Yhteistyö Aucklandin Yliopiston kanssa käynnistyi

|
Blogi

Intensiivinen kaksiviikkoinen Uudessa Seelannissa on takana. Paluuta marraskuun pimeyteen kevääseen heräävästä  saarivaltiosta on helpottanut innostus erityisesti ARTSEQUAL –hankkeen ympärillä, mutta myös havaintoni siitä, että kiinnostus yhteistyöhön Aucklandin yliopiston kanssa on heräämässä laajemminkin Taideyliopiston kontekstissa, esimerkiksi joidenkin jatko-opiskelijoiden parissa. 

Konkreettisinta yhteistyön alkuvaiheessa on toki opiskelijavaihto tanssin, erityisesti tanssipedagogiikan alalla, sekä tutkimusyhteistyö liittyen ARTSEQUAL –hankkeeseen. Erilaisuuden ja tasa-arvoisuuden ilmiöiden pohdinnassa tutkijakollegani Ralph Buck, Nick Rowe ja Rose Martin haastavat ja tukevat meitä suomalaisia tutkijoita eri perspektiiveistä. Vaikka Uusi Seelanti on länsimainen yhteiskunta, on monikulttuurisuus siellä syvään juurtunut, kipeäkin, osa kasvatusta ja koulutusta sen kaikilla tasoilla. Maorikulttuurin elävä läsnäolo joka päiväisessä arjessa teki minuun suuren vaikutuksen, ja lyhyen vierailuni aikana havahduin, kuinka tärkeää olisi ymmärtää syvemmin alkuperäiskansojen toiseuden kokemuksesta, joka on todellisuutta tänäkin päivänä.

Nick ja Rose ovat myös työskennelleet monia vuosia Lähi-idässä. Rosen kirja ”Women, dance and revolution: Performance and protest in the Southern Mediterranean ” ilmestyy aivan näinä viikkoina. Kirja on ajankohtaisempi kuin koskaan – se antaa äänen naistaiteilijoille, jotka uhmaavat alistavaa politiikkaa konfliktialueilla.

Rose palaa Suomeen ja Baltiaan ensi helmikuussa. Tekeillä on uusi kirja, ”Talking dance” – neljäs kirja sarjassa, joka nostaa esiin kertomuksia tanssin merkityksestä eri puolilla maailmaa, kontekstina eri merien läheisyydessä asuvat ihmiset. Nyt vuorossa on Itämeri – Välimeren, Etelä-Kiinan meren ja Tyynenmeren jälkeen. Meillä on mahdollista kirjahankkeen ja tutkimusyhteistyön kautta rakentaa ymmärrysta siitä, miten tanssi ja taide koskettaa ihmisiä eri puolilla maailmaa.    


Kuvassa tekstin kirjoittaja professori Eeva Anttila.