Outi Alanko-Kahiluoto: Tervehdys taiteelle

|
Blogi

Aloitan tervehdykseni toteamalla itsestään selvän, mutta liian helposti unohtuvan asian: taiteella on itseisarvo. Myös se, että taidetta yhteiskunnassamme on, on itseisarvo.

Taiteen ilmaisunvapauden, sananvapauden sekä taiteen moninaisuuden varmistaminen on olennaista ja myös meidän päättäjien on pidettävä siitä tarkka linja.

Mutta taiteen vapaus ei synny ainoastaan ilmaisunvapauden turvaamisesta. Siihen vaikuttaa myös riittävä taiteen rahoitus.

Taiteen rahoitus turvaa riippumattoman taiteen. Se turvaa sen, että taiteen luominen lähtee liikkeelle taiteesta itsestään, eikä ulkopuolisista intresseistä.

Millä tavoin voidaan turvata riittävä rahoitus ja sitä kautta vapaus? Suomessa tulee mahdollistaa korkeatasoisen kulttuurin ja taiteen edellytykset. Ammattimaisen taiteen rahoittaminen on elinehto kukoistavalle suomalaiselle taide-elämälle, joka kiinnostaa myös rajojemme ulkopuolella.

Taidetta ei synny ilman taiteilijoita: taiteellista työskentelyä tulee tukea taiteilija-apurahoilla, ja apurahojen tasoa ja määrää tulee nostaa. Taiteilijoiden sosiaaliturvan ongelmat on korjattava.

Valtion kulttuuribudjetti on alle prosentin koko budjetin loppusummasta. Se tulisi nostaa vähintään yhteen prosenttiin.

Taide löytää uusia tapoja ajatella ja toimia. Taide auttaa meitä asettumaan toisten ihmisten asemaan ja ymmärtämään eri näkökulmia. Taiteella kerromme, ketä olemme. Taide auttaa meitä hahmottamaan, minne olemme menossa.

Onnitteluni teille kaikille taiteen ammattilaisille, jotka olette saaneet tutkintonne päätökseen. Toivon, että saatte vapauden tehdä juuri sellaista taidetta kuin parhaaksi näette.

Outi Alanko-Kahiluoto
kansanedustaja (vihr)

Kirjoituksella juhlistetaan taidetta ja Taideyliopiston ensimmäistä promootiota 8.–10.6.2018. Lue lisää promootiosta: uniarts.fi/promootio2018

Asiasanat