Fjolla Hoxha

  • Tuntiopettaja, Kuvanveisto, Kuvataideakatemia