Equally well

ArtsEqual tutkii, kuinka taide voi lisätä tasa-arvoa ja hyvinvointia ja miten se voisi olla kaikille kuuluva peruspalvelu. Mutta mitä kaikkea se tarkoittaa käytännössä? Tässä blogissa näytetään, mistä kaikesta ArtsEqual rakentuu.

 

ArtsEqual studies how art can increase equality and well-being, and how it could be a public service that belongs to all. But what kind of things does this mean in practice? This blog describes what ArtsEqual is all about. 

 

www.artsequal.fi

Blogin kirjoitukset

Learnification causes us to lose sight of the “for whom” and “for what” of education. We live in an era where science is heavily repositioning arts and arts education in society, perhaps without recognising the...
blogi | Equally well
blogi | Equally well
blogi | Equally well
blogi | Equally well
Teatterissa kuten työelämässä yleensäkin, työ on perinteisesti perustunut asiantuntijoiden yksilötyöhön ja selkeästi rajattuihin työnjakoihin. Ohjaaja johtaa ja näyttelijät näyttelevät näytelmätekstiä ohjauksen...
blogi | Equally well

Sivut