Theatre Academy Publications

 

Publication Series of Theatre Academy

Acta Scenica, ElektraEpisodi, Kinesis, KokosNivel, Teatteri (Teatteri yliviivattu), Publication Serie of Theatre Academyother publications

Publications of the Theatre Academy can be purchased from the Unigrafia online store or from the Theatre Academy's Library, Haapaniemenkatu 6, Helsinki. 

Acta Scenica 

ISSN: 1238-5913 (print)
ISSN:  2242-6485 (Open Access)
 
 
56: Simo Kellokumpu: Choreography as Reading Practice
(2019)
978-952-353-013-3
www

 
55: Jana Unmüssig: Composition and Choreography- Critical Reflections on Body, Perception and Temporality 
(2018)
978-952-7218-40-2
30€ / 25€
 
54: Tiina Jalkanen: Tyttötrilogiasta kokemusten kirjoa avaavaan taidepedagogiikkaan
(2018)
978-952-7218-42-6
30€ / 25€
 

53: Mirva Mäkinen: Taiteellinen tutkimus kontakti-improvisaation arvoista somaesteettisen esityksen kehyksessä

(2018)
978-952-7218-31-0
Only Open Access
 
52: Otso Huopaniemi: Algorithmic Adaptations – Algoritmiset adaptaatiot 
(2018)
978-952-7218-27-3
Only Open Access
 
51: Anita Valkeemäki:  Ruotuun taipumaton. Tutkimusmatka tanssin improvisatorisen opettamisen oppimiseen
(2017)
978-952-7218-17-4
30€ / 25€
 
50: Eero Sirén: Nukketeatteri ja näyttelijän maailma
(2017)
978-952-7218-12-9
30€ / 25€
 
49: Mikko Bredenberg: Näyttämöllinen kuvittelu
(2017)
978-952-7218-04-4
30€ / 25€
 
48: Tuija Kokkonen: Esityksen mahdollinen luonto
(2017)
978-952-7218-01-3
Sold out
 
47: Hannu Tuisku: Developing embodied
(2017)
978-952-6670-95-9
30€ / 25€
 
46: Kirsi Törmi: Koreografinen prosessi vuorovaikutuksessa
(2016)
978-952-6670-79-9
Sold out
 
45: Tero Nauha: Schizoproduction: Artistic research and performance in the context of immanent capitalism
(2016)
978-952-6670-70-6
35 € / 25€
 
44: Per Roar Thorsnes: Docudancing Griefscapes: Choreographic strategies for embodying traumatic contexts in the trilogy Life & Death
(2015)
978-952-6670-65-2
40€ / 35€
 
43: Davide Giovanzana: Theatre Enters!: The Play within the Play as a Means of Disruption
(2015)
978-952-6670-63-8
30€ / 25€
 
42: Jussi Lehtonen: Elämäntunto: Näyttelijä kohtaa hoitolaitosyleisön
(2015)
978-952-6670-51-5
30€ / 25€
 
41: Isto Turpeinen: Raakalautaa ja rakkautta: Kolme sommitelmaa oman elämän tanssista 
(2015)
978-952-6670-48-5
30€ / 25€
 
40: Pilvi Porkola: Esitys tutkimuksena: näkökulmia poliittiseen, dokumentaariseen ja henkilökohtaiseen esitystaiteeseen
(2014)
978-952-6670-44-7
Sold out
 
39: Annemari Untamala: Coping with Not-knowing by Co-confidencing in Theatre Teacher Training : A Grounded Theory
(2014)
978-952-6670-35-5
30€ / 20€
 
38: Linda Gold: Altered Experience in Dance/Dancing: Investigation into the Nature of Altered Experience in Dancing and Pedagogical Support
(2014)
978-952-6670-20-1
40€ / 30€
 
37: Eeva Anttila: Koko koulu tanssii!: Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä
(2013)
978-952-6670-26-3
23€ / 17€
 
36: Soile Lahdenperä: Muutoksen tilassa: Alexander- tekniikka koreografisen prosessin osana
(2013)
978-952-6670-21-8
Only Open Access
 
35: Mari Martin: Minän esitys: Ohjaajan pohdintaa oman, yksityisen päiväkirjakatkelman työstämisestä näyttämölle
(2013)
978-952-6670-18-8
30€ / 20€
 
