Photo: Arttu Eloranta
Seminaarissa puhuvan tutkija Isto Turpeisen väitöstutkimus käsittelee poikien tanssinopetusta. Kuvassa Isto Turpeinen ja Toivo Eloranta.

Tytöt, pojat ja taide: kysymyksiä sukupuolesta ja taidekasvatuksesta

Thursday, May 7, 2015 - 13:00 to 16:30
Music Centre, Auditorio (H112)
Free entry
Hollo-instituutin seminaari

Seminaarissa pohditaan kysymystä sukupuolesta taidekasvatuksen käytännöissä. Seminaarissa kysytään mm. sitä, miksi taideharrastukset näyttävät kiinnostavan eri sukupuolia eri tavoin, ja sitä, pitäisikö taidekasvatuksen käytäntöjä kehittää kohti sukupuolineutraaliutta tai sukupuolitietoisuutta. Myös kysymys opettajan sukupuolesta ja opettajankoulutuksen merkityksestä sukupuoleen liittyvien tulkintojen siirtäjänä avataan keskustelulle. Seminaarin tavoitteena on valottaa aihepiiriä eri näkökulmista, avoimesti, kriittisesti ja ennakkoluulottomasti. 

Ohjelma:

13.15 Seminaarin puheenjohtaja, professori Lauri Väkevä avaa tilaisuuden 

Alustukset:

Taru Leppänen, yliopistotutkija, dosentti, HY
”Kuka saa päättää musiikkikasvatuksesta? Sukupuoli ja muut erot lasten musiikillisessa arkipäivässä” 

Isto Turpeinen, väitöstutkija, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu; tanssin läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus
”Opettajana kuilun partaalla: Kokemuspuhetta tanssinopetuksen eetoksen ja poikien elämismaailman välisestä erosta” 

Riitta Vira, TM, kuvataidekasvattaja
”Poikapopulismista sukupuolisensitiivisyyteen - kuvataidekasvattajan kiemuroita sukupuolentutkimuksen kentällä” 

Hanna Vilkka, VTT, sosiologi/sukupuolentutkija
"Miten sukupuolesta puhutaan? Sukupuolipuhe vallan välineenä kasvatuksessa" 

15.00 Tauko 

15.30 Alustajien paneeli ja yleisökeskustelu 

16.30 Seminaari päättyy