Otso Lähdeoja (vas.) on nimitetty Suomen Akatemian akatemiatutkijaksi ja Guadalupe López Íñiguez Suomen Akatemian tutkijatohtoriksi 1. syyskuuta 2018 alkaen.

Suomen Akatemia myönsi rahoitusta kahdelle tutkimushankkeelle

Guadalupe López Íñiguez on nimitetty Suomen Akatemian tutkijatohtoriksi 1.9. 2018 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi ja Otso Lähdeoja akatemiatutkijaksi 1.9. käynnistyvälle viisivuotiskaudelle.

Guadalupe López Íñiguezin tutkimushankkeen otsikkona on Muusikkouden transformaatio: Monitieteinen pedagogiikka soittajan oppijaidentiteetin rakentajana. Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa toteutettava hanke uudistaa muusikkojen elinikäiseen oppimiseen sekä esittämiseen liittyviä käytäntöjä. Tutkimuksellä halutaan muuttaa musiikin korkeakoulutuksen pedagogiikkaa ja uudistaa musiikin historiallisia oppimiskäytäntöjä niin, että muusikoista kehittyy itsenäisiä oppijoita, jotka kykenevät suuntaamaan oppimistaan. Monitieteinen hanke sisältää pitkittäistutkimuksen, johon osallistuu López Íñiguezin lisäksi seitsemän klassista muusikkoa. Tutkimuksen avulla halutaan nostaa suomalainen soitinpedagogiikka johtoasemaan maailmanlaajuisesti.

Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi tutkijatohtorin rahoituksen yhteensä 30 hankkeelle. Syyskuun 2017 haussa arvioitiin 260 hakemusta. Tutkijatohtorin tehtävän rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorintutkinnon suorittaneiden tutkijoiden pätevöityminen vaativiin tutkija- tai asiantuntijatehtäviin.

Lähdeoja tutkii tekniikan hyödyntämisen mahdollisuuksia muusikoiden välisessä vuorovaikutuksessa

Akatemiatutkijana aloittavan Otso Lähdeojan tutkimushanke Intersubjektiivisuus musiikissa; teknologisen mediaation mahdollisuudet tarkastelee muusikkojen välistä vuorovaikutusta: mistä koostuu soittajien välinen tila, mitä siinä tilassa tapahtuu ja miten muusikkojen vuorovaikutusta voi edistää teknologian keinoin. Tutkimuksen kysymyksenasettelu kumpuaa elektronisessa musiikissa havaittavasta ilmiöstä ja huomiosta, että yhdessä soittamisen traditio on väistymässä yksinäisen konemuusikon tai äänitaiteilijan figuurin vallatessa alaa.

Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi akatemiatutkijan rahoituksen yhteensä 20 hankkeelle. Rahoituksella toimikunta vahvistaa tutkijanuran keskivaiheessa olevien tutkijoiden tieteellistä pätevöitymistä sekä tukee tutkijoiden kansainvälistä ja sektorien välistä liikkuvuutta. Syyskuun 2017 haussa arvioitiin 155 akatemiatutkijahakemusta. 

Akatemiatutkijat

Tutkijatohtorit

Lisätietoja Suomen Akatemian rahoituksista: www.aka.fi/