34: Anu Koskinen: Tunnetiloissa: Teatterikorkeakoulussa 1980- ja 1990- luvuilla opiskelleiden näyttelijöiden käsitykset tunteista ja näyttelijöiden tunnetyöskentelystä
(2013)
978-952-6670-12-6
Sold out
 
33: Satu Olkkonen: Äänenkäytön erityisyys pedagogiikan ja taiteellisen toiminnan haasteena
(2013)
978-952-6670-14-0
Sold out
 
32: Pauliina Hulkko: Amoraliasta Riittaan: ehdotuksia näyttämön materiaaliseksi etiikaksi
(2013)
978-952-6670-01-0
Sold out
 
31: Ville Sandqvist: Minä, Hamlet: Näyttelijäntyön rakentuminen
(2013)
978-952-9765-98-0
45€ / 30€
 
30: Heli Kauppila: Avoimena aukikiertoon: Opettajan näkökulma kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan baletinopetuksessa
(2012)
978-952-6795-92-8
25€ / 15€
 
29: Hanna Pohjola: Toinen iho: Uransa loukkaantumiseen päättäneen nykytanssijan identiteetti
(2012)
978-952-9765-94-2
30€ / 20€
 
28: Annette Arlander: Performing Landscape: Notes on Site-specific Work and Artistic Research (Texts 2001-2011)
(2012)
978-952-9765-96-6
30€ / 20€
 
27: Tomi Humalisto: Toisin tehtyä, toisin nähtyä: Esittävien taiteiden valosuunnittelusta muutosten äärellä
(2012)
978-952-9765-90-4
35€ / 25€
 
26: Seppo Kumpulainen: Hikeä ja harmoniaa: Liikunnan ja fyysisen ilmaisun opetus Suomen Teatterikoulun ja Teatterikorkeakoulun näyttelijänkoulutuksessa vuosina 1943–2005
(2011)
978-952-9765-68-3
Sold out
 
25: Maya Tångeberg-Grischin: The Techniques of Gesture Language: a Theory of Practice
(2011)
978-952-9765-66-9
40€ / 25€
 
24: Kirsi Heimonen: Sukellus liikkeeseen: liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä
(2009)
978-952-9765-55-3
25€ / 20€
 
23: Tone Pernille Østern: Meaning-making in the Dance Laboratory: Exploring dance improvisation with differently bodied dancers
(2009)
978-952-9765-53-9
20€ / 13,50€
 
22: Erik Rynell: Action Reconsidered: Cognitive Aspects of the Relation between Script and Scenic Action
(2008)
978-952-9765-48-5
20€ / 13,50€
 
21: Helka-Maria Kinnunen: Tarinat teatterin taiteellisessa prosessissa
(2008)
978-952-9765-47-8
20€ / 13,50€
 
20: Jukka O. Miettinen: Dance Images in Temples of Mainland Southeast Asia
(2008)
978-952-9765-45-4 20
20€ / 13,50€
 
19: Leena Rouhiainen: Ways of Knowing in Dance and Art
(2008)
978-952-9765-43-0
15€ / 10€
 
18: Maaria Rantanen: Takki väärinpäin ja sielu riekaleina: näyttelijöiden kokemuksia työstressistä ja -uupumuksesta
(2006)
952-9765-39-8
20€ / 13,50€
 
17: Leena Rouhiainen, Eeva Anttila Eeva, Soili Hämäläinen & Teija Löytönen: The same difference?:Ethical and Political Perspectives on Dance
(2004)
952-9765-37-1
10 €
 
16: Teija Löytönen: Keskusteluja tanssi-instituutioiden arjesta
(2004)
978-952-9765-74-4
20€ / 13,50€
 
15: Kirsi Monni: Olemisen Poeettinen Liike: Tanssin uuden paradigman taidefilosofisia tulkintoja Martin Heideggerin ajattelun valossa sekä taiteellinen työ vuosilta 1996-1999
(2004)
978-952-9765-75-1
20€ / 13,50€
 
14: Eeva Anttila: A Dream Journey To The Unknown: Searching for Dialogue in Dance Education
(2003)
978-952-9765-76-8
20€ / 13,50€
 
