Haku Sibelius-Akatemian tohtorikoulun valmistelevaksi opiskelijaksi – taiteilijakoulutus

 

Taiteilijakoulutukseen tohtorintutkinnon suunnitelmaa valmistelemaan pyrkivät opiskelijat valitaan (1) taiteellisen tasokokeen, (2) hakuasiakirjojen, (3) haastattelun sekä (4) aineistokokeen perusteella. Aineistokoe toimii ulkomaalaisten kohdalla samalla kielikokeena. Orkesterin- tai kuoronjohto pääaineena hakevat toimittavat lisäksi videonauhoitteen hakuasiakirjojen liitteenä (ks. tarkemmat ohjeet alempana).

Hakuaika päättyy perjantaina 10.2.2017 klo 23.59.

Hakuohje:

1. Lähetä viesti osoitteeseen doc-applications@siba.fi jossa ilmoitat hakevasi valmistelevaksi opiskelijaksi tohtorikouluun.

2. Kun olet lähettänyt viestin, tulee sinun toimittaa vapaamuotoinen hakemus liitteineen sähköisen DecisionDesk -alustan kautta.
Verkkosovellus on englanninkielinen. Hakemus liitteineen toimitetaan sähköisessä muodossa osoitteessa https://app.decisiondesk.com/clients/uniartsdoctoral2016/apply.

Luo ensin omat tunnukset DecisionDeskiin. Tämän jälkeen täytä hakijan perustiedot (Applicant information). (Huom. hakemusnumero on 1valmisteleva). Seuraavaksi ilmoita hakukohde (Application information), eli mihin Taideyliopiston akatemiaan haet opiskelijaksi. Tämän jälkeen lataa kaikki hakemuksessasi tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa alustalle ja lähetä ne. Lataa materiaalit hyvissä ajoin ennen määräaikaa, jolloin ehdit saada käyttäjätukea, mikäli DecisionDeskin käytössä ilmenee ongelmia.

DecisionDesk -alustan käyttöohje

 

Hakuajan umpeuduttua tohtorikoulun johtaja päättää tasokokeeseen kutsuttavista hakijoista asiantuntijoita kuultuaan. Taiteellinen tasokoe järjestetään 28.–29.3.2017 ja haastattelu ja aineistokoe tasokokeen läpäisseille hakijoille 30.–31.3.2017. Osallistuminen tasokokeeseen on välttämätön; tallenteiden perusteella ei voi tulla valituksi tohtorintutkinnon suunnitelmaa valmistelevaksi opiskelijaksi. Euroopan ulkopuolelta tuleville pyrkijöille on varattu mahdollisuus lähettää Decision Deskiin videonauhoite ja saada sen perusteella alustava ennakkoarvio menestymismahdollisuuksistaan tasokokeessa (ks. ohje alla). Enintään kaksi vuotta vanhan, teknisesti korkealaatuisen videotallenteen tulee olla kestoltaan enintään 30 minuuttia, ja sen tulee sisältää suunnitteilla olevaan tohtoriprojektiin liittyvää ohjelmistoa.

Kuoronjohtajat ja kapellimestarit kuitenkin toimittavat joka tapauksessa hakuasiakirjojen liitteenä videonauhoitteen (ks. ohje alla), jonka avulla arvioidaan hakijan mahdollisuuksia suorittaa tasokoe hyväksytysti.

Päätöksen tohtorintutkinnon suunnitelmaa valmistelevaksi opiskelijaksi ottamisesta tekee tasokokeesta ja muista hakuprosessin osioista annettujen asiantuntija-arvioiden perusteella DocMus-tohtorikoulun johtaja. Opinto-oikeus myönnetään lukuvuodeksi 2017–2018.

Lisätietoja: DocMus/Sirpa Järvelä, sirpa.jarvela@uniarts.fi , 040-710 4286

Hakuasiakirjat

Hakuasiakirjojen tulee sisältää seuraavat osat:

 • Vapaamuotoinen anomus tohtorintutkinnon suunnitelmaa valmistelevaksi opiskelijaksi, jossa hakija samalla ilmoittautuu taiteelliseen tasokokeeseen. Hakemus osoitetaan DocMus-tohtorikoulun johtajalle.
 • Alustava tutkintosuunnitelma tohtorintutkintoa varten (ks. ohje). Tutkintoon kuuluu viisi konserttia (tai muu vastaava kokonaisuus), tutkielma ja tukiopintoja.
 • Curriculum vitae
 • Tasokokeen ohjelma. Tasokokeessa esitettävän ohjelman tulee liittyä selkeästi tutkintoon kaavailtujen konserttien aihepiiriin. Ohjelma saa kestää korkeintaan 15 minuuttia.
 • Ohjeiden mukaan laadittu kirjoitelma (katso Kirjoitelmaohje)
 • Lisäksi kapellimestarit ja kuoronjohtajat toimittavat hakuasiakirjojen liitteenä Taideyliopiston Decision Deskiin enintään kaksi vuotta vanhan, teknisesti ja taiteellisesti korkeatasoisen videonauhoitteen. Nauhoite, jolla hakija johtaa tasokoeohjelmistoa, on tehtävä ammatti- tai ammattiopiskelijatasoisen orkesterin/kuoron kanssa, ja sen kesto on korkeintaan 30 minuuttia. Nauhoituksen, jolla hakija sekä harjoittaa että johtaa, tulee sisältää 2–3 katkelmaa, ja sen tulee olla kuvattu orkesterin/kuoron suunnasta siten, että kapellimestari/kuoronjohtaja näkyy edestäpäin ja myös muusikoita/kuorolaulajia näkyy.

