Erillisvalinnan valintaopas: Klassisen musiikin instrumenttiopintojen maisteriohjelma

2,5-vuotinen koulutus

 

*****

Täytä hakemus täällä: [linkki hakemukseen Opintopolussa]

Valintakokeet: Hakija toimittaa näytteensä videotallenteena. Tallenne korvaa valintakoetilaisuuden.

Lisätietoa koulutusohjelmasta: Klassiset instrumentit

*****

 

Valintaperusteet 2019

 

Luethan myös Sibelius-Akatemian yleiset valintaperusteet ennen hakemista!

 

Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopintojen koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kaikkien koulutusohjelmaan hakevien tulee todistaa kielitaitonsa joko suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Monikielisessä koulutusohjelmassa opiskeleva opiskelija voi suorittaa opintoja valitsemallaan opetuskielellä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Opiskelijat valitaan pääinstrumenteittain. Valinta perustuu valintakoesuorituksiin pohjautuviin valintalautakuntien arvioihin hakijan taidoista, tiedoista ja valmiuksista, minkä lisäksi valinnassa otetaan huomioon hakijan koulutettavuus alalle.

Teokset soitetaan ulkoa jos pääinstrumentin tehtäväkuvauksessa näin mainitaan. Jos valintakoetehtävä on mainittu nimeltä, hakijoiden tulee hankkia itse teoksen nuotit. Nimeltä mainitsemattoman pakollisen tehtävän nuotti lähetetään hakijoille valintakoekutsun mukana. Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä. Yliopiston säestäjän käyttäminen ei ole mahdollista hakijan osallistuessa valintakokeeseen videohaun kautta.

Valintakokeen osioita painotetaan siten, että ne vaikuttavat lopulliseen pistemäärään seuraavasti: Hakijoiden pisteissä pääinstrumentin koesuoritus muodostaa 100 %. Pääinstrumentin koepisteytyksessä otetaan huomioon lautakunnan tekemä arvio hakijan koulutettavuudesta.

 

Puu- ja vaskipuhaltimet

Puupuhallin pääinstrumenttina (huilu, oboe, klarinetti, fagotti tai saksofoni)

Hakijan tulee toimittaa näytteensä videotallenteena Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15. Muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä liitteitä ei tule toimittaa Sibelius-Akatemiaan. Tallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. Hakija vastaa itse videotallenteen tuottamisesta ja säestäjän hankkimisesta.

Valmistettava ohjelma:

 • Pakollinen tehtävä (eri pääinstrumentteihin hakevilla omansa):
  • Huilu – Sergei Prokofiev: Sonaatti D-duuri op. 94, osat III Andante ja IV Allegro con brio
  • Oboe – Robert Schumann: Kolme Romanssia oboelle ja pianolle
  • Klarinetti – C. Debussy: Première Rhapsodie
  • Fagotti – W.A. Mozart: Konsertto B-duuri K191, 1. osa sekä L. Milde: Konserttietydi nro 1
  • Saksofoni – Claude Pascal: Sonatine (kust. Editions Durand)
    
 • Vapaavalintainen teos/teokset:
  • Huilu, oboe, klarinetti tai saksofoni pääinstrumenttinaan hakevat soittavat pakollisen tehtävän lisäksi myös kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, joiden yhteiskesto on 20-25 min
   • Vähintään toisen teoksista on oltava pianosäestyksellä, toinen voi olla sooloteos
   • Vapaavalintaiset teokset voivat olla myös konserton tai sonaatin osa tai osia
  • Fagotti pääinstrumenttinaan hakevat soittavat pakollisen tehtävän lisäksi myös yhden vapaavalintaisen teoksen pianosäestyksellä, kestoltaan enintään 10 min

Tehtäviä ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä. Säestysinstrumenttina tulee olla piano.

Videonäytteellä hakijan tulee esitellä itsensä lyhyesti (tausta, koulutus, motivaatio Sibelius-Akatemiaan ja ko. hakukohteeseen hakemiselle). Esittelyn tulee kestää 3-4 minuuttia. Esittelyn tulee tapahtua suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Esittelyosuus voidaan toimittaa Sibelius-Akatemiaan myös erillisenä tiedostona, sitä ei tarvitse nauhoittaa varsinaisen valintakoevideon alkuun.