13: Leena Rouhiainen: Living Transformative Lives: Finnish Freelance Dance Artists Brought into Dialogue with Merleau-Ponty’s Phenomenology
(2003) 
978-952-9765-77-5
20€ / 13,50€
 
12: Betsy Fisher: Creating and Re-Creating Dance: Performing Dances Related to Ausdruckstanz
(2002)
978-952-9765-78-2
10 €
 
11: Soile Rusanen: Koin Traagisia Tragedioita: Yläasteen oppilaiden kokemuksia ilmaisutaidon opiskelusta
(2002)
978-952-9765-79-9
20€ / 13,50€
 
10: Pia Houni & Pentti Paavolainen: Teatteri ja tanssi toimintakulttuureina
(2002)
952-9765-29-0
20€ / 13,50€
 
9: Tapio Toivanen: Mä en ois kyllä ikinä uskonu ittestäni sellasta: Peruskoulun viides- ja kuudesluokkalaisten kokemuksia teatterityöstä
(2002)
978-952-9765-81-2
20€ / 13,50€
 
8: Paula Salosaari: Multiple Embodiment in Classical Ballet: Educating the Dancer as an Agent of Change in the Cultural Evolution of Ballet
(2001)
978-952-9765-81-2
20€ / 13,50€
 
7: Timo Kallinen: Näyttämötaiteilijasta teatterityöntekijäksi: Miten moderni tavoitti suomalaisen teatterikoulutuksen
(2001)
978-952-9765-82-9
20€ / 13,50€
 
6: Riitta Pasanen-Willberg: Vanhenevan tanssijan problematiikasta dialogisuuteen: koreografin näkökulmasta
(2000)
978-952-9765-83-6
20€ / 13,50€
 
5: Pia Houni: Näyttelijäidentiteetti: tulkintoja omaelämäkerrallisista puhenäkökulmista
(2000)
978-952-9765-84-3
20€ / 13,50€
 
4: Soili Hämäläinen: Koreografian opetus- ja oppimisprosesseista: kaksi opetusmallia oman liikkeen löytämiseksi ja tanssin muotoamiseksi 
(1999)
952-9765-20-7
20€ / 13,50€
 
3: Pia Houni & Pentti Paavolainen: Taide, kertomus ja identiteetti
(1999)
952-9765-18-5
10 €
 
2: Annette Arlander: Esitys tilana
(1998)
978-952-9765-85-0
20€ / 13,50€
 
1: Pentti  Paavolainen & Anu Ala-Korpela: Knowledge Is a Matter of Doing
(1995)
952-9765-09-6
7 €

 

Up

Elektra

 

Annukka Ruuskanen: Nykyteatterikirja. 2000-luvun alun uusi skene
(2011)
 
Lauri Sipari: Hyvä omatunto: Näytelmät Suomenlinnassa 1970-1977
(2005)   
952-471-697-6
5€ 
 
Timo Kallinen: Teatterikorkeakoulun synty: Ammattikoulusta akatemiaksi 
(2004)   
952-471-465-5
5 € 
 
Johanna Enckell: Antonin Artaudin: jäljet ranskalaisessa teatterissa
(2003)
952-471-143-5
24€ / 16€  
 
Johanna Enckell: Skärvor av Artaud: En essä om fransk teater efter Befrielsen
(2003)
952-471-144-3
24€ / 16€
 
Juha-Pekka Hotinen: Tekstuaalista häirintää: Kirjoituksia teatterista, esitystaiteesta
(2002)
952-471-037-4
7€
 
Pirkko Saisio: Näkyykö tähtiä?: ja muita näytelmiä
(2000)
951-578-824-2
5€
 
Pentti Paavolainen: Aikansa häikäisevä peili
(1999)
951-578-680-0
5€
 

Up

Episodi

ISSN: 1459-7349 (print)
ISSN: 1459-7349 (Open Access)

 

5: Jay Mar Albaos, Antonín Brinda, Petros Konnaris, Harriet Rabe/von Froreich, Jolijn de Wolf: Figures of Speech - The Act of Writing in Artistic Practices
(2018)
978-952-7218-29-7
 
4: Annette Arlander: This and That: Essays on Live Art and Performance Studies
(2014)
978-952-6670-28-7
18€ / 12€
 
3: Annette Arlander: Converging Perspectives: Writings on Performance Art
(2011)
18 € / 12 €
 
2: Annette Arlander: Esseitä performanssista ja esitystaiteesta: Essays on Live Art and Performance Art
(2009)
978-952-9765-51-5
20€ / 15€
 
1: Annette Arlander: Esitystaidetta kohti: kokemuksia, ajatuksia, näkemyksiä. Opiskelijoiden esseitä
(2003)
13€
 

Up

Kinesis

ISSN: 2242-5314 (print)
ISSN: 2242-590X (Open Access)

 

11: Laura Tuorila: Paikan baletti. Kokemuksellinen liike rakennetussa ympäristössä
(2018)
978-952-353-008-9
www 
26€ / 20€
 
10: Ari Tenhula & Anne Makkonen (eds.): Tarjoumia ja toimijuutta - kirjoituksia tanssijan työstä. Tanssijantaiteen maisteriohjelman opinnäytetyöantologia
(2018)
978-952-7218-37-2
26€ / 24€
www (pdf) & www
 
9: Liisa Pentti & Niko Hallikainen (toim.): Postmoderni tanssi Suomessa?
(2018)
978-952-7218-26-6 
19€ / 15€
 
8: João da Silva: "Reflections on Improvisation, Choreography and Risk-Taking in Advanced Capitalism"
(2017)
978-952-7218-18-1
www
26€ / 24€
 
7: Ismo-Pekka Heikinheimo: Taidesidonnaista koreografiaa museokontekstissa
(2017)
978-952-6670-98-0
 
6: Kirsi Monni & Ric Allsopp: Practicing Composition: Making Practice Texts, Dialogues and Documents 2011-2013
(2015)
978-952-6670-61-4
20€ / 16€
 
5: Jeroen Peeters: Through the Back: Situating Vision between Moving Bodies
(2014)
978-952-6670-38-6
24€ / 16€
 
4: Kai Lehikoinen: Tanssi sanoiksi: Tanssianalyysin perusteita
(2014)
978-952-6670-33-1
16€ / 12€
 
3: André Lepecki: Tanssitaide ja liikkeen politiikka
(2012)
978-952-01-0752-9
26€ / 20€
 
2: Susan Rethorst: A Choreographic Mind: Autobodygraphical Writings
(2012)
978-952-9765-70-6
28€ / 25€
Sold out
 
1: Kirsi Monni: Alexander-tekniikka ja Autenttinen liike-työskentely: Kaksi kehontietoisuuden harjoittamisen metodia
(2012)
978-952-9765-86-7
10€ / 10€
 

Kokos

ISSN 1799-280X (print)
ISSN 1799-2818 (Open Access)
 
Mari Martin: Lastenkulttuurikeskukset osallisuutta tuottamassa : huoltajien taustat ja kokemukset taide- ja kulttuurikasvatukseen osallistumisen määrittäjinä
(2017)
978-952-7218-24-2
 
Kai Lehikoinen & Elise Vanhanen: Taide ja hyvinvointi : katsauksia kansainväliseen tutkimukseen
(2017)
978-952-7218-22-8
 
Kai Lehikoinen, Anne Pässilä, Mari Martin & Maiju Pulkki: Taiteilija kehittäjänä : taiteelliset interventiot työssä
(2016)
978-952-6670-73-7
Sold out
 
Pekka Korhonen & Raija Airaksinen: Hyvä hankaus 2.0.
(2014)
978-952-6670-41-6
45€ / 33€
 
Satu-Mari Jansson: Mittaamattoman arvokasta?: taiteen ja kulttuurin vaikutustutkimuksia ja -metodologioita
(2014)
978-952-6670-42-3
 
Joost Heinsius & Kai Lehikoinen: Artists for Innovation: Competencies for New Contexts
(2013)
978-952-6670-05-8
 
Nelli Koivisto, Kai Lehikoinen, Riitta Pasanen-Willberg et al.: Kolmannella lähteellä : hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta
(2010)
978-952-9765-58-4

 

Nivel

http://nivel.teak.fi/
ISSN: 2341-9660 (print)
ISSN: 2341-9679 (Open Access)
 

11: Sami Henrik Haapala: Resonant Impulses
(2019)
www

10: Vida Midgelow, Jane Bacon, Paula Kramer, Rebecca Hilton (eds.): Researching (in/as) Motion: A Resource Collection
(2019)
www

