Art makes a difference

Blogissa käsitellään taidekasvatuksen tutkimusta sekä taidealan korkea-asteen koulutuksen tutkimusperustaista kehittämistä. Kirjoittajat ovat Taideyliopiston taidekasvatuksen tutkimuskeskuksen CERADAn tutkijoita.

Blogin kirjoitukset

There is a growing demand for creativity in the world of work, says innovation foundation Nesta’s recent report. Organisations in Europe and elsewhere are becoming more and more dependent on their employees’ imagination...
blogi | Art makes a difference