Event Calendar

25.05.

Free entry
Sibelius-Akatemia
Music Centre
18:00 to 19:30
Konsertti

25.01. to 31.05.

Kuvataideakatemia
Fondia, Lönnrotinkatu 5, 4. krs
08:00 to 16:00
Näyttely
Kuvataideakatemia
Fondia, Lönnrotinkatu 5, 4. krs
08:00 to 16:00
Näyttely
Kuvataideakatemia
Fondia, Lönnrotinkatu 5, 4. krs
08:00 to 16:00
Näyttely
Kuvataideakatemia
Fondia, Lönnrotinkatu 5, 4. krs
08:00 to 16:00
Näyttely

04.05. to 02.06.

Kuvataideakatemia
Exhibition Laboratory
11:00 to 18:00
Näyttely
Kuvataideakatemia
Exhibition Laboratory
11:00 to 18:00
Näyttely
Kuvataideakatemia
Project Room
11:00 to 18:00
Näyttely
Kuvataideakatemia
Project Room
11:00 to 18:00
Näyttely
Kuvataideakatemia
Project Room
11:00 to 18:00
Näyttely
Kuvataideakatemia
Project Room
11:00 to 18:00
Näyttely
Kuvataideakatemia
Exhibition Laboratory
11:00 to 18:00
Näyttely
Kuvataideakatemia
Exhibition Laboratory
11:00 to 18:00
Näyttely
Kuvataideakatemia
Cinema Orion, Eerikinkatu 15
14:00
Näyttely
Kuvataideakatemia
Cinema Orion, Eerikinkatu 15
14:00
Näyttely
Kuvataideakatemia
Cinema Orion, Eerikinkatu 15
14:00
Näyttely

09.05. to 28.08.

Taideyliopisto
Research Pavilion, Sala del Camino
10:00 to 18:00
Exhibition
Taideyliopisto
Research Pavilion, Sala del Camino
10:00 to 18:00
Exhibition
Taideyliopisto
Research Pavilion, Sala del Camino
10:00 to 18:00
Exhibition
Taideyliopisto
Research Pavilion, Sala del Camino
10:00 to 18:00
Exhibition
Taideyliopisto
Research Pavilion, Sala del Camino
10:00 to 18:00
Exhibition