a/part/ment

Friday, February 12, 2016 - 00:00
Jokin muu
Koreografia

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu/koreografian koulutusohjelma

a/part/ment (noun)

            occupies only part of the building

apart (adverb)

            separated, separately

            separated by distance or time

a part (noun)

            a piece of segment of something

            a portion of a whole

            a piece that forms a whole of something

-ment (noun suffix)

            the action in process of doing something

            the product or result of an action

            state or condition caused by an action

            Reference: www.merriam-webster.com

a/part/ment on esitys yhdelle kokijalle kerrallaan. Sen tapahtumapaikkoina toimivat julkinen kaupunkitila ja puolijulkinen asuintila Helsingin kantakaupunkialueella. Esitys pyrkii paljastamaan ja kysymään ihmisen ja ympäristön välisiä valtasuhteita. Miten ympäröivä tila, arkkitehtuuri, sosiaaliset normit ja markkinat muokkaavat käyttäytymistä ja suuntaavat havaintoa?

a/part/ment is a performance for one viewer-experiencer at a time. The performance takes place in public urban space and in a semi-public residence in central Helsinki. It seeks to reveal and question the power relations between people and their environment. How does… the surrounding space, architecture, social norms and markets shape behaviour and direct one's perception?

Työryhmä / Working group:
Antti Ahokoivu (Aalto ARTS), Ada Halonen (Vma), Linda Martikainen (TK, tait. opinnäyte, tanssit. maist.), Annina Nevantaus (Aalto ARTS, tait. opinnäyte, TaM), Jani Orbinski (Äma)

Ensiesitys / Premiere: 12.2.2016
Esitykset / Performances: 13.2., 14.2., 15.2., 16.2., 18.2., 19.2., 20.2., 21.2., 22.2.
Esityksen kesto on noin 1,5 tuntia.

Tarkemmat esitysajat ja paikkavaraukset osoitteesta 27.1. alkaen / Booking details (27th of January onwards) from: http://esitys.wix.com/apartment