Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus

Taideyliopiston Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa perustietoa luovan alan liiketoiminnasta ja siihen keskeisesti liittyvistä osa-alueista, kuten markkinoinnista, yritysyhteistyöstä, sponsoroinnista ja tekijänoikeuslainsäädännöstä. Kokonaisuuteen sisältyy myös kansainvälisellä luovan alan liiketoimintakentällä toimimista käsittelevä kurssi. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden työelämävalmiuksien saamista ja antaa työkaluja oman osaamisprofiilin muodostamiseen liiketoiminnan ja yrittäjyyden näkökulmasta. 

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden kuluessa, vastuuopettajana toimii FM Laura Köönikkä. Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. 

Opetus tapahtuu lukuvuonna 2019-2020 keskiviikkoiltaisin. Taideyliopiston tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin 17.6.-26.8.2019 ja avoimen yliopiston opiskelijat 6.-26.8.2019.

Lue lisää opinto-oppaasta