9: Leena Rouhiainen (ed.): CARPA5 Proceedings: Perilous Experience? - Extending Experience Throught Artistic Research 
​(2018)
www

 
8: Outi Condit & Liisa Jaakonaho (ed.): Poetics of Form
(2017)
978-952-7218-08-2
 
7: Soili Hämäläinen: Tanssi yliopistossa: Kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta
(2016)
978-952-6670-93-5
30€ / 22€
 
6: Annette Arlander: The Non-human and the Inhuman in Performing Arts — Bodies, Organisms and Objects in Conflict
(2016)
978-952-6670-84-3
 
5: Annette Arlander: Becoming juniper: performing landscape as artistic research
(2015)
978–952–6670–37–9
 
4: Eero Siren: Veitsi ja sukka: Nukketeatteri toi tutkijaksi
(2014)
978-952-6670-5
 
3: Hanna Järvinen & Leena Rouhiainen: Tanssiva tutkimus: Tanssintutkimuksen menetelmiä
(2014)
978-952-6670-46-1
22€ / 17€
 
2: Annette Arlander: The Impact of Performance as Research : Proceedings of CARPA3 - Colloquium on Artistic Research in Performing Arts
(2014)
978-952-6670-36-2
 
1: Leena Rouhiainen, Ilpo Heikkinen , Tomi Humalisto et al.: Who are you?
(2014)
978-952-6670-37
 
 

Teatteri (Teatteri yliviivattu)

Ville Koskivaara: Epäkuolleet
(2014)
9,50€ / 7,00€
 
Marie Kajava: Lullaby
(2013)
9,50€ / 7,00€
 
Kuuluvainen & Viikka: Käärmeihmiset & Taikanaksutin
(2013)
9,50€ / 7,00€
 
Laura Gustafsson: Anomalia
(2012)
9,50€ / 7,00€
 
Taija Helminen: INKL. / EKSKL.
(2012)
9,50€ / 7,00€
 
Sofia Aminoff: Vindparken
(2012)
9,50€ / 7,00€
 
Harno & Honkamaa (et al.): Maallisten ilojen puutarha
(2010)
9,50€ / 7,00€
 
Terhi Kokkonen: Norsunluunokkainen tikka
(2008)
9,50€ / 7,00€
 
Laura  Colliander:  Sanat tai henki
(2007)
9,50€ / 6,00€
 
Sofia Aminoff: Natt med Ofelia
(2007)
9,50€ / 6,00€
 
Emilia Pöyhönen: Valitut: triptyykki
(2007)
9,50€ / 6,00€
 
Okko Leo: Nimeni on rakkaus
(2007)
9,50€ / 6,00€
 
Heini  Junkkaala: Sexton
(2006)
9,50€ / 6,00€
 
Maria Kilpi: Harmin paikka
(2006)
9,50€ / 6,00€
 

Publication Serie of Theatre Academy (Teatterikorkeakoulun julkaisusarja)

ISSN: 0788-3385 (print)
ISSN: 2242-6507 (Open Access)
 
71: Monni & Törmi (eds.):  Yhteisö ja taide: teemoja ja näkökulmia 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään
(2019)
978-952-353-015-7
www

70: Humalisto, Karjunen & Kilpeläinen (eds.): 360 Degrees: Focus on Lighting Design
(2019)
978-952-353-011-9
www
26€ / 20€

69: Pentti Paavolainen: Finlands teaterhistoria
(2019)
978-952-353-009-6
www

68: Maria Kilpi & Katariina Numminen: Dramaturgiakirja - kaikki järjestyy aina
2018
978-952-353-006-5
26€ / 20€
www

67: Tuomas Timonen (toim.): Näytelmäantologia, osa II

2018
978-952-7218-36-5
Sold out
 

66: Malla Kuuranne & Seppo Kumpulainen (toim.): Kesken - Näyttelijänkoulutuksen rakentuminen opettajien kokemana
2018

978-952-353-004-1
26€ / 20€  
www
 
65: Jukka O. Miettinen, Veli Rosenberg & Anna Thuring: "IKKUNAT AUKI ITÄÄN!”. 100 vuotta Aasiaa Suomen näyttämöillä
(2018)
978-952-353-002-7
30€ / 21€
 
