Event Calendar

24.07. to 04.08.

Kuvataideakatemia
Exhibition Laboratory
11:00 to 18:00
Näyttely

09.05. to 28.08.

Taideyliopisto
Research Pavilion, Sala del Camino
10:00 to 18:00
Exhibition

05.07. to 28.07.

Kuvataideakatemia
Project Room
11:00 to 18:00
Näyttely

02.08.

Free entry
Sibelius-Akatemia
Kallion kirkko
09:00 to 11:00
Open class
Free entry
Sibelius-Akatemia
Music Centre
10:00 to 14:15
Open class
Free entry
Sibelius-Akatemia
Kallion kirkko
11:00 to 13:00
Open class
Free entry
Sibelius-Akatemia
Helsingin Tuomiokirkko
12:00 to 12:20
Concert

03.08.

Free entry
Sibelius-Akatemia
Music Centre
10:00 to 14:00
Open class
Free entry
Sibelius-Akatemia
Kallion kirkko
11:15 to 12:00
Open class
Free entry
Sibelius-Akatemia
Church of the Good Shepherd
15:30 to 16:30
Concert

05.08.

Free entry
Sibelius-Akatemia
Janakkalan kirkko
16:00 to 17:00
Concert

06.08.

Free entry
Sibelius-Akatemia
Kallion kirkko
10:00 to 12:45
Open class
Free entry
Sibelius-Akatemia
Music Centre
10:00 to 11:30
Open class
Free entry
Sibelius-Akatemia
Helsingin Vanha kirkko
12:00 to 12:30
Concert
Free entry
Sibelius-Akatemia
Music Centre
13:00 to 16:15
Open class
Free entry
Sibelius-Akatemia
Johanneksenkirkko
17:00 to 17:30
Concert
Free entry
Sibelius-Akatemia
Mikael Agricolan kirkko
19:00 to 20:30
Concert

07.08.

Free entry
Sibelius-Akatemia
Helsingin Tuomiokirkko
12:00 to 12:20
Concert
Free entry
Sibelius-Akatemia
Music Centre
13:00 to 15:00
Concert

09.08. to 25.08.

Kuvataideakatemia
Project Room
11:00 to 18:00
Näyttely

16.08. to 08.09.

Kuvataideakatemia
Exhibition Laboratory
11:00 to 18:00
Näyttely