Erillisvalinnan valintaopas: Jazzmusiikin maisteriohjelma

2,5-vuotinen koulutus

 

*****

Täytä hakemus täällä: [linkki hakemukseen Opintopolussa]

Valintakokeet: Hakija toimittaa näytteensä videotallenteena. Tallenne korvaa valintakoetilaisuuden.

Lisätietoa koulutusohjelmasta: Jazzmusiikki

*****

 

Valintaperusteet 2019

 

Luethan myös Sibelius-Akatemian yleiset valintaperusteet ennen hakemista!

 

Jazzmusiikin koulutusohjelmassa on kaksi pääainetta:

 1. Instrumentti- tai lauluopinnot
 2. Sävellys

Jazzmusiikin koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kaikkien koulutusohjelmaan hakevien tulee todistaa kielitaitonsa joko suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Monikielisessä koulutusohjelmassa opiskeleva opiskelija voi suorittaa opintoja valitsemallaan opetuskielellä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Valinta perustuu valintakoelautakunnan valintakoesuoritusten perusteella tekemään arvioon hakijan taidoista, tiedoista, valmiuksista ja koulutettavuudesta alalle. Lisäksi valinnassa otetaan huomioon hakijan yliopistoon hyväksymisen yleiset edellytykset.

Instrumentti- tai lauluopinnot

Hakijan tulee toimittaa näytteensä videotallenteena Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15. Tallenne korvaa valintakoetilaisuuden. Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön ja valintakoevideoiden tekoon julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. Hakija vastaa itse videotallenteen tuottamisesta ja säestävän yhtyeen hankkimisesta.

Valintakoevideolla hakijan tulee esittää:

 • Vapaavalintainen jazzteos tai esim. oma sävellys, joka on soitettava tai laulettava ulkoa sanoilla tai ilman;
 • Vapaavalintainen soolotranskriptio yksin soitettuna tai metronomin kanssa (max. 2 min); sekä
 • Pakollinen kappale
  • Instrumentalistit esittävät pakollisena kappaleena: Joy Spring (C. Brown). Kappale on soitettava ulkoa.
  • Laulajat esittävät pakollisena kappaleena: How High the Moon (M. Lewis) tai Ornithology (C. Parker). Kappale on laulettava ulkoa.

Hakijan tulee käyttää valintakoevideolla säestävää rytmisektiota, sooloesityksiä ei hyväksytä (pl. transkriptiotehtävä).

Videonäytteellä hakijan tulee esitellä itsensä lyhyesti (tausta, koulutus, motivaatio Sibelius-Akatemiaan ja ko. hakukohteeseen hakemiselle). Esittelyn tulee kestää 3-4 minuuttia. Esittelyn tulee tapahtua suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Esittelyosuus voidaan toimittaa Sibelius-Akatemiaan myös erillisenä tiedostona, sitä ei tarvitse nauhoittaa varsinaisen valintakoevideon alkuun.

Videota ei tarvitse nauhoittaa yhtäjaksoisesti, kappaleita voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Yksittäiset kappaleet täytyy kuitenkin nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä).

Hakijan tulee soittaa kuten normaalissa pääsykoetilanteessa kameraan päin kääntyneenä niin, että kädet näkyvät koko ajan. Hakijan tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Äänen kompressointi / dynamiikan automaattinen tasaus ei saa olla päällä. Kännykkäkameralla nauhoitettuja videoita ei hyväksytä.

Hakijan vastuulla on varmistaa, että valintakoevideo on vaatimusten mukainen. Valintakoevideot jotka eivät täytä sisältövaatimuksia hylätään.

Valintalautakunta haastattelee osan hakijoista hakemuksessa esitettyjen tietojen, mahdollisten todistusten sekä hakijan toimittaman valintakoevideon perusteella. Haastattelut toteutetaan Skype-yhteyden kautta.

Pistearviointi

Lautakunta arvioi hakijat pistein (0–25) siten, että annetut pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan.

Sävellys

Hakijan tulee toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin seuraavat tehtävät sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15:

 • CV;
 • Kaksi (2) sävellystehtävää sekä nuotteina että äänitteenä; sekä
 • Valintakoenäyte videotallenteena (videotallenne korvaa valintakoetilaisuuden)

Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön ja valintakoevideoiden tekoon julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. Hakija vastaa itse videotallenteen tuottamisesta ja säestävän yhtyeen hankkimisesta.

Sävellystehtävät:

 1. Sovitus kappaleesta: A Weaver of Dreams (V. Young)
  Kokoonpano: big band
 2. Oma sävellys
  Kokoonpano vapaavalintainen. Myös lead sheet riittää.

Äänitettä ei tarvitse välttämättä nauhoittaa yhtyeen kanssa. Sävellysnäytteiden sivukoko saa olla enintään A3.

Valintakoevideolla hakijan tulee esittää pääinstrumentillaan jazzstandardi tai muu tunnettu jazzsävellys, joka on valittava valintakoelautakunnan laatimasta 20 tunnetun jazzsävellyksen listasta. Kappale on soitettava tai laulettava ulkoa. Tyylillinen tulkinta on vapaa (esim. swing, latin, bebop, rock-jazz, free, jne.). Laulajille riittää melodian tulkinta ensimmäisessä vaiheessa. Scat-laulu on vapaaehtoista.

Hakijan tulee käyttää valintakoevideolla säestävää rytmisektiota, sooloesityksiä ei hyväksytä.

Videonäytteellä hakijan tulee esitellä itsensä lyhyesti (tausta, koulutus, motivaatio Sibelius-Akatemiaan ja ko. hakukohteeseen hakemiselle). Esittelyn tulee kestää 3-4 minuuttia. Esittelyn tulee tapahtua suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Esittelyosuus voidaan toimittaa Sibelius-Akatemiaan myös erillisenä tiedostona, sitä ei tarvitse nauhoittaa varsinaisen valintakoevideon alkuun.

Videota ei tarvitse nauhoittaa yhtäjaksoisesti, kappaleita voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Yksittäiset kappaleet täytyy kuitenkin nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä).

Hakijan tulee soittaa kuten normaalissa pääsykoetilanteessa kameraan päin kääntyneenä niin, että kädet näkyvät koko ajan. Hakijan tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Äänen kompressointi / dynamiikan automaattinen tasaus ei saa olla päällä. Kännykkäkameralla nauhoitettuja videoita ei hyväksytä.

Hakijan vastuulla on varmistaa, että valintakoevideo on vaatimusten mukainen. Valintakoevideot jotka eivät täytä sisältövaatimuksia hylätään.

Valintalautakunta haastattelee osan hakijoista hakemuksessa esitettyjen tietojen, mahdollisten todistusten sekä hakijan toimittaman valintakoevideon perusteella. Haastattelut toteutetaan Skype-yhteyden kautta.

Pistearviointi

Lautakunta arvioi hakijat pistein (0–25) siten, että annetut pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan.