Photo: Tuomas Linna

Tuomas Linna: HUOLI

Wednesday, August 2, 2017 - 10:00 to Thursday, September 28, 2017 - 18:00
Aallon kirjasto, Kässärin galleria
Tuomas Linnan Huoli-teos Aallon kirjaston Kässärin Galleriassa Seinäjoella

Tuomas Linnan teos Huoli on dokumentti lastensuojelulaitoksista. Linna on kuvannut laitoshoitoon sijoitetuilta lapsilta haltuun otettuja esineitä, laitosten arkisia näkymiä sekä lasten tekemiä piirroksia ja kirjoituksia. Lisäksi Linna on kuvannut muotokuvia laitoshoidon läpikäyneistä nuorista.

Lastensuojelu tarjoaa perheille monipuolista tukea. Sen keinoista voimakkain on sijoittaa lapsi kodin ulkopuoliseen hoitoon. Sijoitukseen turvaudutaan yleensä vasta, kun muut työkalut eivät riitä.

Lapset jäävät helposti näkymättömäksi ja kuulumattomaksi yhteiskunnallisessa keskustelussa. Lapset eivät ole itse kommentoimassa omaa asemaansa, eikä heille anneta ääntä mediassa. Tämä on osittain perusteltua: yksittäistä lasta ei tule missään nimessä tuoda esiin esimerkkinä pahoinvoinnista, ja lapsen haastatteluun tarvitaan aikuisen lupa.

Heikossa asemassa olevien perheiden aikuisten ääni jää myös usein kuulematta. Omien ongelmien tuomista esiin varotaan, osin myös viranomaisten toimenpiteiden pelosta. Yhteiskunnalliseen keskusteluun on vaikea osallistua, eikä sosiaalisessa mediassa käydä aktiivista kampanjaa pahoinvoivien perheiden puolesta.

Lasten ja perheiden pahoinvoinnin kuuluisi kuitenkin olla yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä jo pelkästään lukujen valossa. Vuonna 2013 yhteensä 18 022 lasta oli sijoitettuna kodin ulkopuoliseen hoitoon joko kiireellisesti tai huostaan otettuna – yksi sadasta Suomessa asuvasta lapsesta.

Kuvillaan Linna tarttuu aiheeseen, joka tuntuu kokonaan unohtuneen. 

Linnan kuvat lasten esineistä rajaavat pois kaiken sen, mistä esineiden tarinan voisi päätellä. Monet esineistä ovat selvästi tarkoitettu toisten vahingoittamiseen. Taustalla ei usein silti ole tarkoitus vahingoittaa vaan perustava turvattomuus: kokemus siitä, että toiset – aikuiset – eivät pysty huolehtimaan lapsen turvallisuudesta. Tarkempi tieto siitä, mitä uhkaa vastaan lapsi kokee tarpeelliseksi puolustautua, jää kuvan ulkopuolelle. Vihjeitä voi saada lasten piirustuksista ja teksteistä.

Teksti pohjautuu tutkijatohtori Henrik Rydenfeltin Näkyä ei saa, eikä kuulua -artikkeliin.

Tuomas Linna asuu ja työskentelee Helsingissä. Huoli-teos on toteutettu yhteistyössä suomalaisten lastensuojelulaitosten kanssa. Huoli -teos on saanut tukea: Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus, Patricia Seppälän säätiö, Oskar Öflunds Stiftelse sekä Lapsiasiavaltuutettu.

Näyttely on avoinna Aallon kirjaston aukioloaikoina: 2.8-31.8 ma 10-20, ti-to 10-19, pe 10-17, la 10.15 & 1.9-28.9 ma 10-20, ti-pe 10-19, la 10-15. Sunnuntaisin suljettu.

 

Further information:
Piia Kleemola-Välimäki, 040 710 4382, piia.kleemola-valimaki@uniarts.fi