Orla Mc Hardy

  • Doctoral Student, Taiteellinen tutkimus Kuvataideakatemia, Academy of Fine Arts