Pilvi Torsti: Tervehdys taiteelle

|
Blogi

Taide on tutkimusmatkaa siihen, mitä on elää ihmisenä tässä maailmassa. Taide ja kulttuuri ovat yhteinen muistimme. Ne auttavat näkemään, keitä olemme nyt, keitä ympärillä olevat ovat, miten voisimme elää, ja se auttaa myös tulevia sukupolvia näkemään jotakin meistä.

Taiteella ja kulttuurilla on tärkeä yhteiskunnallinen paikka: sivistyneeseen demokratiaan kuuluu vaihtoehtojen näkeminen, valtavirta-ajattelun kyseenalaistaminen, ajatusten ja ideoiden vapaus. Kukoistava taide voi tuottaa myös taloudellista hyvinvointia. Vilkas kulttuurielämä lisää asuinalueiden vetovoimaisuutta, kulttuuritapahtumiin investointi tuo tutkitusti eurot takaisin ja taiteilijat työllistävät välillisesti monen alaan osaajia.

Itse uskon, että kun nopeasti muuttuvassa maailmassa haetaan suuntaa ja mietitään tulevaisuuden ratkaisuja, on erityisen tärkeää satsata henkiseen infrastruktuuriin. On perusteltua panostaa siihen, mikä saa meidät näkemään, keitä olemme ja mitä maailma voisi olla.

Taide kuuluu kaikille. Kulttuuri on osa hyvää elämää. Kulttuuria ja taidetta pitää olla ihmisten saatavilla kunnissa ja kaupungeissa, keskustoissa ja lähiöissä. On tärkeää säilyttää taideaineet opetussuunnitelmissa ja turvata kaikkien lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet. 

Samalla omaehtoisen, ruohonjuuritason taiteen tekemisen mahdollisuuksia on vahvistettava kaikkien, ja erityisesti lasten ja nuorten kohdalla. Helsingissä on tästä paljon hyviä esimerkkejä.

Kulttuuripolitiikan on oltava kunnianhimoista ja katsottava kauas. Sivistyneen valtion taideymmärryksen ytimessä on myös ymmärrys siitä, missä julkisen vallan ja politiikan tila päättyy ja taiteen tinkimätön vapaus alkaa.

Onnea Taideyliopisto ja ihmiset sen tekijöinä!

Pilvi Torsti, kansanedustaja (sd.), Helsinki

Kirjoituksella juhlistetaan taidetta ja Taideyliopiston ensimmäistä promootiota 8.–10.6.2018. Lue lisää promootiosta: uniarts.fi/promootio2018

Asiasanat