Satu-Mari Jansson

Doctor of Education (Adult education) Satu-Mari Jansson researches art, theatre and drama as forms of learning. Satu-Mari works at the Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki (TeaK) as a postdoctoral researcher for the ArtsEqual project. Her areas of research include the experiences of people suffering from various forms of anxiety who participate in arts intervention, as well as trans-professional collaboration and the study of impacts of arts. In 2015, she defended her dissertation "Theatre and drama as forms of learning in organisations" in University of Helsinki. Her dissertation resulted in a new organisational development method, workplace theatre, which combines research, development and theatrical methods.

Satu-Mari has spent the past twelve years working in the field of workplace and organisational development and training. She also works as a workplace coach at TheatreWorks and a management consultant (LJK). In 2012, she co-founded training company TheatreWorks (www.theatreworks.fi) along with actor and director, Riku Suokas. At TheatreWorks, Satu-Mari coaches management groups and provides sales coaching as well as working with workplace change. She uses theatrical and drama methods, such as workplace theatre, forum theatre, improvisation and drama pedagogy.

 

Publications during the ArtsEqual project:

Jansson, Satu-Mari (in process) “I need a door onstage through which I can enter” – Learning challenges of collaborative theatre practices.

Jansson, Satu-Mari, Westerlund, Heidi & Siljamäki, Eeva (2016). Taide sosiaalisena oppimismuotona – Yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä ja positiivisesta vuorovaikutuksesta yliopiston toimintaympäristössä. Aikuiskasvatus, 1.

Jansson, Satu-Mari (2015). Lectio: Teatteri ja draama työn oppimismuotoina. Aikuiskasvatus, 4.

Jansson, Satu-Mari (2015). Teatteri ja draama työn oppimismuotoina (Theatre and drama as forms of learning in organisations). Väitöskirja.

 

Previous publications:

Jansson, Satu-Mari. (2015). GlaxoSmithKline – johtoryhmän valmennusta teatterin keinoin. Hankeraportti: Teatterista arvoa esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen. URL: http://theatreworks.fi/wp-content/uploads/2014/02/TheatreWorks-GSK-Luova...

Jansson, Satu-Mari (2014). Researching a Theatre Company’s Development and Learning through Cultural-Historical Theory and Developmental Work Research: Movement between Organisational Archetypes. In Davis, Susan, Ferholt, Beth, Grainger Clemson, Hannah, Jansson, Satu-Mari & Marjanovic-Shane, Ana. Dramatic Interactions in Education: Vygotskian and Socio-Cultural Approaches to Drama, Education and Research. Bloomsbury Publishing.

Jansson, Satu-Mari (2014). Building a Workplace Theatre - Forum Theatre and Developmental Work Research as Developmental Resources in Interventions. In Davis, Susan, Ferholt, Beth, Grainger Clemson, Hannah, Jansson, Satu-Mari & Marjanovic-Shane, Ana. Dramatic Interactions in Education: Vygotskian and Socio-Cultural Approaches to Drama, Education and Research. Bloomsbury Publishing.

Davis, Susan, Ferholt, Beth, Grainger Clemson, Hannah, Jansson, Satu-Mari & Marjanovic-Shane, Ana (2014). Dramatic Interactions in Education: Vygotskian and Socio-Cultural Approaches to Drama, Education and Research. Bloomsbury Publishing.

Jansson, Satu­Mari (2014). Mittaamattoman arvokasta? Taiteen ja kulttuurin vaikutustutkimuksia ja ­metodologioita. Helsinki: Taideyliopisto, Kokos­julkaisusarja, 2/2014.

Jansson, Satu-Mari (2014). Forum-teatterista työyhteisöteatteria. Teoksessa Korhonen, Pekka ja Airaksinen, Raija (toim.); Hyvä hankaus 2.0. Helsinki: Taideyliopisto, Kokos-julkaisusarja 1/2014.

Jansson, Satu-Mari & Moilanen, Anna (2014). Teatteri kaupallisena liiketoimintana: Teatterin liiketoiminnan ja oheispalveluiden kehittämismahdollisuuksia. Hankeraportti, TEKES. http://www.suomenteatterit.fi/wp-content/uploads/2014/05/Hankeraportti-T...

