Tietoa valintakokeista


5,5-vuotisen kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen valintamenettely on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakija täyttää hakulomakkeen ja toimittaa sen liitteenä vaaditut dokumentit. Toisessa vaiheessa hakukelpoiset hakijat toimittavat näytetyöt ja mahdollisen portfolion akatemian ohjeiden mukaisesti huhtikuun alussa. Arvosteluryhmä valitsee hakijoiden toimittamien näytetöiden ja vapaaehtoisten portfolioiden perusteella valintakurssille kutsuttavat hakijat. Toukokuussa pidettävän valintakurssin jälkeen arvosteluryhmä valitsee näytetöiden ja vapaaehtoisten portfolioiden, sekä valintakurssityöskentelyn perusteella hakijat, joita se ehdottaa sisään valittaviksi.

Näytetöitä, portfolioita tai valintakurssityöskentelyä ei pisteytetä.

 

2-vuotisen kuvataiteen maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen valintamenettely on myös kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa arvosteluryhmä valitsee hakemusten, liitteiden ja portfolioiden perusteella haastatteluun kutsuttavat hakijat. Haastattelujen ja mahdollisen lisänäytön perusteella arvosteluryhmä valitsee hakijat, joita se ehdottaa sisään valittaviksi.


Hakemuksia, portfoliota, liitteitä tai haastatteluja ei pisteytetä.