Haastattelu ja mahdollinen kielikoe

Tasokokeessa hyväksytyille hakijoille järjestetään 30.–31.3.2017 haastattelu, jossa hakijan kanssa keskustellaan lähemmin niistä seikoista, jotka eivät käyneet ilmi hakuasiakirjoista sekä hänen tavoitteistaan ja mahdollisuuksistaan suorittaa tohtorintutkinto.

Niille hakijoille, jotka ovat läpäisseet tasokokeen ja jotka on kutsuttu haastatteluun, järjestetään haastattelun päätteeksi aineistokoe. Tehtävänä on kirjoittaa noin kahden sivun mittainen teksti jostakin hakijan suunniteltuun tohtorintutkintoon liittyvästä aiheesta, joka annetaan haastattelun yhteydessä. Aineistokokeen avulla selvitetään hakijan kirjoitustaitoja sekä oman aiheen tuntemusta. Ulkomaalaisten hakijoiden kohdalla aineistokoe toimii myös kielikokeena.

Ohje tohtorintutkinnon suunnitelman laatimista varten

Alustavassa tohtorintutkinnon suunnitelmassa tulee kuvata taiteellisten opinnäytteiden, tutkielman ja tukiopintojen sisällöt.

Millaisia ovat taiteelliset opinnäytteet (konsertit tai vastaavat), joiden avulla päämääriin on tarkoitus pyrkiä? Miten konserttisarja kehittää hakijan taiteilijuutta? Mikä on konserttisarjan teema? Konserttien ohjelmat on kuvattava ainakin pääpiirteittäin, kuten myös kunkin yksittäisen konsertin asema kokonaisuudessa.

Tämän jälkeen esitetään lyhyt suunnitelma (2–3 sivua) kaavaillusta tutkielmasta sekä kerrotaan, miten hakija ajattelee sen tukevan omaa taiteellista työskentelyään ja tutkinnon päämäärien saavuttamista. Lisäksi esitetään hahmotelma tutkinnon päämäärien saavuttamiseksi tarvittavista tukiopinnoista.

Ohje suunnitelmaa valmistavaksi opiskelijaksi hakeville / Sävellys

Hakuasiakirjojen tulee sisältää seuraavat osat:

 1. Vapaamuotoinen hakemus
 2. Valikoima partituureja (4-6kpl). Äänitteineen, mikäli vain mahdollista.
 3. Alustava jatkotutkintosuunnitelma (4-6 liuskaa yhteensä) sisältäen eriteltynä omina alalukuinaan:
  • Sävellyksellisen idean kuvauksen (mistä sävellysprojekti koostuu, mikä sitoo projektin teokset yhdeksi kokonaisuudeksi)
  • Kirjallisen työn aiheen (suositeltavaa on, että kirjallinen työ liittyy sävellysprojektiin). Hakijan on kerrottava, miten hän ajattelee kirjallisen työn tukevan taiteellista työskentelyään ja tutkintonsa päämäärien saavuttamista.
  • Konserttisuunnitelman (2-3 konsertillisen verran sävellettävää musiikkia. Vähintään yhden konserteista on oltava julkinen sävellyskonsertti. Pieni osa konserttisuunnitelmassa mainituista teoksista voi olla sävelletty ennen jatkotutkintosuunnitelman hyväksymistä, mikäli ne perustelluista syistä voidaan hyväksyä mukaan tutkintoon.)
 4. CV
 5. DocMusin ohjeiden mukaan laadittu kirjoitelma (ks. kirjoitelmaohje).

Tasokoe suoritetaan luovuttamalla partituurit (ja ääninäytteet) sekä alustava jatkotutkintosuunnitelma lautakunnalle.

Hakuprosessiin voi sisältyä myös haastattelu ja kielikoe.

Niille taiteelliseen jatkokoulutukseen ylimääräisiksi opiskelijoiksi pyrkiville, jotka ovat läpäisseet tasokokeen ja jotka on kutsuttu haastatteluun, järjestetään haastattelun päätteeksi aineistokoe.

Tehtävänä on kirjoittaa noin kahden sivun mittainen teksti jostakin hakijan jatkotutkintoon liittyvästä aiheesta, joka annetaan haastattelun yhteydessä. Aineistokokeen avulla pyritään kartoittamaan tietoa hakijan aiheen tuntemuksesta ja kirjoitustaidosta. Aineistokoe toimii ulkomaalaisten hakijoiden kohdalla myös kielikokeena.

 

Hakijoille suositellaan tutustumista myös seuraaviin:

DocMus-tohtorikoulun opiskelijoiden tutkintokonsertit ja tarkastustilaisuudet Taideyliopiston kotisivujen Tapahtumat-sivulla http://www.uniarts.fi/tapahtumat