64: Pentti Paavolainen: Kriisit  ja kaipuu. Kaarlo Bergbomin elämä ja työ III (1888-1906)
(2018)
978-952-7218-33-4
32€ / 24€
 
63: Maija Karhunen & Raisa Vennamo (toim.): Ihminen liikkeessä - kirjoituksia Feldenkrais-menetelmän käytöstä 
(2018)
978-952-7218-35-8
19€ / 15€
 
62: Tuomas Timonen (toim.): Eka kerta - näytelmäantologia (osa 1)
(2018)
978-952-7218-20-4 1
19€ / 15€
 
61: Pilvi Porkola (ed.): Performance artist's workbook
(2017)
978-952-7218-10-5
12€ / 10€
 
60: Mihail Tšehov (kääntäjä Liisa Byckling): Näyttelijän tekniikasta
(2017)
978-952-7218-15-0
19€ / 15€
 
59: Justiina Westerinen: Taidepedagogiikkaa Teatterikorkeakoulussa
(2017)
978-952-7218-06-8
26€ / 20 €
 
58: Eeva Anttila: Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa
(2017)
 
57: Anne Makkonen: Suomen taidetanssin historiaa
(2017)
 
56: Humalisto, Karjunen & Kilpeläinen (toim.): Avauskulmia: Kirjoituksia valosuunnittelusta
(2017)
978-952-7218-02-0
26€ / 20€
 
55: Pentti Paavolainen, Jukka von Boehm & Anne Makkonen: Eurooppalaisen teatterin historiaa
(2016)
 
54: Tarja Ervasti: Valaistuksen historiaa
(2017)
 
53: Paavolainen, Pentti: Suomen teatterihistoria
(2016)
 
52: Jukka O. Miettinen & Veli Rosenberg: Samaan aikaan idässä : Aasialaisen draamakirjallisuuden antologia
(2016)
978-952-6670-88-1
26€ / 20€
 
51: Pentti Paavolainen: Arkadian arki: Kaarlo Bergbomin elämä ja työ II 1872-1887
(2016)
978-952-6670-86-7
32€ / 24€
 
50: Jukka O. Miettinen: Rummet, bilder, idéernas värld
(2016)
 
49: Jukka O. Miettinen: Tila, kuva, aatteet
(2016)
 
48: Richard Schechner: Johdatus esitystutkimukseen
(2016)
978-952-6670-76-8
26€ / 20€
 
47: Aune Kallinen & Eero-Tapio Vuori: Nykyesityksen prosesseja. Tekijähaastattelukirja
(2016)
24€ / 18€
 
46: Pia Houni & Heli Ansio: Murhaa! Antiikin tragediat suomalaisessa teatterissa
(2016)
978-952-6670-75-1
30€ / 23€
 
45: Moshe Feldenkrais: Tietoisuutta liikkeen avulla : helppoja terveysharjoituksia kehittämään ryhtiä, näkemistä, mielikuvitusta ja tietoisuutta itsestä
(2015)
978-952-6670-53-9
Sold out
 
44: Heidi Soidinsalo: Ääneen ajateltua : kirjoituksia äänestä, esityksestä ja niiden kohtaamisista
(2014)
978-952-6670-29-4
27€ / 22€
 
43: Pentti Paavolainen: Nuori Bergbom: Kaarlo Bergbomin elämä ja työ. I, 1843-1872
(2014)
978-952-6670-23-2
32€ / 24€
 
42: Riku J. Korhonen: Fokus: näyttelijöiden kokemuksia keskittymisestä, sen kadottamisesta ja löytämisestä
(2013)
978-952-6670-10-2
29€ / 23€
 
42: Annette Arlander: Artistic Research in Action: Proceedings of CARPA 2 -Colloquium on Artistic Research in Performing Arts
(2012)
978-952-9765-62-1
 
41: Helavuori & Korhonen: Människan som skådeplats : en bearbetning av Hanna-Leena Helavuoris samtal med Kaisa Korhonen i boken Kiihottavasti totta
(2012)
978-952-9765-71-3
10€
 
40: Eeva Anttila: Taiteen jälki : taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä
(2011)
978-952-9765-64-5
30€ / 20€
 
