Petri Kaverma

  • Part-time teacher, Erikoistumisopinnot, Open Campus
    Visiting researcher, Kuvataiteen tohtoriohjelma, Open Campus