Photo: Tommi Hyytinen

Parempia soittoasentoja puhaltajille Raumalla

|
Blogi

Käyrätorvisti, musiikin tohtori Tommi Hyytinen opetti kaksi kolmen tunnin koulutusta Raumalla kolmelle seudun puhallinorkesterille sekä paikallisille puhallinopettajille. Sunnuntaina 18.9. järjestettyyn opetukseen osallistui noin 100 nuorta musiikinharrastajaa. Lukuvuonna 2015-2016 järjestetyistä opetusyhteistyövierailuista poiketen Hyytinen ei keskittynyt ainoastaan yhteen soittimeen, vaan vierailun aikana perehdyttiin puhallinsoittajan ergonomiaan laajemmin.

- Koulutuksessa kävin läpi puhallinsoittajan kehon käyttöä ja korjasin oppilaiden soittoasentoja. Kerroin myös esiintymisjännityksen hallinnasta, mentaaliharjoittelusta sekä harjoittelun rytmittämisestä, Hyytinen kertoo.

Hyytinen toteaa, että opiskelijat kuuntelivat keskittyneesti ja tekivät hyvin eri harjoituksia. Palautteen mukaan he kokivat sekä tiedon että harjoitukset hyödyllisiksi.

- Tällaiset luennointi- ja opetustilanteet kehittävät hyvin monipuolisesti myös minua opettajana. Oppilaiden erilaisten ongelmien ratkominen on mielenkiintoista ja kehittävää. Antoisinta oli konkreettisesti havaita oppilaiden soittoasennon kohenevan ja soiton helpottuvan. Koen tällaiset koulutukset hyvin tärkeäksi yhteistyöksi maakuntien soitonopettajien ja -opiskelijoiden kanssa. On tärkeää tietää millaisia soittajia maakunnissa on kasvamassa ja kehittymässä. Toivon, että tällainen yhteistyö antaa myös opiskelijoille eväitä oman soiton kehittämiseen ja opettajille uusia näkökulmia omaan työhönsä. 

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja suomalaisten musiikkioppilaitosten opetusyhteistyö on osa Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaa kolmevuotista hanketta, joka käynnistyi syksyllä 2016. Sen tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli, jolla pyritään madaltamaan kynnyksiä sekä rakentamaan yhteistyötä eri toimijoiden ja koulutustasojen välillä. Sibelius-Akatemian ja musiikkioppilaitosten yhteistyö käynnistyi puhallinsoitinten parista kokeiluluontoisesti 2015 ja lukukauden 2016-2017 aikana yhteistyötä laajennetaan muihinkin instrumentteihin ja musiikinlajeihin. Suomi Soimaan -blogissa kuulemme opettajien terveisiä viikonloppuvierailuilta eri puolilta Suomea.