39: Ritva Jakku-Sihvonen: Taide- ja taitoaineiden opetuksen merkityksiä
(2006)
952-9765-40-1
Sold out
 
38: Pekka Korhonen  & Raija Airaksinen, Raija: Hyvä hankaus: teatterilähtöiset menetelmät oppimisen ja osallisuuden mahdollisuuksina
(2006)
951-9894-55-1
Sold out
 
37: Vesa Honkonen & Julle Oksanen: Kolme tarinaa : uudet valonlähteet ympäristövalaistuksessa : loppuraportti
(2001)
952-9765-26-6
30€ / 20€
 
36: Markku Toikka & Maritta Vento: Ala naurattaa!: Stand Up -komedian käsikirja
(2000)
951-578-802-1
Sold out
 
35: Tiina Vihma-Purovaara: Rakas vihattu ura: ohjauksen, dramaturgian ja näyttelijäntyön koulutusohjelmissa vuosina 1979-94 opintonsa aloittaneiden urapolkuselvitys
(2000)
952-9765-21-5
10€
 
34: Suvi Suonsivu: Tahko tuntuu : matkailijakyselyn tuloksia
(1999)
952-9765-19-3
5€ / 3€
 
33: Anne Ahtiainen: Teattereiden kehittämisprojekti 1994-1996
(1999)
952-9765-17-7
5€ / 3€
 
32: Riitta Repo: Teatterikorkeakoulun kokonaisarviointi
(1999)
952-9765-16-9
Sold out
 
31: Elisa Joro: Valo ja äänisuunnittelija : kuvaileva kenttätutkimus ammatti-identiteetistä, koulutuksesta ja työelämästä
(1998)
952-9765-15-0
10€ / 6,50€
 
30: Sirkka Tukiainen: Drama: specialtesaurus för teater och dans
(1998)
952-9765-14-2
Sold out
 
29: Laura  Jännes: Tanssiko muka työtä?: selvitys tanssitaiteilijoiden työllistymiseen vaikuttavista rakenteellisista tekijöistä
(1998)
952-9765-12-6
Sold out
 
28: Päivi Lukkarila: Kentälle!: teatteri- ja tanssialan ammattilaisten työllistymisopas
(1998)
952-9765-11-8
23,50€ / 20€
 
27: Raija Airaksinen & Meri Eerola: Teatterikuraattori: silta tekijän ja kokijan välillä
(1997)
952-9765-10-X
Sold out
 
26: Laura Mäkelä: Teatterit alueidensa katalysaattoreina
(1997)
952-9765-07-X
23,50€ / 20 €
 
Toni Edelmann: Teatterilauluja
(1996)
951-37-1922-7
Sold out
 
25: Leena Rantamäki & Sirkka Tukiainen: Teatterin ja tanssin asiasanasto
(1995)
951-692-367-4
Sold out
 
24: Glynne Wickham: Teatterihistoria
(1995)
951-37-1458-6
Sold out
 
23: Pia Pesonen: Näyttelijä ja muutos
(1994)
952-9765-06-1
Sold out
 
22: Leena Rantamäki: Teatteri- ja tanssitaiteen bibliografia: Suomessa 1975-1991 julkaistu kirjallisuus
(1993)
951-692-320-8
Sold out
 
21: Anne-Maarit Nurmi: Tie teatteri-ilmaisuun
(1993)
952-9765-04-5
13,50€ / 10€
 
20: Jerzy Grotowski: Hän ei ollut kokonainen
(1993)
951-3711-61-7
Sold out
 
19: Johanna Laakkonen: Selvitys tanssijoiden aktiiviuran päättymisestä ja uudelleenkoulutuksen mahdollisuuksista
(1993)
952-9765-03-7
5€ / 3€
 
18: Katri Kostiainen: Teatteri- ja tanssitaiteen apurahaopas
(1993)
952-9765-02-9
Sold out
 
17: Marianne Van Kerkhoven: Silta ruumiin ja hengen välillä
(1993)
952-9765-01-0
5€ / 3€
 
16: Jean Benedetti: Johdatus Stanislavskiin
(1993)
951-37-0960-4
Sold out
 
15: Heiner Müller: Germania kuolema Berliinissä: näytelmiä ja muita tekstejä
(1992)
951-37-0936-1
Sold out
 
