Toimita todistukset

Kaikki tarvittavat todistukset tulee toimittaa Sibelius-Akatemiaan niin, että ne ovat perillä viimeistään 30.1.2019 klo 15. Todistukset toimitetaan sähköisesti PDF-tiedostona Opintopolku-järjestelmän kautta hakulomakkeen palauttamisen yhteydessä.

 

Hakijoilta vaaditaan seuraavat todistukset:

 • Todistus suoritetusta pohjakoulutuksesta (jos pohjakoulutus on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa todistusta hakuvaiheessa vaan vasta valmistuttuasi, kuitenkin viimeistään 8.7.2019 klo 15). Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, Sibelius-Akatemia saattaa tarvittaessa pyytää lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä.
   
 • Todistus hakukohdekohtaisen opetuskielen mukaisesta kielitaidosta. Jos osoitat riittävän kielitaidon osana aiempia opintoja, tulee toimitettavasta tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi millä kielellä tutkinto on suoritettu.
   
 • Jos haet opiskelemaan muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, tarvitsemme sinulta dokumentin (esim. passikopio), joka osoittaa lukuvuosimaksuvelvollisuudesta vapautumisen
   
 • Jos haet musiikkikasvatuksen 2,5-vuotiseen koulutukseen, sinun tulee lisäksi toimittaa erillinen todistus henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisista opettajan pedagogisista opinnoista (vähintään 60 op / 35 ov) tai siitä, että sinut on hyväksytty suorittamaan näitä opintoja yliopistoon tai ammattikorkeakouluun
   
 • Jos haet Arts management -maisteriohjelmaan avoimen yliopiston hakuryhmässä, sinun tulee lisäksi toimittaa suoritusote avoimessa yliopistossa suorittamastasi taidehallinnon opintokokonaisuudesta (18-25 op).

 

Todistuksista tulee käydä ilmi nykyinen nimesi sekä mihin hakukohteeseen ne liittyvät. Jos todistus ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, sinun tulee toimittaa tutkintotodistuksesta myös ammattikääntäjän tekemä käännös jollakin edellä mainitulla kielellä.

 

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinut voidaan siitä huolimatta todeta hakukelpoiseksi. Tällöin sinulla tulee olla omasta pakolaisstatuksestasi kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Kopio kyseisestä päätöksestä tulee toimittaa hakijapalveluihin viimeistään 30.1.2019 klo 15.