Dramaturgian lehtori (50 %)

Taideyliopisto on suomalaisen taideperinteen vaalija ja tulevaisuuden taiteilijoiden lähtöalusta. Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja ja elinvoimaa. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Opiskelijoita on yhteensä noin 2 100 ja henkilötyövuosia noin 600.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee osa-aikaista (50 %) dramaturgian lehtoria

viisivuotiselle toimikaudelle alkaen 1.1.2016 tai sopimuksen mukaan.

Dramaturgian lehtori vastaa omalta osaltaan dramaturgian koulutusohjelman opetuksesta. Lehtori suunnittelee, kehittää ja arvioi opetusta voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Lehtori ohjaa ja tarkastaa opinnäytteitä ja osallistuu koulutusohjelman valintakokeiden raatityöskentelyyn. Lehtori on mukana Teatterikorkeakoulun hallinto- ja toimielimissä ja osallistuu Taideyliopiston kehittämiseen. Lehtori seuraa aktiivisesti teatteritaiteen kenttää ja osallistuu yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Taideyliopiston henkilöstösäännön mukaan taiteellisin perustein täytettävään lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorintutkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja/tai taiteellisia ansioita. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää opetustaitoa. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon kokemus kyseisen tehtävän alalta.

Dramaturgian koulutusohjelmassa lehtorit opettavat pääsääntöisesti sekä dramaturgiaa että näytelmän kirjoittamista. Lehtoreiden valinnassa kiinnitetään huomiota siihen, että koulutusohjelmaan syntyy mahdollisimman laaja-alainen, innostunut ja innostava ensemble.

Tehtävää hakeneiden tulee varautua antamaan opetusnäyte viikolla 14. Voit hakea kumpaakin avoinna olevaa lehtorin tehtävää. Jos haet kumpaankin tehtävää, kerro hakemuksessasi oletko ensisijaisesti kiinnostunut kokoaikaisesta vai osa-aikaisesta tehtävästä.

Palkkaus sijoittuu yliopistojen yleisen työehtosopimuksen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 6, jolloin kokonaispalkka (50 %) on 1820-2020 euroa riippuen henkilökohtaisen suoritustason osuudesta.

Vapaamuotoinen hakemus (1-3 liuskaa) ja ansioluettelo toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen teak.kirjaamo@uniarts.fi viimeistään 20.3.2015 klo 14.

Lisätietoja:

Tehtävän sisällöstä: Katariina Numminen, dramaturgian professori, katariina.numminen@uniarts.fi , 0400 792040

Hakumenettelystä: Laura Jännes, hallintopäällikkö, laura.jannes@uniarts.fi, 0400 792043

DRAMATURGIAN KOULUTUSOHJELMA

Dramaturgian koulutusohjelman ytimessä on kysyvä, kokeileva ja tutkiva suhtautuminen taiteeseen ja teatteriin. Dramaturgia ymmärretään laajasti - kysymyksenä enemmän kuin valmiina oppirakennelmana. Se käsitetään eri elementtien yhteen kutoutumisena. Dramaturgia on näytelmän, esityksen, teoksen tai tapahtuman eri osatekijöiden dialogia ja taiteellisen kokonaisuuden vuorovaikutusta yleisön ja ympäristön kanssa.

Dramaturgian koulutusohjelmassa dramaturgia jakautuu neljälle eri osa-alueelle:

  1. Näytelmän kirjoittaminen ja näytelmäkirjallisuuden tradition tuntemus
  2. Esitysdramaturgia ja esityksen tekeminen
  3. Käsikirjoittaminen eri välineille, kuten kuunnelma, tv, elokuva, uudet mediat
  4. Dramaturgintyö eri esittävien taiteiden aloilla (lukevana dramaturgina, produktiodramaturgina, ohjelmiston suunnittelijana, kuraattorina tai tapahtumien järjestäjänä)

Dramaturgian koulutusohjelmasta valmistuvat taiteilijat toimivat joko näytelmäkirjailijoina, käsikirjoittajina, esitysten tekijöinä tai dramaturgeina - ja useimmiten monessa eri työroolissa, näkökulmia vaihdellen. 

Dramaturgian koulutusohjelman käsityksen mukaan teatteri ja esittävä taide ovat aikaan sidottuja taidemuotoja. Niissä vastuu ja suhde nykyhetkeen, jota elämme, on korostunut. Tärkeää on kysymys konteksteista ja olosuhteiden luomisesta, sekä aktiivisesta asenteesta suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Olennaista on kysymys tulevaisuuden dramaturgioista: Mitä kaikkea dramaturgia voi tulevaisuudessa olla? Mitä voi olla dramaturginen toiminta laajasti taiteen piirissä? Entä muissa kuin taidekonteksteissa?