Ruotsin ja englannin kielen lehtori

Haemme nyt Taideyliopiston Avoimelle kampukselle

RUOTSIN JA ENGLANNIN KIELEN LEHTORIA

1.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva osa-aikainen (60 %) uratehtävä. Talent Boost -hankkeen myötä tehtävä on kuitenkin kokoaikainen ajalla 1.8.2022-31.12.2024. Lisätietoa yliopistomme urajärjestelmästä sekä vakinaistamispolusta löydät täältä.

Lehtori työskentelee Avoimeen Kampukseen kuuluvassa kielitiimissä Helsingissä. Avoin kampus yhdistää avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuksen uudeksi kokonaisuudeksi tarjoten niin kaupunkilaisille kuin taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisille mahdollisuuden kokea ja oppia uutta vaikkapa työn tai opintojen ohessa. Lisätietoa kielitiimistä löydät Taideyliopiston verkkosivuilta.

Lehtorin tehtävät

Ruotsin ja englannin kielen lehtorin tehtäviin kuuluu kuvataiteiden, musiikin, tanssin ja teatterin alan ruotsin ja englannin kielen opetus Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille, mahdollinen tarvittava valmentava opetus ja kielten näyttökokeet.

Lisäksi lehtori

  • kehittää opetusta ja oppimateriaaleja, osallistuu kieltenopetuksen yksikön kehittämistyöhön ja huolehtii oman opetuksen hallinnollisista tehtävistä
  • osallistuu Taideyliopiston kansainvälistymiseen liittyviin tehtäviin
  • tukee Taideyliopistossa harjoitettavaa tutkimusta osallistumalla kielentarkastuspalveluihin.

Lehtori osallistuu tarvittaessa myös Taideyliopiston hallintoelimien työskentelyyn sekä muuhun kehittämis- ja laatutyöhön.

Kokoaikaisessa tehtävässä lehtorin vuosittainen kokonaistyöaika on 1612 tuntia, josta 452 tuntia on kontaktiopetusta. Osa-aikaisessa tehtävässä tuntimäärät määräytyvät tehtävänhoitoprosentin mukaan. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää aktiivista osallistumista yhteisön toimintaan opetuskauden aikana.

Valintakriteerit

Odotamme sinulta

  • maisterin tutkintoa (tohtorin tutkinto voidaan katsoa eduksi)
  • suoritettuja syventäviä opintoja joko ruotsin tai englannin kielessä/ filologiassa ja vähintään aineopintoja toisessa opetettavassa kielessä
  • kokemusta ruotsin ja/tai englannin kielen opettamisesta korkeakoulussa / yliopistossa
  • erinomaista opetustaitoa  ja pedagogista pätevyyttä (60 opintopistettä aineenopettajakoulutus tai yliopistopedagogiikan opinnot)
  • kokemusta oman oppiaineen ja/tai opetuksen kehittämisestä (ml. kokemusta palautetyöskentelyn hyödyntämisestä)
  • kokemusta osallistumisesta opetussuunnitelmatyöhön
  • taitoa hyödyntää teknologiaa opetustilanteissa

Taidealojen tuntemus, omakohtainen harrastuneisuus ja taidealojen opinnot, näytöt yhteistyö- ja organisointikykyä vaativista asiantuntija- ja luottamustehtävistä, näytöt opetuksen arviointi-, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä sekä kansainvälinen verkostoituminen katsotaan eduksi.

Taideyliopiston yleiset lehtorin pätevyysvaatimukset on kuvattu tarkemmin Taideyliopiston verkkosivuilta löytyvässä urajärjestelmän arviointimatriisissa.

Hakijan soveltuvuutta arvioidaan sekä hakumateriaalin perusteella että opetusnäytteissä ja haastatteluissa, jotka järjestetään Taideylipistolla Helsingissä kesäkuussa 2022.

Kielitaito

Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Hakijoilta edellytetään erinomaista suomen, ruotsin ja englannin kielen osaamista. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan soveltuvuusnäytteessä. Taideyliopisto voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka on työsuhteen alkaessa kokoaikaisessa (100 %) tehtävässä noin 3 200–4 100 euroa. 

Hakeminen

Hae tehtävää viimeistään 22.5.2022 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottokuittauksen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Liitä hakemukseesi suomenkielisinä PDF-tiedostoina:

1. Vapaamuotoinen hakemus

2. Ansioluettelo

3. Opetusportfolio

Tiedustelut

Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa kielten ja viestinnän vastuulehtori Emmi Huttunen puh. +35850 574 6504 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@uniarts.fi.

Rekrytointiprosessia koskeviin tiedusteluihin vastaa suunnittelija Anna Kotka, puh. +358 400 792 055 tai etunimi.sukunimi@uniarts.fi.


Tietoa meistä

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi alansa johtavista yliopistoista ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000, professoreita 60 ja henkilötyövuosia noin 700.