Videota ei tarvitse nauhoittaa yhtäjaksoisesti, kappaleita voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Yksittäiset kappaleet täytyy kuitenkin nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä).

Hakijan tulee soittaa kuten normaalissa pääsykoetilanteessa kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvot ja kädet näkyvät koko ajan. Hakijan tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. Myös suukappaleen tulee näkyä kuvassa. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Äänen kompressointi / dynamiikan automaattinen tasaus ei saa olla päällä. Kännykkäkameralla nauhoitettuja videoita ei hyväksytä.

Hakijan vastuulla on varmistaa, että valintakoevideo on vaatimusten mukainen. Valintakoevideot jotka eivät täytä sisältövaatimuksia hylätään.

Vaskipuhallin pääinstrumenttina (käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, baritonitorvi tai tuuba)

Hakijan tulee toimittaa näytteensä videotallenteena Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15. Muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä liitteitä ei tule toimittaa Sibelius-Akatemiaan. Tallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. Hakija vastaa itse videotallenteen tuottamisesta ja säestäjän hankkimisesta.

Valmistettava ohjelma:

 • Pakollinen tehtävä (eri pääinstrumentteihin hakevilla omansa):
  • Käyrätorvi – R. Strauss: Konsertto no. 1 kokonaan sekä 1. osa yhdestä seuraavista konsertoista: 
             Mozart: 2. tai 4. konsertto
             Haydn: 1. tai 2. konsertto
  • Trumpetti – Haydn: Trumpettikonsertto, 1. osa sekä Martinu: Sonatine
  • Pasuuna – Launy Gröndahl: Konsertto, 1. osa sekä Paul Hindemith: Sonaatti, 3. osa
   HUOM! Mikäli hakija antaa näytteen bassopasuunalla, tulee hänen soittaa pakollisena tehtävänä A. Lebedev: Konsertto sekä Bozza: New Orleans.
  • Baritonitorvi – Gordon Jacob: Fantasia
  • Tuuba – R. Vaughan Williams: Konsertto f-molli, 1. Prelude ja 2. Romanza

Tehtäviä ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä. Säestysinstrumenttina tulee olla piano.

Videonäytteellä hakijan tulee esitellä itsensä lyhyesti (tausta, koulutus, motivaatio Sibelius-Akatemiaan ja ko. hakukohteeseen hakemiselle). Esittelyn tulee kestää 3-4 minuuttia. Esittelyn tulee tapahtua suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Esittelyosuus voidaan toimittaa Sibelius-Akatemiaan myös erillisenä tiedostona, sitä ei tarvitse nauhoittaa varsinaisen valintakoevideon alkuun.

Käyrätorven pääinstrumenttiin hakevia lukuun ottamatta, valintakoevideota ei tarvitse nauhoittaa yhtäjaksoisesti, teokset voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Yksittäisten kappaleiden editoiminen ei ole sallittua, kappaleet tulee nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä). Käyrätorven pääinstrumenttiin hakevien on kuitenkin muista instrumenteista poiketen soitettava kaikki teokset yhtäjaksoisesti ja samalla otolla.

Hakijan tulee soittaa kuten normaalissa pääsykoetilanteessa kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvot ja kädet näkyvät koko ajan. Hakijan tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. Myös suukappaleen tulee näkyä kuvassa. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Äänen kompressointi / dynamiikan automaattinen tasaus ei saa olla päällä. Kännykkäkameralla nauhoitettuja videoita ei hyväksytä.

Hakijan vastuulla on varmistaa että valintakoevideo on vaatimusten mukainen. Valintakoevideot jotka eivät täytä sisältövaatimuksia hylätään.

 

Jouset

Viulu pääinstrumenttina

Hakijan tulee toimittaa näytteensä videotallenteena Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15. Muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä liitteitä ei tule toimittaa Sibelius-Akatemiaan. Tallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. Hakija vastaa itse videotallenteen tuottamisesta.

