Hanna Johansson

Kuvataideakatemian dekaani 1.8.2020–31.7.2025.

  • Dekaani
    Taideyliopiston Kuvataideakatemia
  • Yhteydenotot johdon assistentin kautta:
Hanna Johansson

Hanna Johanssonilla on akateemista johtamiskokemusta muun muassa Kuvataideakatemian opetuksesta vastaavana varadekaanina. Hän tuntee laajasti nykytaiteen kentän ja on tutkinut esimerkiksi suomalaisen nykytaiteen suhdetta ekologiaan ja ei-inhimillisten toimijuuksien osallisuutta nykytaiteessa. Johansson on kiinnostunut taiteen mahdollisuuksista välittää uutta ajattelua sekä osallistua todellisuuden tekemiseen.

Johansson on IHME-Helsinkiä tuottavan Pro Arte -säätiön hallituksen varapuheenjohtaja ja Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahaston neuvottelukunnan jäsen. Hän on koulutukseltaan filosofian tohtori, ja hän on myös taidehistorian dosentti Helsingin yliopistossa. 

Johansson toimii dekaanina kaudella 1.8.2020–31.7.2025.

Yhteydenotot johdon assistentin kautta