14: Bertolt Brecht: Kirjoituksia teatterista
(1991)
951-37-0645-1
Sold out
 
13: Sanna Kuusisto: Baila, baila: kuubalaisen tanssin käsikirja
(1991)
951-37-0359-2
Sold out
 
12: Tiina Suhonen: Hetken vangit: koreografien ja tanssikriitikoiden kirjoituksia
(1991)
951-37-0021-6
Sold out
 
11: Aira Buffa: Piru periköön ilveilijän: johdatus Dario Fon teatteriin
(1989)
951-861-517-9
Sold out
 
10: Esa Blomberg: Audiosanasto: englanti-suomi
(1989)
951-861-329-X
Sold out
 
9: Anneli Ollikainen: Lihat ylös!: muistiinpanoja Jouko Turkan opetuksesta
(1988)
951-861-215-3
Sold out
 
8: Raija-Sinikka Rantala: Näyttelijä - auteur: näkökulma stanislavskilaisuuteen
(1988)
951-861-024-X
Sold out
 
7: Dennis Diderot: Näyttelijän paradoksi
(1987)
951-860-610-2
Sold out
 
6: Pekka Kyrö & Esko Salervo: Hämärän rajamailla: Oppilastöiden parhaita 2. 1981-1984
(1987)
951-860-518-1
Sold out
 
5: Jukka O. Miettinen: Jumalia, sankareita, demoneja: johdanto aasialaiseen teatteriin
(1987)
951-860-264-6
Sold out
 
4: Anne Suur-Kujala: Kohti elävää teatteria: Maija Savutien teatteriarvosteluja 1935-85
(1986)
951-860-172-0
5€ / 3€
 
B2: Anneli Ollikainen: Haaveesta vai pakosta?: näkökulmia teatteriohjaajan työhön
(1986)
951-860-094-5
Sold out
 
B1: Pekka Kyrö & Esko Salervo: Armoton kuolemansahara: Oppilastöiden parhaita 1. 1980-1982
(1986)
951-859-993-9
5€ / 3€
 
1: V.O. Torpokov: Toiminnasta tunteeseen: Stanislavski -muistiinpanoja
(1984)
ISSN 0783-3385
Sold out
 

Muut julkaisut

Konstantin Stanislavski: Näyttelijän roolityöskentely: näyttelijän työ 3
(2017)
978-952-7190-49-4
30€
 
Michail Tjechov: Till skådespelaren: om skådespelarkonsten
(2014)
978-951-52-3447-6
27€
 
Teija Löytönen: Tulevan tuntumassa : esseitä taidealojen yliopistopedagogiikasta
(2014)
978-952-60-5554-1
Sold out
 
Paula Salminen & Elina Snicker: Jumalainen näytelmä
(2012)
978-952-01-0809-0
20€
 
Kristina Junttila & Leena Kela: Kahviland
(2012)
978-82-303-2029-7
10€
 
Konstantin Stanislavski: Näyttelijän työ
(2011)
978-951-31-5845-3
Sold out
 
Marja Silde: Nykynäyttelijän taide : horjutuksia ja siirtymiä
(2011)
978-952-5870-31-2
Sold out
 
Meg  Stuart & Damaged: Goods Are we here yet?
(2010)
978-2-84066-354-6
Sold out
 
Sirkku Aaltonen: Matkalippu maailmalle
(2010)
978-952-01-0459-7
20€
 
Mika Hannula: Everything or Nothing
(2005)
Sold out
 
Keith Barber & Allan Owens: Draamasuunnistus: prosessidraaman arviointi ja reflektointi
(2002)
951-98945-0-0
Sold out
 
Pekka Korhonen & Anna-Lena Østern: Katarsis: Draama, teatteri ja kasvatus
(2001)
951-796-254-1
Sold out
 
Keith Barber & Allan Owens: Draama toimii
(1998)
952-5019-07-1
Sold out
 
Pentti Paavolainen: Teatteri ja suuri muutto : ohjelmistot sosiaalisen murroksen osana 1959-1971
(1992)
951-95672-8-3
5€
 
Pekka Vänttinen: Kirjoituksia 1990-1992
(1992)
952-9765-00-2
Sold out
 
Martti Kainulainen: Pantomiimin alkeita näyttämöliikuntaa varten
(1965)
Sold out