Samuli Korkalainen

Samuli Korkalainen (s. 1979) on musiikin ja teologian maisteri, joka tällä hetkellä viimeistelee kirkkomusiikin historian alaan kuuluvaa väitöskirjaansa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulussa. Korkalainen on myös luterilaisen kirkon pappi ja luottamushenkilö, joka on profiloitunut erityisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä. Näitä teemoja hän on käsitellyt mm. blogi- ja lehtikirjoituksissaan sekä eri medioiden haastatteluissa. Kansainvälisten verkostojensa kautta Korkalainen on tutustunut myös niihin seurakuntalaulun ja kirkkomusiikin tutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin, jotka koskettavat naisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa eri kirkkokunnissa eri puolilla maailmaa.