Photo: Vincent Roumagnac

#CHARP

|
Blogi

Työskentelin Etlabissa taiteelliseen tutkimusprojektiini Atmospheric Choreography: Choreography as a reading practice towards contemporary movement ecology kuuluvan toisen tarkastettavan taiteellisen osan parissa 20.3 – 23.3. Meneillään oleva työ on nimeltään #CHARP ja se esitetään 30.6. Venetsiassa osana Tutkimuspaviljongin ohjelmistoa. #CHARP muotoutuu planetaaristen ja intergalaktisten liikkeiden kanssa. Mielikuvitukselliset mittakaavat ja suhteet aktivoituvat. Miten ruumiillistaa liikkeitä, jotka luovat olosuhteet koreografiselle tulla esiin? Mitä liikkeelle tapahtuu, kun se medioituu koreografiaksi? Etlabin periodi oli työryhmän ensimmäinen yhteinen avaruuskävely.

Työryhmä: Simo Kellokumpu, Outi Condit, Paula Kramer ja Vincent Roumagnac

 

 

I worked in Etlab with the second artistic part of my doctorate artistic research project Atmospheric Choreography: Choreography as a reading practice towards contemporary movement ecology. The title of the work is #CHARP and it will be performed on 30.6. in the Research Pavilion in Venice. #CHARP forms with planetary and intergalactic movements. Imaginary scales and relations are produced. How to embody movements that create conditions for the choreographic to emerge? What happens to the movement when it is mediated to choreography?The working period in Etlab was the first common space walk for the working group.

Working group: Simo Kellokumpu, Outi Condit, Paula Kramer ja Vincent Roumagnac