Haku Sibelius-Akatemian tohtorikouluun valmistelevaksi opiskelijaksi – tutkijakoulutus

Tutkijakoulutukseen tähtäävät valmistelevat opiskelijat valitaan DocMusiin alustavan tutkimussuunnitelman ja muiden hakuasiakirjojen sekä haastattelun perusteella. Keskeisimmän kriteerin hakijan ottamisessa ylimääräiseksi opiskelijaksi muodostavat arviot hakijan mahdollisuuksista menestyä jatko-opinnoissa. Päätöksen ylimääräiseksi opiskelijaksi ottamisesta tekee hakuprosessin eri osioista annettujen asiantuntija-arvioiden perusteella DocMusin johtaja. Opinto-oikeus myönnetään lukuvuodeksi 2017-2018.

Hakuaika päättyy perjantaina 10.2.2017 klo 23.59.

Hakuohje:

1. Lähetä viesti osoitteeseen jossa ilmoitat hakevasi valmistelevaksi opiskelijaksi tohtorikouluun.

2. Kun olet lähettänyt viestin, tulee sinun toimittaa vapaamuotoinen hakemus liitteineen sähköisen DecisionDesk -alustan kautta.
Verkkosovellus on englanninkielinen. Hakemus liitteineen toimitetaan sähköisessä muodossa osoitteessa https://app.decisiondesk.com/clients/uniartsdoctoral2016/apply.

Luo ensin omat tunnukset DecisionDeskiin. Tämän jälkeen täytä hakijan perustiedot (Applicant information). (Huom. hakemusnumero on 1valmisteleva). Seuraavaksi ilmoita hakukohde (Application information), eli mihin Taideyliopiston akatemiaan haet opiskelijaksi. Tämän jälkeen lataa kaikki hakemuksessasi tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa alustalle ja lähetä ne. Lataa materiaalit hyvissä ajoin ennen määräaikaa, jolloin ehdit saada käyttäjätukea, mikäli DecisionDeskin käytössä ilmenee ongelmia.

DecisionDesk -alustan käyttöohje

 

Hakuasiakirjat

Hakuasiakirjojen tulee sisältää seuraavat osat:

  • Vapaamuotoinen anomus, jossa hakija ilmaisee pyrkivänsä ylimääräiseksi opiskelijaksi DocMusiin. Hakemus osoitetaan DocMusin johtajalle.
  • Alustava tutkimussuunnitelma
  • Curriculum vitae
  • DocMusin ohjeiden mukaan laadittu kirjoitelma (katso kirjoitelmaohjeet)
  • Aiemmin suoritetun opinnäytteen tiivistelmä ja arvosana, ja, mikäli opinnäyte on julkaistu verkossa, sen verkko-osoite
  • Oikeaksi todistettu jäljennös aiemmin suoritetun tutkinnon todistuksesta
  • Vapaaehtoinen osa: näytteitä aiemmasta toiminnasta (julkaisuja tai muuta materiaalia, joilla hakija haluaa tuoda esiin osaamistaan)

Haastattelu ja mahdollinen kielikoe

Hakijoille järjestetään haastattelu. Hakijan jättämiä hakuasiakirjoja voidaan käyttää haastattelussa taustamateriaalina. Lisäksi hakijoille, joiden äidinkielenä ei ole suomi, ruotsi tai englanti, järjestetään kielikoe. Haastattelu ja mahdollinen kielikoe pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, josta tiedotetaan kutsuttaville henkilökohtaisesti.

Ohje alustavan tutkimussuunnitelman laatimiseen

Tutustu huolellisesti tutkijakoulutuksen kuvaukseen Sibelius-Akatemian verkkosivuilla ennen alustavan tutkimussuunnitelman laatimista. Alustavan tutkimussuunnitelman enimmäispituus on kuusi sivua mukaan lukien enintään yhden sivun mittainen lähdeluettelo.

Tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi tutkimuksen kohde, tutkimushankkeen yleisempi merkitys ja tutkimuksen tavoitteet. Käsittele myös tutkimuksesi liittymistä aiempaan tietämykseen. Kuvaa tutkimusmenetelmiä ja tutkimusaineistoa siinä laajuudessa kuin se on tällä hetkellä mahdollista. Tuo esille aiempi perehtyneisyytesi tutkimuksen aihepiiriin ja arvioi edellytyksiäsi suoriutua hankkeesta. Mukaan on hyvä liittää tutkimuksen alustava jäsennys (dispositio) ja sen alustava otsikko. Koska lähdeluettelon pituus on enintään yksi sivu, ota siihen mukaan vain keskeisimmät lähteet. Huomioi suunnitelmassasi tutkimuksen tekemiseen liittyvät eettiset seikat.