorkeakoulu, Teatterikorkeakoulu
  • +358504718565