Valmistettava ohjelma:

 • Korkeintaan 20 minuutin vapaavalintainen ohjelma, johon sisältyy yksi Paganinin kapriisi.

Kaikki teokset esitetään ulkoa ja ilman säestystä (myös säestystä vaativat tehtävät, kuten viulukonserttojen osat).

Videonäytteellä hakijan tulee esitellä itsensä lyhyesti (tausta, koulutus, motivaatio Sibelius-Akatemiaan ja ko. hakukohteeseen hakemiselle). Esittelyn tulee kestää 3-4 minuuttia. Esittelyn tulee tapahtua suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Esittelyosuus voidaan toimittaa Sibelius-Akatemiaan myös erillisenä tiedostona, sitä ei tarvitse nauhoittaa varsinaisen valintakoevideon alkuun.

Valintakoevideo täytyy nauhoittaa yhtäjaksoisesti, eikä sitä saa editoida. Koko ohjelmisto tulee nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä).

Hakijan tulee soittaa kuten normaalissa pääsykoetilanteessa sivuprofiili kameraan päin kääntyneenä niin, että kädet näkyvät koko ajan. Hakijan tulee näkyä kuvassa kokonaan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Äänen kompressointi / dynamiikan automaattinen tasaus ei saa olla päällä. Kännykkäkameralla nauhoitettuja videoita ei hyväksytä.

Hakijan vastuulla on varmistaa, että valintakoevideo on vaatimusten mukainen. Valintakoevideot jotka eivät täytä sisältövaatimuksia hylätään.

Alttoviulu pääinstrumenttina

Hakijan tulee toimittaa näytteensä videotallenteena Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15. Muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä liitteitä ei tule toimittaa Sibelius-Akatemiaan. Tallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. Hakija vastaa itse videotallenteen tuottamisesta ja säestäjän hankkimisesta.

Valmistettava ohjelma:

 • Jokin seuraavista: Bach: Chaconne, viulusoolosonaatit I ja II osa tai partitat kokonaan paitsi II (ilman Chaconnea) tai Hindemith: soolosonaatti op. 25 nro 1 kolme ensimmäistä osaa tai muista Hindemithin soolosonaateista 2 ensimmäistä osaa tai yksi Regerin soolosarjoista tai Bach-Kodaly: Kromaattinen Fantasia
 • I osa jostakin seuraavista konsertoista: Bartók, Hindemith ("Der Schwanendreher"), Walton, Schnittke, Kurtág tai Penderecki

Tehtäviä ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä. Säestysinstrumenttina tulee olla piano.

Videonäytteellä hakijan tulee esitellä itsensä lyhyesti (tausta, koulutus, motivaatio Sibelius-Akatemiaan ja ko. hakukohteeseen hakemiselle). Esittelyn tulee kestää 3-4 minuuttia. Esittelyn tulee tapahtua suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Esittelyosuus voidaan toimittaa Sibelius-Akatemiaan myös erillisenä tiedostona, sitä ei tarvitse nauhoittaa varsinaisen valintakoevideon alkuun.

Videota ei tarvitse nauhoittaa yhtäjaksoisesti, kappaleita voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Yksittäiset kappaleet täytyy kuitenkin nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä).

Hakijan tulee soittaa kuten normaalissa pääsykoetilanteessa kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvot ja kädet näkyvät koko ajan. Hakijan tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Äänen kompressointi / dynamiikan automaattinen tasaus ei saa olla päällä. Kännykkäkameralla nauhoitettuja videoita ei hyväksytä.

Hakijan vastuulla on varmistaa, että valintakoevideo on vaatimusten mukainen. Valintakoevideot jotka eivät täytä sisältövaatimuksia hylätään.

Sello pääinstrumenttina

Hakijan tulee toimittaa näytteensä videotallenteena Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15. Muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä liitteitä ei tule toimittaa Sibelius-Akatemiaan. Tallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. Hakija vastaa itse videotallenteen tuottamisesta ja säestäjän hankkimisesta.