Rantala Pälvi ja Jansson Satu-Mari (2013) (toim.); Taiteesta toiseen. Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 10.  Lapin yliopisto, Rovaniemi 2013.

Jansson, Satu-Mari (2013). Muutosjohtajia valmentamassa teatterin keinoin - Oppimisen mahdollisuuksia, edellytyksiä ja vaikutuksia. Teoksessa Pälvi Rantala ja Satu-Mari Jansson (toim.); Taiteesta toiseen. Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 10.  Lapin yliopisto, Rovaniemi 2013.

Korhonen, Satu-Mari, Pekkala, Laura. & Salomaa, Maria. (2013). Näkökulmia tasa-arvoon ja johtajuuteen teatterissa. Tampereen Yliopisto, TEKIJÄ-hanke.

Korhonen, Satu-Mari (2013). Hybriditeatteri - Johtamisen haasteita teattereiden monipuolistaessa työtapojaan ja palveluitaan. Teoksessa Korhonen, S-M, Pekkala, L. & Salomaa, M. (toim.); Näkökulmia tasa-arvoon ja johtajuuteen teatterissa. Tampereen Yliopisto, TEKIJÄ-hanke.

Korhonen, Satu-Mari (2013). Case - Muutosjohtamista askel askeleelta. Teoksessa Korhonen, S-M, Pekkala, L. & Salomaa, M. (toim.); Näkökulmia tasa-arvoon ja johtajuuteen teatterissa. Tampereen Yliopisto, TEKIJÄ-hanke.

Korhonen, Satu-Mari (2012). Taidelähtöiset interventiot henkilöstön ja organisaation kehittämisessä. Teoksessa Rantala, P. & Korhonen, S-M. (toim.); Uutta osaamista luomassa. Työelämän kehittäminen taiteen keinoin. Rovaniemi: Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 61.

Rantala, Pälvi & Korhonen, Satu-Mari (2012) (toim.); Uutta osaamista luomassa. Työelämän kehittäminen taiteen keinoin. Rovaniemi: Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 61. (julkaistaan verkkojulkaisuna marraskuun 8.11.2012, löytyy mm. osoitteesta www.taikahanke.fi)

Korhonen, Satu-Mari (2012). Laitosteatterin tuotantomalli esityksen esikuvana. Teoksessa Ikonen, L., Järvinen, H. & Loukola, M. (toim.); Näyttämöltä tutkimukseksi – esittävien taiteiden metodologiset haasteet. Näyttämö ja tutkimus 4. Teatterin tutkimuksen seura.

Korhonen, Satu-Mari (2011). Draaman puutetta – taidetekijät liiketoiminnan kentällä. Teoksessa Rönkä, A-L., Kuhanen, I., Liski, M., Niemeläinen, S. & Rantala, P.  Taide käy työssä. Taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisuja, sarja C, osa 75.

Vasama, Tuukka. & Korhonen, Satu-Mari (2011). Miten Sarasvatin hiekkaa -esitys rakentui Rovaniemen Teatteriin. Teatteri-lehti, 4/2011.

Korhonen, Satu-Mari & Oittinen, Tytti. (2009). Rovaniemen Teatteri luotasi tulevaisuuden työtavat. Teatterikorkea-lehti, nro 1.09.

Virkkunen, Jaakko, Korhonen, Satu-Mari & Ahonen, Heli (2006). Toimintakonseptin kehittäminen verkoston haasteena. Tuntosarvia ja tulkkeja – Oppimisverkostot työelämän kehittämistoiminnan uutena muotona. 50/2006, TyKES raportteja

Alasoini, Tuomo, Korhonen, Satu-Mari, Lahtonen, Maarit, Ramstad, Elise, Rouhiainen, Nuppu & Suominen, Kimmo (2006). (toim.); Tuntosarvia ja tulkkeja. Oppimisverkostot työelämän kehittämistoiminnan uutena muotona. Helsinki: Työministeriö, Työelämän kehittämisohjelma Tykes.

Korhonen, Satu-Mari (2005). Myyttiset selitykset työstä – analyysi kehittämishankkeen keskusteluista. Aikuiskasvatus, 2/2005.