Photo: Heidi Fast

Hospital Symphonies

Friday, January 12, 2018 - 19:00 to 20:00
Music Centre, Black Box
Concert
Free entry
Miten ilmaista sellaisia ihmisenä olemiseen kuuluvia herkkiä, elinvoimaisia, kipeitä ja salattujakin tunteita, joita ei voi sanallistaa?

Vapaa pääsy. Paikkoja on rajoitetusti (n. 50), varaukset sähköpostitse: .

Hospital Symphonies on sanattomaan ihmisääneen ja osallisuuteen perustuva äänitaideteos ja osa Heidi Fastin taiteellista väitöstutkimusta Aalto-yliopiston Taiteenlaitokselle. Teos on toteutettu yhdessä HYKS Psykiatrian kanssa. Äänitaiteilija-tutkija Fast kutsui kahdeksan HYKS Psykiatrian poliklinikkatoiminnan piirissä hoitoa saanutta ihmistä sekä sairaanhoitaja Heimo Spelmanin luomaan uudenlaisia yhdessä olemisen tiloja jokaisen omalla ainutkertaisella äänellä. Teoksessa kuultavat ihmisäänitunnelmat koostuvat 15 tapaamiskerran nauhoituksista, joihin Fastin lisäksi äänitaiteilijat Sanna Kurki-Suonio ja Juha Valkeapää ovat myöhemmin liittyneet omalla äänellään. Äänitettyä ja live-ääntä sisältävässä konsertti-installaatiossa potilaiden ja taiteellisen työryhmän äänet sekoittuvat toisiinsa erottumattomilla ja lohdullisilla tavoilla.

Hospital Symphonies todistaa ihmisen kyvystä liittyä toisiin silloinkin kun sanoja ei ole. Ollaan yhdessä ruumiillisen kohtaamisen tasolla, lähellä toista ihmistä, äänen avulla. Teos ei ”anna potilaille ääntä”. Prosessissa luotiin olosuhteet, joissa ihmiset itse antoivat oman äänensä tulla kuulluksi uudella tavalla. Teos on tämän prosessin yksi kiteytymä.

Äänitaideteos haastaa aistimaan määritelmien liukenemista välillämme: sanattomassa äänessä emme voi erottaa sitä kuka meistä on sairas tai kuka ei. Se on kouraisevan ajankohtainen kovia rajoja ja epäluuloa korostavassa nyky-yhteiskunnassamme. Hospital Symphonies kutsuu yleisön liittymään yhteiseen resonanssikenttään koko kehollaan, joko hiljaa kuunnellen, tai halutessaan omalla äänellään siihen vastaten.

Teos on osa Markus Kärjen maisterinopintoja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Musiikkiteknologian aineryhmään ja osa Mikko Kolehmaisen maisterinopintoja Aalto-yliopiston Media Lab:ssä.

Heidi Fast, konsepti ja ohjaus
Heidi Fast, Sanna Kurki-Suonio, Juha Valkeapää, kahdeksan HYKS Psykiatrian poliklinikkatoiminnan piirissä hoitoa saanutta ihmistä, Heimo Spelman, ääntelijät
Markus Kärki ja Mikko Kolehmainen, äänisuunnittelu ja live-elektroniikka

Teoksella ja tutkimuksella on HUS:n Eettisen toimikunnan puolto sekä HUS-tutkimuslupa. Osallistujilta on saatu suostumus.

Teosta ovat tukeneet Koneen Säätiö, Taiteen edistämiskeskus, Sibelius-Akatemia, Aalto-yliopisto ja Helsingin Kaupunki.

Further information:
Heidi Fast, 044 742 8297, heidi.fast@aalto.fi