Kirsi Heimonen

  • Yliopistotutkija, Y/Taiteellisen tutkimuksen tk CfAR, Taideyliopisto
    Vieraileva tutkija, T/Tutkimus, Teatterikorkeakoulu
  • +358504718565