Valmistettava ohjelma:

 • Hakijat esittävät videonäytteellä kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan hakijan teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksista. Teokset on soitettava ulkoa. Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä. Säestysinstrumenttina tulee olla piano.
 • Tämän lisäksi hakijoiden tulee valmistaa pakollinen teos, joka lähetetään hakijoille tiedoksi kuukautta ennen videon palauttamismääräaikaa (Edit 31.12.2018: Teos on J.S. Bach - Suite for solo cello No. 6 in D major, 1. Prelude). Pakollinen teos on sooloteos ja sen saa soittaa nuoteista.

Videonäytteellä hakijan tulee esitellä itsensä lyhyesti (tausta, koulutus, motivaatio Sibelius-Akatemiaan ja ko. hakukohteeseen hakemiselle). Esittelyn tulee kestää 3-4 minuuttia. Esittelyn tulee tapahtua suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Esittelyosuus voidaan toimittaa Sibelius-Akatemiaan myös erillisenä tiedostona, sitä ei tarvitse nauhoittaa varsinaisen valintakoevideon alkuun.

Videota ei tarvitse nauhoittaa yhtäjaksoisesti, kappaleita voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Yksittäiset kappaleet täytyy kuitenkin nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä).

Hakijan tulee soittaa kuten normaalissa pääsykoetilanteessa kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvot ja kädet näkyvät koko ajan. Hakijan tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Äänen kompressointi / dynamiikan automaattinen tasaus ei saa olla päällä. Kännykkäkameralla nauhoitettuja videoita ei hyväksytä.

Hakijan vastuulla on varmistaa, että valintakoevideo on vaatimusten mukainen. Valintakoevideot jotka eivät täytä sisältövaatimuksia hylätään.

Kontrabasso pääinstrumenttina

Hakijan tulee toimittaa näytteensä videotallenteena Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15. Muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä liitteitä ei tule toimittaa Sibelius-Akatemiaan. Tallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. Hakija vastaa itse videotallenteen tuottamisesta ja säestäjän hankkimisesta.

Valmistettava ohjelma:

Jostain seuraavista konsertoista 1. ja 2. osa ilman kadensseja:

 • Vanhal: Konsertto kontrabassolle tai
 • Bottesini: Konsertto kontrabassolle h-molli tai
 • Koussevitzky: Konsertto kontrabassolle

sekä

yksi etydi jostain seuraavista kokoelmista:

 • Mengoli: 20 Konserttietydiä tai
 • Nanny: 20 Virtuosietydiä tai
 • Cerny: 30 Kapriisia

sekä seuraava orkesteritehtävä:

 • Beethoven: Sinfonia no. 5 III osa Allegro tahdit 1–218

Säestykselliset teokset soitetaan säestyksellisinä, säestyssoitin on piano. Konsertot esitetään ulkoa ja säestyksellisinä. Muita teoksia ei tarvitse esittää ulkoa.

Videonäytteellä hakijan tulee esitellä itsensä lyhyesti (tausta, koulutus, motivaatio Sibelius-Akatemiaan ja ko. hakukohteeseen hakemiselle). Esittelyn tulee kestää 3-4 minuuttia. Esittelyn tulee tapahtua suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Esittelyosuus voidaan toimittaa Sibelius-Akatemiaan myös erillisenä tiedostona, sitä ei tarvitse nauhoittaa varsinaisen valintakoevideon alkuun.

Videota ei tarvitse nauhoittaa yhtäjaksoisesti, kappaleita voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Yksittäiset kappaleet täytyy kuitenkin nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä).

Hakijan tulee soittaa kuten normaalissa pääsykoetilanteessa kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvot ja kädet näkyvät koko ajan. Hakijan tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Äänen kompressointi / dynamiikan automaattinen tasaus ei saa olla päällä. Kännykkäkameralla nauhoitettuja videoita ei hyväksytä.

Hakijan vastuulla on varmistaa, että valintakoevideo on vaatimusten mukainen. Valintakoevideot jotka eivät täytä sisältövaatimuksia hylätään.