Chun-Hao Ku: Formosa Whispering

Thursday, January 16, 2020 - 12:00 to 13:00
Konserttisali, Pohjoinen Rautatiekatu 9
Contemporary saxophone music from Taiwan

Works by Taiwanese composers for saxophones and electronics, mixing traditional Taiwanese and contemporary musical languages. Chun-Hao Ku is one of the leading voices of Taiwanese classical saxophone.

Chun-hao Ku (Taiwan), saxophones
Joonatan Rautiola, alto saxophone

Yuan-Chen Li, Tak-Cheung Hui, Yi-Cheng Lin, Hao-Yuan Chiu, Yen-Ning Chiu

Further information:
Joonatan Rautiola, 050 324 7806, joonatan.rautiola@uniarts.fi